Operatie de perfecte kerk

28

aug

Renske Tijhof

Op het moment dat ik deze blog typ, heb ik net samen met een vriendin een vakantie geboekt. Heerlijk een weekje naar de zon! Maar, ik ben er nog niet klaar voor. Ik ben nog op zoek naar een badpak. Anno 2018 zijn die dingen weer helemaal hip. Nog best lastig, want ik zoek niet zomaar een badpak, maar het perfécte badpak. En zoals ik op dit moment op zoek ben naar een badpak, lijken we tegenwoordig ook op zoek te zijn naar de perfecte kerk. Best een klus, die zoektocht. Naar het badpak, jazeker. Maar de zoektocht naar de perfecte kerk is nog veel lastiger! Want, bestaat er überhaupt een perfecte kerk? En waarin is die perfectie dan te vinden? Vandaag neem ik jullie mee in mijn zoektocht naar wat de Bijbel zegt over de perfecte kerk.

De kerk is al eeuwenoud. Laten we eens lezen hoe de kerk toen, jaren geleden, begon.

“De mensen die zijn woorden geloofden, lieten zich dopen. Zo sloten zich op die dag ongeveer 3000 mensen bij de gemeente aan. Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Ze waren één met elkaar, aten met elkaar en baden samen. Iedereen was vol ontzag voor God. En de apostelen deden veel wonderen. De mensen die in Jezus gingen geloven, kwamen bij elkaar. Ook deelden ze alles wat ze hadden met elkaar.”
(Handelingen 2:41-44, BasisBijbel)                                                 

Ik vind het zo mooi dat hier staat dat de mensen in de gemeente één waren met elkaar. Soms mis ik dat wel een beetje. Oh kijk, daar ga ik al. De eerste imperfectie. Nee, mijn kerk is niet de perfecte kerk. Maar, misschien is het goed om dáár juist even niet naar te kijken.

Het is géén wedstrijd!

Wanneer we in de kerk ons geloof belijden, wordt er gezegd dat we dit doen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Gemeenschap. Samen één. Hierboven lezen we dat de mensen in de eerste gemeente samen één waren, maar dit gaat verder. We zijn als christenen samen één. De kerk is niet de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente, de Evangelische Gemeente of welke andere stroming dan ook. De kerk, de perfecte kerk, is de kerk van Christus, waar iedereen die in Hem gelooft bij mag horen.

Dat er verschillende stromingen, verschillende gemeentes, zijn, dat snap ik wel. Iedereen voelt zich op een andere plek thuis en dat mag. Ooit hoorde ik de uitspraak dat het eigenlijk is als een koor. In een koor zingen verschillende mensen verschillende partijen, maar het gemeenschappelijke doel is om samen een mooi lied te laten horen. Verschillende kerkstromingen vullen een kerkdienst verschillend in, maar het gemeenschappelijke doel is het prijzen van God. Laten we ons richten op wat ons bindt! Of, op Degene die ons bindt…

Jezus is de belangrijkste bouwsteen

De kerk is niet een gebouw. Maar als we het dan toch symbolisch over een gebouw hebben, dan is Christus de belangrijkste bouwsteen. Paulus schrijft hierover aan de gemeente van Efeze.

“Jullie staan nu stevig in het geloof, zoals een gebouw stevig staat op een goed fundament. Het fundament van jullie geloof is door de boodschappers van God en de profeten gelegd. En Jezus Christus is de belangrijkste bouwsteen van het gebouw. Door Hem zit het gebouw stevig in elkaar. Wij zijn de bouwstenen. Hij geeft ieder van ons de juiste plaats. Zo worden we met elkaar een tempel voor de Heer. Ook jullie zijn bouwstenen in deze tempel waarin God met zijn Geest woont.”
(Efeziërs 2:20-22, BasisBijbel)

Paulus gebruikt hier het Griekse woord ‘naos’ om de tempel aan te duiden, terwijl hiervoor normaal gesproken het woord ‘hieron’ gebruikt wordt. ‘Naos’ wil zeggen dat deze tempel de directe woonplaats is van God. Daarin is de perfectie te vinden. Want God is perfect. Zijn kerk is de perfecte kerk. Dat neemt niet weg dat er dingen zijn in jouw kerk, in mijn kerk, die minder aanspreken. Waar je het misschien niet mee eens bent. Dat zal gelden voor alle kerken, overal zullen meerdere imperfecties te vinden zijn. Maar de kerk van Christus is perfect, omdat Hij er is, zoals beloofd.

“Want als twee of drie mensen die bij Mij horen, bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook.”
(Matteüs 18:20, BasisBijbel)

Aan de slag!

Wat ik zo mooi vind aan het bijbelgedeelte uit Efeziërs hierboven, is dat er ook een beroep wordt gedaan op ons. Jezus is de belangrijkste bouwsteen, maar wij zijn ook bouwstenen. God geeft ieder van ons de juiste plaats. Misschien is er iets in jouw kerk wat je tegenvalt. Misschien is er iets dat je mist. En misschien, is jouw kerk daarom wel jouw plaats. Kun jij misschien wat betekenen, kun jij een bouwsteen zijn om mee te bouwen aan de perfecte kerk van Christus?

Deel deze overdenking

  1. Anne schreef:

    Heel mooie blog!

  2. Marianne schreef:

    Mooie blog! Juist afgelopen zondag hebben onze dominee en die van de Gereformeerde kerk in onze stad een ruildienst gedaan. Een eerste stap naar elkaar om samen een groot koor te worden, zoals jij het zo mooi verwoordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap