Voor wie zoekt, maar God niet vindt

02

feb

Corline Hoefnagel

Ken je het lied ‘Je draagt het niet alleen’ van Matthijn Buwalda? Pas dacht ik aan dit lied. Ik liep door een kringloop en zag een oud bordje hangen. In bruine sierletters stond erop geschreven: ‘Zoekt en gij zult vinden.’ Hoe vaak heb ik die belofte wel niet gelezen?! Precies op dat moment dacht ik aan de eerste regel van Matthijns lied: ‘Voor wie zoekt maar nérgens vindt…’
Met welke uitspraak voel jij je meer verbonden? Misschien wel meer met de regel uit Matthijns lied dan met de spreuk op het oude bordje. Er zijn tijden waarin je God zoekt, maar Hem nergens vindt. Precies zoals Matthijn zingt. Vandaag wil ik het daar met je over hebben.

Ik wil graag Amos 5 met je lezen. In het eerste vers staat: ‘Luister naar dit woord dat Ik aanhef over u, een klaaglied, huis van Israël.’ (Amos 5:1, HSV)

Klaaglied

Met deze woorden begint Amos. Hij heft een klaaglied aan over het huis van Israël. Een klaaglied vanwege de zonden van de Israëlieten. Dit is het klaaglied dat Amos over Israël aanheft: ‘Zij is gevallen, zij zal niet meer opstaan, de maagd Israël. Zij ligt verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht.’ (Amos 5:2, HSV)

Amos laat zijn hoorders als het ware hun eigen overlijdensbericht horen. Het klaaglied wordt nog indringender, doordat Israël wordt voorgesteld als een maagd, een jonge vrouw in de kracht van haar leven. 

Gods boodschap

Dit klaaglied wordt aangeheven over de mensen die de Heere niet zoeken. Maar God biedt ook de mogelijkheid om te blijven leven. Want Hij zegt namelijk: 

Zo zegt de HEERE tegen het huis van Israël: Zoek Mij en leef!
– Amos 5:4 (HSV)

De mensen die God zoeken zullen dus niet sterven, maar leven.

Zoeken

Ben je weleens iets kwijtgeraakt? Ik wel, want ik ben soms chaotisch. Als ik een onbelangrijk briefje kwijt ben, maakt het me niet zoveel uit. Maar ben ik mijn autosleutel of mobiel kwijt, dan is het een ander verhaal. Herkenbaar? Kostbare bezittingen die je kwijt bent, wil je zo snel mogelijk terugvinden. God vraagt van Israël, en ook van ons, dat we Hem op zo’n manier zoeken. God is kostbaar, want zonder Hem is er geen hoop en geen toekomst.

God kwijt

Ben je God kwijtgeraakt? Dat merk je niet altijd gelijk, maar je merkt vaak wel de gevolgen ervan. Je gaat met tegenzin de Bijbel lezen. Je voelt niets meer tijdens het zingen van aanbiddingsliederen. Het contactsignaal met God is weg.

Soms kun je God kwijtraken als er iets heftigs in je leven gebeurt. Het is een benauwende ervaring als God zich verbergt in bange tijden. In de psalmen staan verschillende voorbeelden waarin dit toch gebeurt. In diverse psalmen, zoals Psalm 22, 73 en 88 staat de roep: “Waar bent U God? Waarom hebt U mij juist nu verlaten?”

Het kan ook zijn dat je God juist kwijtraakt als alles voor de wind gaat. Dat kan langzaam gaan. Je gaat steeds meer op jezelf vertrouwen en je hebt God steeds minder nodig. Op een gegeven moment raakt het geloof je gewoon niet meer. Dan besef je het: je bent God kwijt.

Zoek God

Gods boodschap is helder: zoek Mij en leef! Er staat dus niet: vind Mij en leef! Er staat alleen maar dat we God moeten zoeken. Blijf dat dus doen, ook al kun je Hem niet altijd vinden.

Maar hoe dan? Hoe moet je God zoeken als je niets meer ‘voelt’ bij geloven? 

Het Woord voorop

Ik hoorde pas een verhaal over de vrienden ‘woord’, ‘geloof’ en ‘gevoel’. Deze drie vrienden liepen achter elkaar over een smalle muur. Voorop liep het woord. Het woord was het kompas. Hij wist de weg. Vlak achter het woord kwam het geloof. Hij volgde het woord en zo wist hij de weg. Achteraan liep het gevoel. 

Op een gegeven moment dacht het geloof: komt het gevoel eigenlijk nog wel mee? Hij draaide zich om en zag dat het gevoel inderdaad een eind achter liep. Hij wachtte daarom op zijn vriend gevoel en draaide zich toen weer om, maar… het woord was ondertussen al een eind doorgelopen. Het geloof kon het woord niet meer goed zien in de verte en viel daarom van de muur af.

Zoek God in Zijn Woord

De moraal van dit verhaal? Focus je niet op je gevoel. Focus je op Gods Woord en op de beloften die je daarin leest. Deze mag je blindelings vertrouwen. Hoe donkerder het dal, hoe meer je je op Gods Woord mag richten. Zoek God niet willekeurig, maar zoek Hem vanuit Zijn Woord.

Paradox van het zoeken naar God

Weet je wat nou zo bijzonder is? God zocht jou al veel eerder dan jij Hem. Hij weefde jou met zorg in de baarmoeder (Psalm 139) en zocht jou toen dus al op. Al kunnen wij God soms niet vinden, Hij heeft ons allang gevonden. Wij zijn God soms kwijt en van onze kant lijkt de contactlijn dan verbroken. Maar Gods contactlijn vanuit de hemel naar ons toe zal nooit verbroken worden.

Zelfs als de hemel zwijgt
Als je geloof bezwijkt
Als je Mij niet begrijpt
Ik zal er altijd zijn
Je draagt het niet alleen

Aan de slag!

Luister het lied ‘Je draagt het niet alleen’ van Matthijn Buwalda.

Deel deze overdenking

  1. Maaike schreef:

    Dank jullie wel oor deze bemoedigende overdenking.
    Gods zegen voor jullie allemaal.

  2. Andrea schreef:

    Wat een mooie overdenking, die had ik net nodig! Dankjewel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap