Sara en Hagar als symbolen van Gods oude en nieuwe verbond

01

feb

Linda Aalbers

Paulus schrijft een pittige brief aan de christenen in Galatië. Hij moet ze wéér bijbrengen dat ze alleen door het geloof in Jezus Christus gered worden, en niet door zich aan de wet te houden. Hoe kan Paulus dit nu nóg duidelijker maken?! Hij vertelt de Galaten over de twee moeders Sara en Hagar. Zij staan symbool voor Gods oude én nieuwe verbond met mensen. Wat kunnen wij hierover leren? 

Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net zoals Izak.
– Galaten 4:28 (HSV)

Leven voor God volgens het oude óf het nieuwe verbond?

Voordat Jezus kwam, waren de mensen gewend dat ze zich aan Gods regels moesten houden om bij Hem te mogen horen. Dit paste bij het oude verbond. Maar geen mens kan Gods liefde verdíenen. We kunnen ons nooit meten aan Gods volmaaktheid. 

God wist dit natuurlijk altijd al. In Zijn goddelijke plan stond al vast dat Hij de mensen zou redden van hun onvolkomenheid. Jezus, Gods Zoon, kwam naar de aarde. Hij kon wél leven zoals God dat wilde. Hij heeft in Zijn mens-zijn volbracht wat God van de mensen vroeg. En hij deed dit in onze plaats, zodat wij dat niet meer hoeven te doen. Gods onvoorwaardelijke en oneindige liefde is dus geen beloning, het is een geschenk!

Als jij Jezus aanneemt als jouw Redder leef je voor God op de nieuwe manier. Gods Geest woont in jouw hart. Dit is het nieuwe verbond tussen God en ons. 

Nog steeds hebben we weleens de neiging om te denken dat we Gods liefde kunnen verdienen door ons goed te gedragen. Of denken we het tegenovergestelde: dat we Gods liefde verspeeld hebben door ons niet goed te gedragen. Herken je dit?

Paulus leert de Galaten én ons het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het verschil is Jezus, die ons vrijmaakt. Van ‘slaven’ maakt Hij ons tot ‘kinderen’! In Galaten 4:22-29 vertelt hij over Hagar en Sara.

Twee moeders staan symbool voor de twee verbonden

We lezen in Genesis 16-21 dat Abraham en Sara lang hebben moeten wachten op een kind. Het duurt zo lang dat ze besluiten om Abraham te laten slapen met Sara’s slavin Hagar. En Hagar krijgt een zoon, Ismaël. Later raakt ook Sara zwanger! Een enorm wonder, want Sara was al negentig jaar. Ook zij krijgt een zoon en ze noemen hem Izak.

Deze twee moeders symboliseren het oude en nieuwe verbond dat God met mensen sloot. 

Moeder Hagar, de slavin, als het oude verbond

Net zoals mensen vroeger de wet moesten gehoorzamen van God, zo moest Hagar haar meesteres Sara gehoorzamen. Zij kon niet doen wat ze zelf wilde; ze was een slavin. Zij kreeg een kind, op natuurlijke én door mensen geplande wijze. Abraham en Sara wilden zelf Gods belofte realiseren, op hun eigen tijd. Dit is de welbekende oer-neiging van mensen om alles zelf te willen regelen, omdat we denken te weten wat goed is voor ons. God wil echter dat we Hém volgen! We hadden regels nodig om ons te leren wat Gods wil is. Dit past bij de Sinaï, waar de wet werd gegeven, en bij het wereldse Jeruzalem dat lijdt onder de gevolgen van de zondeval. Het oude verbond brengt dus kinderen voort die slaaf zijn van de wet. 

Moeder Sara, de vrije vrouw, als het nieuwe verbond

Izak werd geboren uit de oude en onvruchtbare moederschoot van Sara. Een groot wonder! Sara baarde een nieuw leven, geschapen door de Geest! Op Gods manier en Gods tijd. Sara was een vrije vrouw en haar kind was door God Zelf beloofd! De kinderen van de belofte zijn vrij. Dit past bij het hemelse Jeruzalem, waar Jezus, die ons het leven geeft, troont aan de rechterhand van de Vader.

Jij hoort bij Gods familie 

Sara kon geen kinderen krijgen, maar kreeg Izak! Wij konden geen kinderen van God worden door ons aan de wet te houden, maar God heeft dit door Jezus toch mogelijk gemaakt!
Zie je de overeenkomsten? Izak was nieuw leven door een wonder. Wij zijn ook nieuwe levens door een wonder; een nieuw hart waarin de Heilige Geest woont! Hij is je Gids die je de weg wijst achter Jezus aan. Hij volbracht de wet voor jou.

Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet.
– Galaten 5:18 (HSV)

Als jij gelooft in Jezus hoor jij ook bij Gods familie! Je mag Hem jouw Vader noemen. Dat is het geweldige nieuws van het nieuwe verbond. 

Aan de slag!

Luister het lied ‘Who am I’ van The Casting Crowns.

Deel deze overdenking

 1. Anoniem schreef:

  Gisteren en vandaag de dagelijkse overdenkingen gelezen.
  Maar word hier nou mee bedoeld dat wij de tien geboden niet na hoeven te leven?

 2. Evelien schreef:

  Lieve Anoniem
  De tien geboden zijn ons gegeven als leefregels, als richtsnoer in ons leven.
  Jezus is ons gegeven om ze ons voor te leven. En daar waar wij falen of vallen richt hij ons op , heeft ons in liefde vergeven en zet ons weer op het goede spoor.
  Zijn de tien geboden dan niet meer nodig? Jawel, maar wij hebben de rijkdom dat we Jezus hebben gekregen, die ons ook los van de geboden ziet en liefheeft en vergeeft, zodat wij kind van God mogen zijn!
  Lieve groet Evelien

 3. Renee schreef:

  Uit liefde voor Jezus houd je je als het goed is vanzelf aan de tien geboden, dat is een andere insteek! Dan is het een liefde gebod! ❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap