Vergeven // Deel 2 // De rechtvaardige Rechter

25

mrt

Dorine

In de blog van gisteren hebben we het gehad over wat Jezus ons leert over vergeving. In Matteüs 6:12 staat: ‘Vergeef ons wat we verkeerd doen, net zoals wij ook de mensen vergeven die verkeerd tegen óns doen.’ Elkaar vergeven is goed. Zeker als de ander inziet dat er iets verkeerd is gegaan en om vergeving vraagt, is het goed om te vergeven, ook al is het niet altijd makkelijk. Maar er zijn ook situaties in ons leven waarbij vergeving onmogelijk lijkt. Wanneer er niet om vergeving wordt gevraagd of wanneer jou groot onrecht aangedaan is (of misschien nog aangedaan wordt) zoals geweld, misbruik of een ander verschrikkelijk iets, vraagt Jezus je dan om ook in die situatie diegene te vergeven?

De onrechtvaardige rechter

Hij zei: “Er woonde in een stad een rechter. Het was een man die zich van niemand iets aantrok – niet van God en niet van mensen. En er woonde in die stad ook een weduwe. Ze kwam steeds naar hem toe en zei: ‘Spreek recht tussen mij en mijn tegenpartij, zodat ik krijg waar ik recht op heb.’ Eerst wilde hij niet. Maar later zei hij bij zichzelf: ‘Ik trek mij van niemand iets aan. Niet van God en niet van mensen. Maar ik zal toch maar rechtspreken tussen haar en haar tegenpartij. Want ze valt me aldoor lastig. En als ik niets doe, komt ze me straks nog in mijn gezicht slaan.’ ”
Jezus zei: “Luister naar wat de oneerlijke rechter zegt. Dan zal God die rechtvaardig is er toch zéker voor zorgen dat de mensen die Hij heeft uitgekozen, krijgen waar ze recht op hebben? Want ze roepen dag en nacht tot Hem. Zal Hij hen laten wachten? Nee, Ik zeg jullie dat Hij hen heel snel zal komen helpen. Maar als de Mensenzoon op aarde terugkomt, zal Hij dan dat geloof vinden op aarde?”
(
Lucas 18:2-9, BasisBijbel)

Deze weduwe wordt onrecht aangedaan. We weten niet precies wat er gebeurd is, maar wat we wel weten is dat dit onrecht haar nog niet verlaten heeft. Elke keer opnieuw gaat ze naar de rechter toe. Ze blijft vragen aan de rechter of hij haar recht wil doen.

Jezus zegt na de gelijkenis: ‘Als deze rechter, die zich niets aantrekt van God en van mensen, deze weduwe recht doet, hoeveel temeer zal de rechtvaardige Rechter, die zich wel wat van mensen aantrekt, recht verschaffen aan de mensen die daarom vragen!’

Wat moeten wij doen als ons onrecht wordt aangedaan?

Wanneer we kijken naar het leven van David, zien we dat hem groot onrecht wordt aangedaan door Saul. In zijn Psalmen kunnen we dit terug vinden. David kiest er voor om geen wraak te nemen op Saul. Hij keert zich naar de rechtvaardige Rechter en smeekt om zijn rechtvaardig oordeel:

Ze zijn zo gevaarlijk als leeuwen.
God, maak hen machteloos!
Zorg dat ze niets meer kunnen doen
met hun klauwen en hun tanden!
Laat hen helemaal verdwijnen,
zoals water dat wegzakt in de grond.
En als ze op me willen schieten,
breek dan hun pijlen in stukken.
Laat hen verdwijnen, als een slak waar je zout op strooit.
Laat hen sterven, als een te vroeg geboren kind.
(
Psalm 58:7-9, BasisBijbel)

David brengt zijn zaak voor God, de rechtvaardige Rechter. Zo mag ook jij jouw zaak bij Hem brengen en Gods oordeel hierover vragen.

Wat belangrijk hierin is, is dat David niet op eigenhandige wraak uit was. Dit vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. God wil dat wij vertrouwen op zijn rechtvaardige oordeel:

Als iemand jullie kwaad doet, doe dan niet iets kwaads terug. Wees voor ieder mens goed. Doe ook zoveel mogelijk je best om met alle mensen vrede te houden. Straf mensen niet zelf voor wat ze jullie aandoen, maar laat dat aan God over. Want er staat in de Boeken: “Laat het aan Mij over om te straffen. Ik zal hun geven wat ze hebben verdiend, zegt de Heer.” Dus als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. En als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want daardoor zal hij zich diep gaan schamen over het kwaad dat hij je heeft aangedaan. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door goed te doen.
(
Romeinen 12:17-21, BasisBijbel)

Jezus is ons voor gegaan

Dit is moeilijk! Geen wraak nemen op een ander, maar alle gevoelens van onrecht, boosheid, haat en bitterheid moeten we aan God, de rechtvaardige Rechter geven én we moeten ze daar laten.

Ook hierin is Jezus ons voorgegaan en we mogen Hem om kracht vragen om dit te doen.

Want nu God jullie heeft geroepen, zullen jullie ook moeten lijden. Dat hoort erbij. Want ook Christus heeft voor ons geleden terwijl Hij niets slechts had gedaan. Zo is Hij een voorbeeld voor ons. En Hij wil dat we zijn voorbeeld volgen. Hij is God nooit ongehoorzaam geweest en heeft nooit gelogen. Als Hij werd uitgescholden, schold Hij niet terug. En als de mensen Hem slecht behandelden, bedreigde Hij hen niet. Maar Hij vertrouwde er op dat God rechtvaardig over hen zal rechtspreken.
(
1 Petrus 2:21-23, BasisBijbel)

Deze blogs gaan over moeilijke situaties in ons leven. God verlangt ernaar om jou recht te doen. Daarnaast is het belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat we niet alles met de mantel der liefde moeten bedekken. Wanneer je in een situatie zit waar geweld, misbruik of een ander soort onrecht plaats vindt, wil ik je aanmoedigen om naar iemand toe te stappen die je kan vertrouwen om zo een einde te maken aan de situatie en een proces van herstel in te gaan.

Aan de slag!

In deze blogs staat maar een fractie van wat er allemaal te vertellen is over vergeven en vergeving. Wil je hier meer over weten, dan heb ik wat tips hieronder opgeschreven.

Wat belangrijk is, is dat je jouw verhaal in het licht brengt. Vertel het aan God, zoek iemand die je kan vertrouwen en vertel je verhaal. Loop er niet langer mee rond dan nodig is.

– Liedjestip: Als er vergeving is
– Boekentip: Het verhaal van Corrie ten Boom
– Luistertip: Preek van Dick Baarsen over vergeving

Op we website van Vrij Zijn staan veel overdenkingen en filmpjes over vergeving.

 

Deel deze overdenking

  1. Renee schreef:

    Lieve Dorine, bedankt voor de mooie blogs!
    Ik moest denken aan het opwekkingslied waarin de zin voorkomt: ‘ Want als er vergeving is kan er genezing zijn’ ! Dit is zó waar, zelf al meerdere keren ervaren. Dan ervaar je echte vrijheid!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap