Van verborgen volgeling naar geliefde dochter van God

16

jul

Marianne de Bart-van der Lee

Twaalf jaar lang vloeit de vrouw al. Ze heeft alles al geprobeerd en al haar geld aan dokters uitgegeven. Maar niets helpt. Twaalf jaar vloeien betekent ook dat ze al die tijd nergens welkom is. Als vloeiende vrouw was je namelijk onrein – en dat betekent dat ze zich af moest zonderen van de samenleving, en van ieder die haar lief is. Twaalf jaar ziek. Twaalf jaar alleen. Nergens geliefd. Wat zou dat met jou doen?

Lees eerst het verhaal uit Markus 5.

En Hij ging met hem mee; en een grote menigte volgde Hem en zij drongen tegen Hem aan. Een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, en veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij bezat, daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan, want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was.

En meteen toen Jezus bij Zichzelf merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt? En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt? Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid. Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.
– Markus 5: 24-34 (HSV)

Onrein gemaakt

Volgens de wet in Leviticus was je als vrouw onrein als je bloed vloeide. Alles en iedereen die zo’n onreine vrouw zou aanraken, zou ook onrein worden. Daarom leefde deze vrouw uit Markus 5 geïsoleerd van de samenleving. Ik kan me niet indenken wat dat geestelijk met haar heeft gedaan; twaalf jaar lang alleen. Twaalf jaar lang afgestoten en aan de kant gezet. Het kan niet anders dan dat ‘onrein’ haar identiteit werd. 

Denk eens na, is dat heel onbekend voor je? Ikzelf vloei geen twaalf jaar, maar kan me wel identificeren met gedachtes over mezelf die me naar beneden halen. Ik voel me vaak niet goed genoeg en heb mijzelf daarmee onrein bestempeld. Of misschien word je daadwerkelijk buitengesloten op de plekken waar je komt. Heb je je altijd anders gevoeld dan de mensen om je heen. Ben je gaan geloven wat anderen over je zeggen. En is daarmee ‘onrein’ net zo goed jouw identiteit geworden. 

Van verborgen volgeling naar de schijnwerpers

De vrouw uit Markus 5 gelooft dat ze zal genezen, als ze ook maar de zoom van de kleding van Jezus aan zal raken. Uit alles blijkt dat ze dat onopgemerkt wil doen. Ze wil Jezus niet lastigvallen of storen. Sadie Robertson Huff noemt de vrouw “een verborgen volgeling” in het boek ‘Wie volg jij?’. Dat is een term die goed bij je kan passen. Stilletjes geloven. Veilig in de bubbel tussen God en jou. Op die plek kan niemand je pijn doen. 

Waarom roept Jezus dan: ‘Wie heeft Mij aangeraakt?’ Waarom wil Jezus dan per se dat ze naar voren komt? Hij had toch gewoon door kunnen lopen? Of haar eventjes zachtjes aan kunnen spreken? Uit vers 32 blijkt dat Hij allang weet om wie het gaat. Maar in plaats van haar in haar comfortzone te laten, vraagt Hij de vrouw om uit het verborgene te komen. Zo de schijnwerpers in. Niet zo’n fijne plek voor iemand die twaalf jaar lang niemand is geweest.

Tot eer van Hem

Ik kan me heel goed voorstellen dat de vrouw dacht dat Jezus haar op het matje riep. Dat Hij haar zou gaan vertellen dat ze niet goed genoeg is. Of boos zou worden omdat ze Hem onrein maakte. Bevreesd en bevend komt ze naar Jezus toe. En ondanks haar angst vertelt ze Hem de volle waarheid. Van haar ziekte, haar zonde, haar pijn en verdriet. En van de genezing die ze direct voelde toen ze Hem aanraakte.
Jezus geeft haar een uitnodiging om openlijk te vertellen, zodat iedereen hoort wat er is gebeurd. Tot eer van Zijn naam, maar ook tot heling van haarzelf. 

Een verborgen volgeling van Jezus zijn, kan heel veilig voelen. Maar uiteindelijk is dat niet wat Jezus voor ogen heeft. Hij geeft om de persoon die je bent, met al je pijn en onzekerheid. Hij is geïnteresseerd in jouw hele verhaal. Daarnaast ben je bedoeld om samen te zijn. Je hebt anderen nodig. Door kwetsbaar te zijn en te delen over jouw pijn en onzekerheid, open je je hart voor anderen. En anderen voor jou. 

Geliefde dochter van God

De vrouw die tot dan nergens welkom was en nergens genezing vond, werd door Jezus ‘dochter’ genoemd. Volgens de wet was ze onrein. Maar door de komst van Jezus werd ze Zijn dochter. Daar, op dat moment, geeft Hij haar een nieuwe identiteit, met de hele menigte als getuige. Hij vertelt haar wie ze altijd al voor Hem is geweest: Zijn geliefde dochter.

Dat is ook zo hoopvol voor jou en mij. Want hoe onwaardig jij jezelf ook kunt voelen, hoe anders, of ongeliefd: Je bent rein. Je bent Zijn dochter! Laat dat eens op je inwerken. Geloof je dat? 

Wees genezen

‘Je geloof heeft je behouden. Ga heen in vrede en wees genezen‘ (vers 34). Ik vind dat dus zo indrukwekkend. Niet ‘je bent genezen’, nee ‘wees genezen’. Als een werkwoord. God heeft door Jezus heen jou rein gemaakt. En dat je volledig geliefd en gekend bent, mag je dus ook gaan omarmen. In die wetenschap mag je je gedachten laten vullen door Hem, in plaats van door anderen en jezelf. 

Aan de slag!

Waarin voel jij jezelf onrein? En wat zegt Jezus door dit Bijbelverhaal vandaag tegen jou? Ga heen in vrede en wees genezen!

Deel deze overdenking

  1. Annemiek schreef:

    Mooi Marianne!

  2. Margriet Pontier schreef:

    Heel goed beschreven Marianne!

  3. Willy schreef:

    Geweldig mooi, zo trots op je ❤️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap