Op W/wie lijk jij?

27

jun

Johanna Post

Je kent ze vast wel. Van die testen die je tegenkomt in de Visie, EVA en zelfs op Facebook met de titel: “Op welke bijbelse persoon lijk jij? Doe de test en ontvang de uitslag in je mailbox!” Er volgen vragen als: Welke eigenschap omschrijft jou het beste?  Impulsief of terughoudend?  Wat doe je als je een grote geldprijs wint?  Ga je op vakantie of deel je eerst uit aan goede doelen?  Etcetera. Aan de hand van jouw antwoorden rolt er uiteindelijk een bijbels persoon uit waar jij op lijkt.  Als proef heb ik zo’n test ingevuld want ik was benieuwd of er echt een bijbels persoon uitsprong waar ik op lijk. Iedereen is natuurlijk uniek maar de Bijbel bevat zoveel verschillende personen dat er vast een vergelijkbaar iemand tussenzit op wie ik lijk.  

Er rolde iemand uit de test die ik totaal niet verwacht had: Hanna, de moeder van Samuël.  

Hanna, die haar hart uitstortte voor haar Heer, en alles van Hem verwachtte en op zijn beloftes vertrouwde. Poeh, daar kan ik nogal wat van leren!  Want is het niet veel makkelijker om op Gods beloften te vertrouwen in makkelijke tijden dan in moeilijke tijden?  

Petrus  

Als ik naar mezelf kijk, komt  Petrus als één van de eerste  vergelijkbare personen in me op.  Eerst doen, en dan denken!  Net  zoals Petrus. Vaak deed hij eerst iets, voordat hij dacht.   

“En Petrus nam Hem apart, en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren!”
(Mattheüs 16:22. HSV) 

Jezus vertelt voorafgaand aan bovenstaande tekst over zijn lijden en sterven. Dat Hij moest lijden en sterven om zo de zonden te kunnen vergeven van hen die in Hem geloven.  

“Wat” denkt Petrus, “geen sprake van! Nee hoor, dat laat ik niet toe!” 

Petrus besefte niet dat dit moest gebeuren en had na al die jaren dat hij met Jezus optrok nog niet begrepen Wie Hij was.  Zelfs aan het einde van Jezus’ leven begreep Petrus nog niet wat het betekende dat Jezus Gods Zoon is. Zoon van de Allerhoogste én Allermachtigste!  

“Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok dat, trof de dienaar van de hogepriester en sloeg zijn rechteroor af.”
(Johannes 18:10, HSV) 

Petrus stond in vuur en vlam voor zijn Meester Jezus! Hij zal wel even voorkomen dat Jezus gedood  werd!  Maar Petrus vergat ook vaak te wachten op Jezus. Te wachten én te luisteren naar Jezus’ onderwijs en wijsheid. Petrus ging nog steeds uit van een aards koninkrijk en begreep Jezus’ onderwijs en aanwijzingen niet.  Hij (en ik) kunnen wel wat leren van Maria, die aan Jezus’ voeten zat en aan zijn lippen hing om te luisteren én te leren.  

Ik kom erachter dat ik op veel mensen uit de Bijbel lijk en me daarmee kan identificeren.  Zo kan ik naast Job neerzinken en me afvragen waarom me zoveel lijden overkomt.  Ik kan staan juichen en dansen met David voor zijn Heer!  Ik kan gaan poetsen met Martha, en me zo druk maken dat ik vergeet om stil te zijn bij Jezus.  En zo kan ik verder gaan. Maar deze overdenking is niet bedoeld om alleen over mij te vertellen en op wie ik lijk.  

Lijken op Jezus 

Deze overdenking is bedoeld om jou iets mee te geven waar je de dag mee doorkomt, waar je van leert.  En dat heb ik indirect al gedaan! Neem nu al die personen die ik hiervoor heb opgenoemd: Petrus, Job, David,  Hanna,  Martha en Maria.  

Zes  verschillende personen.  Zes  verschillende karakters. Maar één ding hadden ze gemeen: 

Ze waren allemaal geroepen door God om zijn kind te zijn, om bij Hem te horen. En allemaal hebben zij hun hart aan Hem gegeven. 

En vanaf dat moment leefden ze met Hem en leerde Hij hen hoe te leven. En met de tijd gingen ze steeds meer op Hem lijken omdat ze van Hem waren. God koos deze mensen niet zomaar uit. Hij kende ze door en door en toch noemde Hij hen vriend,  of  dochter.  Hij kende hun karaktertrekken, Hij wist wie ze waren. 

Hij wist van de vurigheid van Petrus, die hem maar al te vaak parten speelde.  

Van de ijverigheid van Martha, die soms wat getemperd moest worden.  

Van Job, waarvan God zegt dat er niemand zo vroom was als Hij. Toch vervloekte hij zijn geboortedag.  

En toch: God kiest hen omdat Hij van hen hield. 

Deze overdenking is ook bedoeld om jou vandaag iets te vertellen over onze Heer Jezus Christus. Maar vooral ook: om jou en mezelf iets te leren over en van Hem zodat  ook wij  steeds meer op Jezus Christus gaan lijken.  Ondanks vervelende karaktertrekken of verkeerde keuzes wil Hij ook jou als vriendin, als kind.  En je weet het: waar (of: met wie) je mee omgaat, daar word je mee besmet! 

Volg je Hem, dan leer je van Hem. En leer je van Hem, dan kan het niet anders of je gaat op Hem lijken! Mooier en perfecter kunnen we niet zijn.  

“Op de dag dat God Adam schiep, maakt Hij hem naar de gelijkenis van God.”
(Genesis 5:1,HSV)  

Aan de slag!

Stel jezelf de vraag eens op welke persoon uit de Bijbel jij lijkt.  

Kies eens één van die personen uit en bekijk zijn/haar leven. Welke keuzes maakte diegene? Wat waren zijn of haar eigenschappen?  Wat kun je van die persoon leren? Zowel van zijn/haar fouten als ook van de positieve eigenschappen.  
En vergeet niet: God koos hen omdat hij van hen hield.

Deel deze overdenking

  1. Anneke hoegee schreef:

    Er is nog hoop johanna voor Hanna en voor ons allemaal top geschreven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap