Pas op: Neem geen aanstoot aan Jezus!

08

mei

Paola Don

Vlak voor Jezus’ dood waarschuwde Hij zijn discipelen dat ze aanstoot aan Hem zouden nemen. Aanstoot nemen aan iemand houdt in dat je je heel sterk aan iemand gaat ergeren, zozeer dat je weinig tot niets met die persoon te maken wil hebben. Is dat wat Jezus de discipelen voorhoudt? Wat betekende dat dan voor de discipelen? En wat betekent dat nu voor ons?

En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zei Jezus tegen hen: U zult in deze nacht allen aanstoot aan Mij nemen, want er is geschreven: Ik zal de Herder slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, zal Ik u voorgaan naar Galilea. Maar Petrus antwoordde Hem en zei: Al zouden zij ook allen aanstoot aan U nemen, ik zal nooit aanstoot [aan U] nemen. Jezus zei tegen hem: Voorwaar, Ik zeg u dat u in deze nacht, voordat de haan gekraaid zal hebben, Mij driemaal zult verloochenen. Petrus zei tegen Hem: Al moest ik ook met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen! Hetzelfde zeiden ook al de discipelen.
– Mattheüs 26:30-35 (HSV)

Een waarschuwing van Jezus

Vlak na het laatste avondmaal dat Jezus met Zijn discipelen had, gingen ze met zijn allen naar de Olijfberg. Het was de avond voordat Jezus verraden zou worden. Jezus praatte niet over koetjes en kalfjes, het was niet zomaar een gezellige avond met zijn vrienden. In tegendeel, Hij wees de discipelen op hun toekomstige fouten. Je kunt je misschien wel een beetje voorstellen hoe de sfeer was. Stel je voor dat je een van de discipelen zelf bent, je weet dat er iets staat te gebeuren, maar wat precies, dat weet je niet. En Jezus vertelt je dat je nog dezelfde nacht ‘aanstoot aan Hem zult nemen’.

Aanstoot aan Jezus

Wat betekent dat eigenlijk, aanstoot nemen? Van het Griekse woord skandalon is het Nederlandse ‘schandaal’ afgeleid. Het betekent dan ook iets als: de ander ten val brengen. In deze context betekent het dat de discipelen zichzelf ten val zullen brengen: aanstoot nemen aan Jezus betekent ontkennen dat je in Hem gelooft.

Het is begrijpelijk dat Petrus tegen Hem ingaat, door te zeggen dat hij zeker geen aanstoot aan Jezus zou nemen. Er klinkt iets van belediging in door: hoe komt Jezus erbij dat wij hem zullen verloochenen? Vertrouwt hij ons dan niet?

Vertrouwen

Doordat Jezus al lang wist wat er zou gaan gebeuren, ‘vertrouwde’ hij de discipelen inderdaad niet. Hoe zou Hij dat ook wel kunnen? Hoe zouden deze zondige mensen ooit alles goed kunnen doen? Het ligt niet meer in de aard van de mens om niet te zondigen. Terwijl wij als mens onszelf regelmatig overschatten en denken dat we vast wel de goede keuze zullen maken, worden we door omstandigheden zo snel verleid toch het verkeerde te doen. En God weet dat allemaal al lang. Wat Jezus hier zegt is daarom ook geen beschuldiging, maar simpelweg het delen van zijn kennis.

Jezus’ lijden is niet voor niets

Als we deze lijn doortrekken naar onze eigen levens, nu, dan zien we dat Jezus’ woorden ook voor ons nog toepasbaar zijn. Hoe vaak ontkennen wij het bestaan van Jezus of de rol van Hem in ons leven wel niet? Elke keer als wij aanstoot aan Hem nemen en ontkennen dat wij Hem kennen en in Hem geloven, ontkennen we dat we Hem nodig hebben. Zijn kruisdood wordt dan door ons waardeloos gemaakt. Want als wij Hem niet nodig zouden hebben, dan was zijn dood ook niet nodig.

Laten we daarom onszelf niet zo vaak overschatten. Sta eens stil bij hoe vaak en op welke manieren je Jezus’ dood overbodig maakt. En waarom doe je dat dan eigenlijk? Probeer elke keer als je jezelf daarop betrapt even de tijd te nemen om daarover na te denken. Jij bent de reden dat Hij is gestorven, en dat betekent dat jij het Hem waard bent! Je mag Zijn dood daarom accepteren. Hij heeft ook jou gered!

Aan de slag!

 • Bid de Heere om je behoeden voor het verloochenen van Hem. En dank Hem bovenal voor het offer dat Hij bracht.

Deel deze overdenking

 1. Yvonne schreef:

  Lieve Paola.
  Dankjewel voor de goede overdenking.
  Ik bid voor alle Christenen dat ze vrijmoedig over de Here Jezus zullen spreken en met neme ook mezelf.
  Met we ons laten leiden door de Heilige Geest.
  Dat ons denken vernieuwd wordt.
  En dat de schaamte verdwijnt om te spreken.
  Liefs Yvonne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap