Voor als je je onbelangrijk voelt

02

jul

Belinda Bos

Herken je dat? Dat gevoel dat je ‘maar’ een van die miljarden mensen op aarde bent? Dat het dus niet zoveel uitmaakt wat je doet? Dat je onbelangrijk bent en niet van nut of dat je je totaal niet gewaardeerd voelt? We hebben het vast allemaal weleens. Maar God werkt juist door iedereen en kan iedereen gebruiken! Lees mee hoe Hij juist de onbekende en onbelangrijke mensen gebruikt. Ben jij bereid te helpen?

Je hoeft niet uit een belangrijke familie te komen

Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit dezelfde stam. Zij werd zwanger en ze
kreeg een zoon.
(Exodus 2:1-2, Bijbel in Gewone Taal)

Weet je over wie dit gaat? Een man die heel groot is geworden in de Bijbel. Het gaat over de geboorte van Mozes! Een man die geboren werd uit een familie die zo onbekend en waarschijnlijk zo onbelangrijk was, dat de namen van de ouders niet eens genoemd worden. En toch gebruikte God juist Mozes om het volk uit Egypte te redden!

Je leeftijd maakt niet uit

Ook Samuel lag te slapen. (…) Toen riep de Heer Samuel. Samuel zei: ‘Hier ben ik.’ Daarna
liep hij snel naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?’ Maar Eli zei: ‘Ik heb je
niet geroepen. Ga maar weer naar bed.’ De Heer riep Samuel opnieuw. Samuel stond weer
op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U heeft mij toch geroepen?’ Maar Eli zei: ‘Ik heb je niet
geroepen, jongen. Ga maar weer naar bed.’ Samuel kende de Heer nog niet. De Heer had
nog nooit tegen hem gesproken.
(1 Samuel 3:3-7, BasisBijbel)

Samuel was nog erg jong. Maar juist deze jonge Samuel riep Hij. Samuel wilde God graag helpen en God vroeg hem dat te doen. Hoe jong je dus ook bent en hoe ogenschijnlijk onbelangrijk je misschien nog bent: je bent belangrijk voor de Heer! Hij roept ook jou!

Zelfs als je bij God weggelopen bent

             De Heer zei tegen Jona, de zoon van Amittai: ‘Ga naar de grote stad Ninevé. Zeg tegen de
             bewoners van Ninevé dat Ik hen ga straffen voor alle vreselijke dingen die Ik daar heb zien
             gebeuren.’ Maar Jona wilde niet gaan. Hij probeerde naar Tarsis te vluchten, weg van de
             Heer. Hij wilde de Heer niet meer dienen. Hij reisde naar de havenstad Jafo en vond daar een
             schip dat naar Tarsis zou varen. Hij betaalde om mee te mogen en ging aan boord. Zo ging hij
             op weg naar Tarsis, op de vlucht voor de Heer.
             (Jona 1:1-3, BasisBijbel)

Jona was één van de mensen die God wilde gebruiken voor zijn taken. Maar Jona durfde niet of wilde niet helpen. Hij was er niet toe bereid, dus vluchtte hij voor de Heer. In plaats van dat God hem liet gaan en een ander zocht voor de taak, ging Hij achter Jona aan. Jona komt terecht in een grote storm die God veroorzaakt heeft en verblijft zelfs drie dagen in een grote vis. Daarna volgt Jona de opdracht van God op en gaat hij toch naar Ninevé. Oftewel: hoe ver je ook van God weg hebt proberen te rennen, God roept je terug. Hij kan jou nog steeds gebruiken! Maar ook: je hebt een keus. Jona wilde niet helpen; hij was er niet toe bereid. Maar God vond hem geschikt voor de taak en riep hem terug. Ditmaal wilde Jona wel helpen.

Hoe onbelangrijk je je ook voelt, je bent belangrijk in Gods ogen. Hij kan echt iedereen gebruiken. Of je nu uit een onbelangrijke familie komt, nog erg jong bent, of bij God weggelopen bent: het maakt niet uit!

God vertelt ons hoe belangrijk wij stuk voor stuk voor Hem zijn:

 Jullie weten toch dat twee mussen voor maar één muntje worden verkocht? Toch zal niet één
mus doodgaan zonder dat jullie Vader het toestaat. Ook weet Hij zelfs precies hoeveel haren
jullie op je hoofd hebben. Wees dus niet bang, want jullie zijn belangrijker dan een heleboel
mussen bij elkaar
(Matteüs 10:29-31, BasisBijbel)

Aan de slag!

Wij zijn belangrijk voor God, maar kunnen dat nog weleens vergeten. Wat zorgt ervoor dat jij je soms onbelangrijk voelt?
Lees de laatste bemoediging nog eens. Spreek hem hardop uit, of hang hem op als dat je helpt. Lees hem nog eens extra op de momenten die je hierboven hebt genoemd.
Jij bent verre van onbelangrijk en je kunt helpen. Ben je er ook toe bereid?

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap