Psalm 103: een loflied over vergevende liefde, trouw en Gods daden 

03

jul

Marije Brandwijk

Sommige psalmen zetten je even stil bij alles wat God in je leven gedaan heeft en hoe Hij trouw blijft. Als ik voor mijzelf spreek, heb ik dat ook nodig. Zeker als het moeilijk is in het leven. Om weer even helder voor ogen te hebben wat God in mijn leven tot nu toe heeft gedaan.  

In Psalm 103 klinkt het een paar keer: ‘Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van Zijn weldaden.’ (Psalm 103:2, NBV21)
Met ‘weldaden’ worden de dingen bedoeld die je onverdiend van God hebt gekregen. In de hele psalm lees je over een God die zonden vergeeft en mensen geneest. Een God die geduldig is, die levens verandert en altijd trouw blijft. Dingen die ik niet verdiend heb, maar die Hij mij toch gegeven heeft.  

Een loflied over vergevende liefde 

Elke keer weer kan ik zo diep geraakt worden door het feit dat God mijn slechte daden wil vergeven. Het maakt niet uit hoe vaak iets weer mislukt bij mij, Hij vergeeft het. Die vergeving is er alleen doordat Jezus is gestorven voor onze zonden. Alleen daardoor vergeeft en vergeet God die dingen. Wat een genade, iets wat ik totaal niet verdiend heb, maar toch krijg. Die vergevende liefde gaat diep. 

Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd. 
– Psalm 103:10,12 (NBV21) 

Een loflied over trouw 

Deze psalm gaat ook over Gods trouw, die tegenover de mens staat. De mens die kwetsbaar is in alle facetten die bij het leven komen kijken en eigenlijk een korte levensduur heeft.  

De mens – zijn dagen zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het veld En verdwijnt zodra de wind hem verzengt; de plek waar hij stond, kent hem niet meer. Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen. 
– Psalm 103:15-17 (NBV21) 

Deze tekst wordt vaak gebruikt bij begrafenissen, omdat het naast dat korte leven van een mens ook heel krachtig laat zien dat God altijd dezelfde blijft. Dat Zijn trouw voor altijd is, wanneer je een kind van Hem mag zijn. Als je leven dan ten einde komt, mag je weten dat Zijn trouw doorgaat.  

‘Wat is de mens – een bloem die vergaat als de wind erover gaat en toch een planting des hemelsen Vaders bestemd. Om in Zijn koninkrijk te bloeien. Een damp en toch een hemelburger.’ 
– Henriëtte Spiering 

Een loflied over Gods daden 

Als ik stil sta bij mijn leven tot nu toe, kan ik heel veel dingen opnoemen die God in mijn leven gedaan heeft. Hoe Hij mij heeft vergeven, gered en gekroond met geluk (vers 4). Hoe Hij trouw bleef als ik soms liever van Hem weg wilde lopen. Hij blijft zo ontzettend geduldig. Soms heb je momenten in je leven die van grote betekenis zijn geweest, maar daar draait het niet alleen om, denk ik.  

Deze hele psalm is een loflied over wie God is, Zijn daden en wie Hij altijd zal blijven. Hij verdient daarom alle eer en alle lof. Ik herhaal dus de woorden waarmee de psalm begint en eindigt, en bid dat jouw loflied hier op aarde mag beginnen en nooit meer eindigt.  

Loof de HEERE, mijn ziel! 
– Psalm103:22 (HSV) 

Aan de slag! 

Welke dingen heeft God in jouw leven gedaan waar jij vandaag stil bij wilt staan om Hem daarvoor te danken? Misschien kun je dit delen met iemand en iets van Zijn daden laten zien. Loof Hem vandaag door het luisteren van het lied Psalm 103 (Loof de Heer mijn ziel) – The Psalm Project 

Bron: StudieBijbel Online 

Deel deze overdenking

  1. Sophie schreef:

    Zoveel heeft God in mijn leven gedaan, zoveel waar ik soms op de momenten zelf me niet bewust ben geweest. Achteraf bezien heb ik alles aan Hem te danken en is waar ik nu ben, mij dit duidelijk. Ik ben er nog niet d.w.z. ik heb Hem elke dag, elk moment nodig in goede en slechte tijden. Ik voel me gedragen door de kracht van Zijn liefde, trouw en genade 🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap