Waar komt mijn hulp vandaan? 

07

okt

Eline

Onze Heer is de allersterkste. Hij is degene die al onze zonden heeft gedragen, zonder zelf ooit iets fout te doen. Hij draagt onze zwakte, ziekte, gebrokenheid allemaal op zijn schouders. Terwijl Hij dat doet, helpt Hij ons ook nog door moeilijke tijden heen, geeft Hij ons rust, is Hij onze redder! Hij tilt ons op Zijn schouders. De zangers van For King & Country hoeven het niet te zien om het te geloven, zingen ze in het nummer ‘shoulders’.

Dit is een prachtig nummer dat mij meteen raakt vanaf de eerste klanken. In de versie die ik luister begint het lied niet meteen, maar klinkt eerst de tekst: 

“I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No, my strength comes from God, who made Heaven and earth. And the mountains.”  

Dit is een referentie naar de Bijbeltekst:  

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 2 Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft.
(Psalmen 121:1-2, NBV) 

Waar deze tekst mij aan herinnert is dat God alles op de wereld heeft gemaakt, en ons dus ook écht overal mee kan helpen. Dit is dan ook waar de zangers van For King & Country over zingen.

Angst 

When confusion’s my companion
And despair holds me for ransom
I will feel no fear
I know that You are near 

When I’m caught deep in the valley
With chaos for my company
I’ll find my comfort here
‘Cause I know that You are near 

De eerste twee coupletten gaan over hoe we geen angst hoeven te voelen als we een moeilijke, verwarrende of chaotische tijd doormaken. We mogen namelijk weten dat God dichtbij ons is! Gods hulp is altijd beschikbaar, wanneer we het ook nodig hebben.  

Zoals God zegt in Jesaja 41:10 

Wees niet bang, want Ik ben met je. Kijk niet angstig rond, want Ik ben je God. Ik maak je sterk. Ik help je. Ik houd je stevig vast en Ik kom voor je op.
(BasisBijbel) 
 

God vertelt ons dat Hij met ons is, dat Hij ons sterk maakt, dat Hij ons helpt. Het is niet nodig om bang te zijn, want de allermachtigste God heeft alles onder controle. Er is niets wat jij met Gods hulp niet aan kan. In Psalmen lezen we net als in de liedtekst: 

Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij. Met uw stok en uw herdersstaf beschermt U mij en stuurt U mij bij. Het troost mij dat U dat doet.  
(Psalmen 23:4, BasisBijbel)

Een tekst die hier ook goed bij past, vind ik de onderstaande tekst uit Romeinen: 

Wat moeten we dan nog zeggen? Als God vóór ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen?
(Romeinen 8:31, BasisBijbel) 

Er is niemand zo sterk als God, niemand kan het tegen Hem opnemen. Met Gods hulp zal er ook niemand zijn die ons kwaad kan doen.   

Pijn 

De zangers zingen niet alleen over angst, maar ook over pijn. God is niet alleen een veilige haven, maar ook een Geneesheer. Hij heeft de kracht om ons te genezen als we pijn hebben, om ons te troosten en op te vrolijken als we verdriet hebben. Zijn hulp is het enige wat we nodig hebben om de pijn te overwinnen. 

You mend what once was shattered 
And You turn my tears to laughter 
Your forgiveness is my fortress 
Oh Your mercy is relentless 

Ook in de Bijbel lezen we dat God repareert wat gebroken is, dat Hij hen geneest die gewond zijn. Door zijn hulp worden we weer gezond.  

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
(Psalmen 147:3, NBV)  

Dit is natuurlijk niet de enige keer dat we Gods kracht van genezing zien. Keer op keer laat Jezus ons in het nieuwe testament zien dat Hij geneest.  

51 En Jezus vroeg hem: ‘Wat wil je dat Ik voor je doe?’ De blinde man antwoordde: ‘Meester, ik wil zo graag kunnen zien!’ 52 Jezus zei tegen hem: ‘Ga naar huis, je geloof heeft je gered.’ Onmiddellijk kon hij zien en hij volgde Hem op de weg. 
(Markus 10:51-52, BasisBijbel) 

God zal ons niet alleen troosten als wij verdriet hebben, Hij gaat een stap verder en zal ons laten lachen! Hij belooft ons: 

13 Net zoals een moeder haar kind troost, zo zal Ik jullie troosten. Ja, jullie zullen in Jeruzalem worden getroost. 14 Jullie zullen het zien en jullie zullen weer blij zijn.  
(Jesaja 66:13-14) 

Met Gods hulp kunnen we ons verdriet vergeten en weer lachen.  

We mogen op Gods vergeving vertrouwen. Hij helpt ons onze schuld achter ons te laten en Hij leert ons anderen te vergeven. De vergeving waar de zangers over zingen is gigantisch. Ditzelfde geldt voor Gods genade. Hij is voor ons gestorven, om ons zo los te maken van onze zonden. Hoe mooi is dat?  

Want door het bloed van zijn Zoon heeft Hij ons gered. Door zijn bloed kon Hij ons vergeven dat we Hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden, maar omdat Hij zoveel van ons houdt.
(Efeziërs 1:7, BasisBijbel) 

Mijn hulp komt van God!

Al deze situaties zijn -voor mij in ieder geval- herkenbaar. Het zijn allemaal momenten dat ik hulp kan gebruiken. We mogen weten dat God op deze momenten bij ons is en Hij ons wil helpen! Met Zijn hulp kunnen we werkelijk alles aan.  

Aan de slag! 

Waar heb jij hulp bij nodig? Sta er vandaag bij stil dat God ook jou wil helpen bij alles wat je doet. Luister naar het nummer Shoulders om hier extra bij stil te staan. Laat je inspireren om al je problemen bij Hem neer te leggen én Zijn hulp te accepteren!

// Vanmiddag om 14.00 uur staat er een extra blog online in onze nieuwe, maandelijkse rubriek “interview met een inspirerende vrouw”. We trappen vandaag af met een interview met Sifra Bekx! //

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  1000x dank Eline voor deze prachtige overdenking :’) ♥️ en alle glorie en eer aan onze Liefdevolle Vader in de hemel ?? met dank vanuit ons hart dat Hij zoveel van ons houdt ?.

  Veel zegen & liefs voor jou,
  ??♥️

 2. Bert van de Ree schreef:

  Uw artikel en de gegeven uitleg hierover lezend kan ik niet anders dan erop reageren
  Uw uitleg over Pelgrimslied en rovers ven bergen enzo is leuk gevonden, maar is niet naar waarheid.
  Dit is in het geheel niet wat deze Psalm verteld.In Psalm 121 wordt niet de vraag gesteld : Waar komt mijn hulp vandaan?
  Sterker nog…ik vindt dat elke Nieuwe Vertaling hier mank in gaat.
  In de Statenvertaling staat duidelijk .
  Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
  Dus als we Uw uitleg ernaast pakken dan staat er dus dat ze juist blij zijn om naar de bergen te gaan en niet bang zoals U zegt.
  In elke Nieuwe Vertaling wordt het gesteld als een vraag WAAR komt mijn hulp vandaan, maar in de grondtekst staat er duidelijk
  DAAR komt mijn hulp vandaan.
  En de bergen daar wordt mee bedoeld de bergen die de grondvesten vormen van de stad Jeruzalem waar de tempel sataat.
  DAAR komt mijn hulp vandaan.
  En het is ook niet zozeer een pelgrimslied zoals u zegt, maar het is een opwekkingslied.
  Een lied Hammaälôth wat betekent : om op te stijgen.
  Graag uw reactie hierop

  • Karina schreef:

   Ik ben ook met de gedachte opgegroeid dat het een bemoediging is.
   Zoals Bert schrijft
   Het is 1 van mijn lievelingspsalmen/ liederen
   Het tilt mij op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap