Psalm 144: een lied over de strijd aangaan met Gods hulp!

09

mrt

Marije Brandwijk

We leven in een wereld waarin je (geestelijke) strijd kunt ervaren. Dit zagen we afgelopen week ook terug in de levens van de vrouwen in Genesis. Het leven kan soms voelen alsof je voor een strijd wordt klaargemaakt, terwijl je nog niet duidelijk weet hoe of wat. Naast alle mooie momenten, kent het leven helaas ook strijd. Maar je staat niet alleen! In Psalm 144 schrijft David over de strijd aangaan met Gods hulp.

God wil je toerusten voor de strijd begint (vers 1-4)

David heeft in zijn leven allerlei strijd gevoerd. Soms leerde hij iets voor een grotere gebeurtenis in zijn leven. Zo moest David eerst vechten met een leeuw en een beer, voordat hij uiteindelijk met Goliath kon vechten. Hij laat daarom zien in de psalm dat het God is Die je voorbereidt. Hij blijft het daarom bij de Vader zoeken. Ook al weet David soms niet waar hij op wordt voorbereid, Hij blijft op God vertrouwen.

Een psalm van David. Geloofd zij de HEERE, mijn rots, Die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren; mijn goedertierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting en mijn, ja, mijn Bevrijder, mijn schild, tot Wie ik de toevlucht heb genomen, Die mijn volk aan mij onderwerpt. 
– Psalm 144:1-2 (HSV)

David erkent dat hij zonder God nergens is. Hij zou de strijd niet eens kunnen winnen zonder Hem. Hij is van zichzelf maar een klein mens, een sterveling (vers 3 en 4). Maar toch ziet God hem en laat hem niet alleen wanneer de strijd begint.

God wil je helpen in de strijd (vers 5-8)

David vraagt op verschillende manieren hulp aan God in de strijd:

Buig Uw hemel, HEERE, en daal neer, raak de bergen aan, zodat zij roken. Slinger Uw bliksem en verspreid hen, schiet Uw pijlen af en breng hen in verwarring. Steek Uw handen uit van omhoog, bevrijd mij en ontruk mij aan de grote wateren, uit de hand van vreemdelingen; 
– Psalm 144:5-7 (HSV)

Hij weet dat God bij machte is om dingen te doen omkeren en hem de overwinning te geven. Dit weet David doordat hij dat al vaker gezien heeft en dicht bij God leeft. Hij heeft een intieme band met Hem opgebouwd. Wat bijzonder! We zien aan het einde van de psalm dat David inderdaad de overwinning heeft gekregen.

Loof God na de strijd (vers 10-15)

Na de strijd looft David God om wat Hij voor hem gedaan heeft. God is het waard om onze lof te ontvangen!

O God, ik zal een nieuw lied voor U zingen, met de luit en het tiensnarig instrument zal ik psalmen voor U zingen. U bent het Die koningen de overwinning geeft, Die Zijn dienaar David bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt. 
– Psalm 144:9-10 (HSV)

Vaak zien we in de psalmen dat David eerst begint met een loflied en daarna iets moeilijks meemaakt. Je kunt God loven aan het begin van de strijd, omdat je weet dat Hij de échte overwinning al behaald heeft. Je kunt God loven tijdens de strijd, omdat je weet dat Hij je niet alleen laat. Hij bereidt je voor en wil je helpen. Ik geloof dat Hem loven de strijd makkelijker maakt. Hoe moeilijk deze strijd ook is. 

Wat hebben we een goede God, Die ons helpt in de strijd! We mogen weten dat de strijd Hem toebehoord.

Aan de slag!

Luister naar Opwekking 858: ‘De strijd behoort U toe’. Het kan je helpen in je strijd. Vraag God om je voor te bereiden op eventuele strijd die je in de toekomst zou kunnen ervaren. 

Bronnen: ‘Hoofdstuk voor Hoofdstuk’, geschreven door Warren W. Wiersbe
StudieBijbel Online

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap