Psalm 2 in 4 stukken

29

jun

Dorine

De Bijbel zit op zo’n bijzondere manier in elkaar. Alles wat in de Bijbel staat, wijst naar Jezus de Messias! Er zijn veel verhalen waarin openbaringen over Jezus gegeven worden. Het leven van Jozef, de weg die God gaat met het volk van Israël, Jona die drie dagen in de buik van de vis zit, Boaz die als losser voor Ruth optreedt, zo kan ik nog wel even doorgaan. Naast de genoemde verhalen zijn er ook veel profetieën over de komst van de Messias. Koning David wordt in Handelingen 2 vers 30 ook een profeet genoemd, zijn profetieën over de Messias vinden we in de psalmen. Deze worden de Messiaanse psalmen genoemd.

Psalm 2 is de eerste Messiaanse psalm. Wie deze psalm geschreven heeft staat er niet bij. Vermoedelijk door David, want in Handelingen wordt er als volgt verwezen naar deze psalm:

U heeft David door de Heilige Geest in de Psalmen laten zeggen: ‘Waarom komen de volken in opstand? Ze smeden plannen die toch niet zullen slagen.
(Handelingen 4:25, BasisBijbel)

Het wordt ook niet duidelijk gemaakt wannéér de psalm geschreven is. Als we kijken naar de tekst, zou het in een tijd kunnen zijn dat David zich aangevallen heeft gevoeld. Je kunt erin teruglezen dat koning David troost put uit de gedachte dat hij de door God gezalfde koning is.

Psalm 2 kun je onderverdelen in vier stukken. In ieder stukje laat de psalmist iemand anders aan het woord.

De wereld spreekt

Waarom gaan de volken tekeer?
Ze smeden plannen die toch niet zullen slagen.
De koningen van de aarde maken zich klaar voor de strijd.
Ze sluiten zich bij elkaar aan en komen in opstand tegen de Heer
en tegen de man die Hij tot koning heeft gezalfd.
Ze zeggen: “We willen niet dat zij over ons heersen!
We willen niet dat zij ons vertellen wat wel en niet mag!”
(Psalm 2: 1-3, BasisBijbel)

In het eerste deel laat de psalmist de wereld aan het woord. Wanneer het gaat over de Messias, gaat het vaak ook over het koninkrijk waarover de Messias zal gaan heersen, het duizendjarig vrederijk. Dat kunnen we in het eerste deel ook terugvinden. De koningen van de aarde komen in opstand tegen de heerschappij van de Heer en de man die Hij tot koning heeft gezalfd. Hier wordt beschreven dat de Heer – JHWH en de Gezalfde – Christus aan de macht is. Dit was toen en nu nog het geval. Dat zal komen straks in het vrederijk.

God spreekt

God in de hemel trekt zich niets van hun plannen aan.
De Heer lacht om hen.

Dan spreekt Hij woedend tegen hen.
Als ze zien hoe kwaad Hij is, worden ze doodsbang.
Hij zegt: “Deze koning heb Ik Zelf uitgekozen
als koning over mijn heilige berg Sion!”
(Psalm 2: 4-6 BasisBijbel)

In dit gedeelte laat de psalmist God aan het woord. Hij laat zien dat God een ander plan heeft. Hij lacht om de opstand van de koningen van de aarde. Er komt een dag van oordeel wanneer de toorn van God over hen komt. Hier wordt ook gesproken over de Koning die God zelf uitgekozen heeft, in de NBV staat dat de koning gezalfd is op de berg Sion. Dit verwijst naar Christus, de Gezalfde. In andere profetieën staat dat de Messias zal heersen vanuit Sion (Zacharia 2:14).

De koning spreekt

De koning zegt:
“Ik zal jullie vertellen wat de Heer heeft besloten.
Hij heeft tegen mij gezegd:
‘Jij bent mijn zoon. Vanaf vandaag ben Ik je Vader.
Je mag Mij alles vragen.
Ik zal je alle volken geven.
De hele aarde zal van jou zijn.
Je zal streng over hen regeren, als met een ijzeren staf.
Je zal hen vernietigen, zoals je een kruik stukbreekt.'”
(Psalm 2: 7-9, BasisBijbel)

In dit gedeelte laat de psalmist de koning aan het woord en hij begint met te vertellen wat de Heer besloten heeft: Jij bent mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt (NBV). Dit verwijst naar de geboorte van de Messias. Hij is door God verwekt en als een mens geboren in deze wereld, het beloofde nageslacht van David dat eeuwig op de troon zal regeren.

In het tweede gedeelte lezen we dat de Messias zal regeren met een ijzeren staf. De staf die zo kenmerkend is voor een herder die zijn kudde leidt. De ijzeren staf staat hier niet voor het verzorgen van de kudde, maar voor het leiding geven. Voor diegenen die de Messias niet gehoorzamen, staat de ijzeren staf voor straf (lees hierbij Openbaringen 2: 20-29).

De psalmist spreekt

Wees dus verstandig, koningen en leiders!
Luister naar mij en doe wat ik zeg:
Dien de Heer met diep ontzag.
Wees vol eerbied blij over Hem.
Buig je voor de zoon, zodat hij niet boos op je wordt.
Wacht niet te lang, want straks is het te laat.
Dan zal hij iedereen vernietigen die hem niet gehoorzaamt.
Het is heerlijk voor een mens om op God te vertrouwen!”
(Psalm 2: 10-12, BasisBijbel)

De psalmist doet een oproep aan de mensen. Wacht niet te lang met kiezen. Volg Jezus, want straks is het te laat. De dag van het oordeel komt eraan.

Wanneer het over het oordeel en straffen gaat, kan een gevoel van onrust over je heen komen, maar jij bent degene die voor de Zoon buigt, jij bent degene die schuilt onder zijn vleugels. Op jou is de laatste zin van toepassing: het is heerlijk voor een mens om op God te vertrouwen!.

Aan de slag!

Deze blog is wat drogere stof, maar je hebt hem helemaal doorgelezen! Wat kun je nu eigenlijk met deze kennis? Waarschijnlijk niet heel veel, maar wanneer je dit leest en beseft dat God vanaf het begin van de zondeval zijn reddingsplan in werking heeft gesteld, dan kan je niets anders dan zijn Naam groot maken!

Hij die alles heeft gemaakt,
Hij die afgewezen werd omdat de verleiding te groot werd,
Hij die de mensen eigenlijk niet nodig heeft.
Hij heeft ons lief
Hij strekt zijn hand uit naar ons
Hij laat zijn woorden door de mens heen horen;

Let op! Ik heb een plan! Luister naar mijn woorden, dan zal je gered worden.

Hij heeft ons lief
Hij werd een van ons,
Maar niet een zoals ons,
Hij was rein, zonder zonden

Onder zijn vleugels schuilen wij
Hij heeft ons lief.

Amen.

Deel deze overdenking

 1. M schreef:

  Hoi Dorine, dzee blog vind ik persoonlijk helemaal niet ‘droog’, maar juist mooi dat je de verschillende perspectieven vd psalm met ons deelt. Zo heb ik m nog nooit gezongen/gelezen, mooi!

 2. Netty Brink schreef:

  Ik vind de uitleg van deze psalm heel mooi.
  Ja, ik denk ook meteen aan het oordeel en dat maakt me wel wat angstig,maar wat een geruststelling dat God ons lief heeft.Dat Hij zijn handen naar ons uitstrekt.
  Netty

 3. Johannes Beetsma schreef:

  Beste Netty,
  Als jij Jezus tot jouw Heer hebt gemaakt, en je weet dat je Zijn kind bent, hoef je nooit meer bang te zijn dat je wordt veroordeeld! Jezus droeg al het oordeel voor je aan het kruis, zodan is er geen wraak meer over van God voor Zijn kinderen, want Hij lag alles op Jezus.
  Kijk een bij Romeinen 8:1 en 2, ..Er is GEEN veroordeling voor ons die in Christus Jezus zijn….wat is dat in Christus Jezus zijn?..wij die wederom geboren zijn….en waarom is dat dan zo?…Paulus gaat verder met: Want de wet van de Geest van het leven in Christus heeft mij vrij gemaakt van de wet van zonde en dood.
  Wat is de wet van zonde en dood?..lees Deuteronomium 28…vers 15 t/m 68 is de wet van zonder en dood!….dit zijn alle vervloekingen!…Jezus droeg dat allemaal voor ons, zodat wij nooit meer vervloekt zouden zijn.
  Jezus werd zelf een vloek aan het kruis, Jezus heeft ons dus vrijgekocht van alle vloeken van de wet, door voor ons een vloek te worden!…..Je bent vrij!!…Netty, Jezus droeg alles voor je…lees galaten 3…groetjes Johannes, je mag me altijd mailen. j.beetsma@home.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap