Sla je tent op voor een ontmoeting met God

14

mrt

Gastblogger

Hoe vaak zit jij in de ontmoetingstent? Ontdek vier redenen waarom het zo fijn is daar

Ik weet niet of jij van kamperen houdt? Maar ik zie alweer uit naar de zomervakantie, om heerlijk de vrijheid te ervaren van het kamperen. We hebben al een mooie plek met veel schaduw en uitkijk over de zee uitgezocht om onze tent neer te kunnen zetten. Hoe meer ik er over nadenk, hoe meer zin ik er in krijg. Mozes zette ook een tent op voor zichzelf en hij noemde die tent ‘de tent van ontmoeting’. De plaats waar Mozes van aangezicht tot aangezicht met God sprak. Zet jij weleens een ontmoetingstent op voor God?

Laten we gelijk de Bijbel in duiken:

“En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op, een eind van het kamp vandaan; en hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de HEERE zocht, naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond.

Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan.

Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de HEERE met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent.

De HEERE sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde Hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, week niet uit het midden van de tent.”  
(Exodus 33: 7-11, HSV)

In Exodus 32 kunnen we lezen dat terwijl Mozes op de berg Sinaï is, het volk het gouden kalf maakt en een offerfeest houdt. Het maakt God boos, Hij wil zijn woede op het volk loslaten en hen vernietigen, maar Mozes pleit voor het volk en herinnert God aan het verbond wat Hij gesloten heeft. Een mooi schaduwbeeld van Jezus zien we hierin terug: Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit en voor ons pleit (Romeinen 8:34). God toont genade, maar besluit niet langer in het midden van het volk mee te willen reizen (Exodus 33:3). Na deze boodschap heeft het volk spijt en ze tonen berouw.

Na het drama met het gouden kalf zet Mozes de ontmoetingstent buiten het kamp op, terwijl Mozes in Exodus 26 de opdracht krijgt om een tabernakel (tent) te bouwen, die in het midden van de tentenkamp moest komen. Ondanks dat God niet meer in het midden van het volk wil meereizen blijft de wolkkolom neerdalen op de ontmoetingstent elke keer als Mozes naar binnen gaat.

De intimiteit die Mozes in de tent van ontmoeting had met God, wekt bij mij een verlangen op. Een ontmoeting van aangezicht tot aangezicht, hoe gaaf is dat! Dat is echt heel intiem, vind je niet? Hoe intiem is jouw relatie met God? God heeft vanaf het begin dat Hij de mens schiep altijd al de intentie gehad om vertrouwelijk met ons om te gaan, dat is nooit veranderd. Door het offer van Jezus kunnen we ook op een vertrouwelijke, intieme manier met God omgaan. In die intieme ontmoeting met Hem wil Hij jou zoveel geven. Het is goed om bewust te kiezen om je tent op te zetten, buiten alle drukke activiteiten om die je soms ook bij God vandaan kunnen houden. God wil jou daar ontmoeten, bij je neerdalen om met je te spreken van aangezicht tot aangezicht.

De ontmoetingstent is een plaats van liefhebben

In het boek ‘Leven onder invloed’ van Jan Pool las ik laatst: “God houdt van je om wie je bent en niet om wat je doet. God heeft jou geschapen als een ‘human-be-ing-’ en niet een ‘human-do-ing’.”

Vaak denken we nog dat we goed moeten doen voor God om zijn liefde te verdienen, maar God houdt onvoorwaardelijk van ons op basis van wat Jezus voor ons gedaan heeft. In de tent van ontmoeting wil God je laten weten hoeveel Hij van je houdt en Hij vindt het fijn om te horen dat jij zijn liefde wil beantwoorden.

De ontmoetingstent is een plaats van leren kennen

Als je met iemand in gesprek gaat, leer je iemand beter kennen. Zo is dat ook in je relatie met God. God wil Zichzelf ook aan jou openbaren, Hij wil je laten weten wat in zijn hart leeft. Je mag Hem leren kennen, en door Hem beter te leren kennen leer je ook jezelf steeds beter kennen. Zo word je steeds meer bewust van wie je bent in Christus en de positie die je daarmee verkregen hebt – een geliefde dochter van de Allerhoogste God!

De ontmoetingstent is een plaats om tot rust te komen

Juist omdat we zo druk zijn met allerlei dingen lopen we onszelf vaak voorbij. Juist in de ontmoetingstent, in intimiteit met God, ‘moeten’ we even helemaal niks. Het is echt letterlijk ‘ont-moeten’. Als je moe bent zet dan je tent op en leg je lasten bij Hem neer, geef Hem al je problemen waar je onder gebukt gaat en Hij zal je rust geven (Matteüs 11:28).

De ontmoetingstent is een plaats van bescherming

De ontmoetingstent is een plaats waar je kunt schuilen, waar jij je veilig kunt voelen. Dichtbij de Allerhoogste God die je beschermt.

“Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots.”
(Psalm 27:5, HSV)

Als de vijand zijn pijlen op je afvuurt mag je bescherming vinden in de ontmoetingstent dicht bij God. Hij beschermt je, en strijdt voor je, jij hoeft alleen maar de tent binnen te gaan.

Aan de slag

Neem de komende dagen eens bewust je agenda onder de loep. Hoe druk ben je en heb je daarin nog tijd om je tent op te zetten voor een ontmoeting met God?

Plan bewust eens tijd in, God verlangt naar je, en ziet ernaar uit om je te ontmoeten.

Zoek een rustig plekje op, en begin maar gewoon eens met: “Vader, hier ben ik, ik kom in de tent en ik verlang naar een ontmoeting met U.”

Luister dit mooie lied!

Leestip: ‘Leven onder invloed’, Jan PoolDeel deze overdenking

  1. Lea schreef:

    Ja prachtig. Ik had de tekst niet zo duidelijk gelezen( of het valt opeens op). En ont-moeten😊 ja he, echt belangrijk! Dank je wel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap