Over geloofstwijfel en desillusie

09

jul

Tirza Rots

Het was tijdens de kerkdienst. Ik genoot van de dienst, tot het moment dat plotseling de gedachte door mij heen flitste: wat als dit allemaal niet waar is? Wie zegt mij dat wij het als christenen bij het juiste eind hebben? De gedachte verdween even snel als hij gekomen was. Gelukkig maar. En toch! Twijfel kennen we allemaal, denk ik. Misschien soms van korte duur. Een moment van vertwijfeling. Misschien wel een langere periode…

Geloofstwijfel, herken je dat? Ik moet denken aan het verhaal van Thomas, Jezus’ discipel. Na Zijn opstanding verschijnt Jezus aan Zijn trouwe volgelingen. Thomas is op dat moment niet aanwezig. Als zijn vrienden vervolgens aan hem vertellen dat Jezus uit de dood is teruggekeerd, kan Thomas dit niet geloven.

Commitment

En Thomas, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tegen hem: ‘Wij hebben de Heere gezien.’ Maar hij zei tegen hen: ‘Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, zal ik beslist niet geloven.’ En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.’ Daarna zei Hij tegen Thomas: ‘Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.’ En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: ‘Mijn Heere en mijn God!’
– Johannes 20: 24-29 (HSV)

In Johannes 11:16 leren we Thomas al eerder kennen: ‘Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen [zijn] medediscipelen: Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.’ (HSV)
Hieruit blijkt Thomas’ commitment aan Jezus. Hij wil Jezus volgen tot het einde toe! Maar laten we bij het begin beginnen…

Gedesillusioneerd

Stel je voor: Jezus kiest jou als Zijn discipel. Jij mag bij Hem in de leer. Drie jaar lang ga je onafgebroken achter Jezus aan. Dag in, dag uit. Waar Hij gaat, ga jij. Al Jezus’ wonderen maak je van dichtbij mee. Hoe zou dat voor Thomas geweest zijn?

Helaas komt er aan die drie jaar discipelschap abrupt een eind. Opeens blijkt je Leermeester dood. Van de aardbodem verdwenen. Jij blijft gedesillusioneerd achter.

Twijfel

Je vrienden komen samen en claimen Jezus in levenden lijve te hebben gezien. Hoe bedoelen ze, in levenden lijve? Jij weet toch zelf dat Jezus gevangengenomen is en dat Hij de kruisdood gestorven is? Jezus, die leeft? Dat is absurd!

(H)erkenning

En dan is daar, bij een volgende ontmoeting, opeens Jezus zelf! Jezus? Hij is het echt! Jezus is geen geestverschijning. Hij is tastbaar aanwezig. Thomas krijgt de kans om Jezus’ wonden te voelen. Zijn wonden ‘bewijzen’ het: dit is écht Jezus! Het kan niet anders. Dit zijn de wonden, geslagen aan het kruis. Dit is de plek waar een speer Zijn zij binnendrong. Thomas roept uit: “Mijn Heer en mijn God!”

Verwachtingen

Twijfel kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld twijfel omdat God anders lijkt te zijn, of anders doet of reageert dan jij verwacht. Thomas hield Jezus’ opstanding voor onmogelijk. Toch stond Jezus op uit de dood. Jezus Christus leeft en regeert nu aan de rechterhand van God!

Nadat Thomas de proef op de som heeft genomen door Jezus’ handen, voeten en zij aan te raken, zegt Jezus:

Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven.
-Johannes 20: 29 (HSV)

Zalig

De definitie van het woord ‘zalig’ is ‘het eeuwig heil deelachtig’. Wat een mooie betekenis! Als jij gelooft in het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus én gelooft in Zijn triomf over de dood, dan word je door God behouden. Je mag voor eeuwig je geluk vinden bij God!

Godsbeeld

Heb jij weleens last van geloofstwijfel of desillusie? Vandaag dan tóch voor jou de aanmoediging om in God te blijven geloven en Hem te blijven volgen. Ook als God anders lijkt, doet of reageert dan in jouw godsbeeld past. Blijf je vasthouden aan God, ook als je het allemaal even ‘niet meer ziet’. Zalig ben je, als je niet ziet en toch gelooft! Jouw beeld van God kan veranderen. Maar God zélf verandert nooit!

Aan de slag!

Heb jij (al) deel aan Gods heil? Stel vandaag (nog) je geloof en vertrouwen op de levende Jezus!

Deel deze overdenking

 1. Margot schreef:

  Prachtig! Zeker herken ik die momenten, dat het door je heen gaat: wat als we maar een beetje aanrommelen in deze wereld en we uiteindelijk allemaal ‘de boot ingaan’…
  Maar dan zie ik Petrus voor me, die de boot uit durfde te stappen en Jezus zag!
  Ik moest denken aan het lied: “Dit is Jezus”
  We zullen Hem zien, als we werkelijk toelaten dat Hij ons vult en verandert door Zijn liefde en kracht! Gods zegen 🙏

  https://youtu.be/rYMo3q9GbXU?si=RDDNLNGWxkgxJpYl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap