Niets is toeval, God heeft jouw leven tot in detail uitgestippeld

29

jul

Stefanie

Soms gebeuren er dingen in ons leven die we niet begrijpen. Dit kan van alles zijn. Een relatie die na lange tijd is uitgegaan, het verliezen van je baan, (langdurige) ziekte. Op het moment zelf lijkt de hoop op een betere toekomst ver te zoeken. We kunnen zelfs het vertrouwen in God verliezen. Toch moeten we niet vergeten dat God het overzicht heeft, Zijn plannen stijgen ver boven onze plannen uit en Hij heeft alles tot in detail uitgestippeld. We mogen erop vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft, ook al lijkt het daar misschien niet altijd op.

Ik neem je vandaag mee naar Egypte, waar Jozef jarenlang heeft gewoond en waar zijn familie zich heeft gevestigd. Niets in dit verhaal is toeval, God heeft alles tot in detail uitgestippeld.

Jozef zei tegen zijn familie: “Binnenkort zal ik sterven. Ik weet zeker dat God voor jullie zal zorgen. Hij zal jullie uit dit land halen. Dan zal Hij jullie naar het land brengen dat Hij aan Abraham, Izaäk en Jakob heeft beloofd. Zweer dat jullie mijn lichaam hier vandaan meenemen als Hij jullie hier vandaan haalt.” Jozef stierf toen hij 110 jaar was. De mensen balsemden hem en legden hem in een kist in Egypte.
(
Genesis 50:22-26)

Jozef en zijn broers stierven. De Israëlieten kregen veel kinderen, zodat ze al gauw een heel volk werden. Overal in het land woonden Israëlieten. Toen kwam er een koning in Egypte die nooit van Jozef had gehoord. Hij zei tegen zijn volk: “Het volk van de Israëlieten is groot en het is machtiger dan wij. We moeten ervoor zorgen dat hun volk niet nóg groter wordt. Want stel dat er een oorlog komt, dan zouden ze zich wel eens bij onze vijanden kunnen aansluiten. Dan zouden ze tégen ons strijden en daarna uit ons land vertrekken.” Daarom stelde hij opzichters over de Israëlieten aan die hen dwongen om voor hem te werken. Hij gaf hen zwaar werk te doen. Ze moesten voor hem voorraadsteden bouwen: Pitom en Raämses. Maar hoe meer de Israëlieten werden onderdrukt, hoe meer kinderen er werden geboren. Zo werd het volk steeds groter. De Egyptenaren werden bang voor hen. Toen maakten de Egyptenaren de Israëlieten tot slaven. Ze mishandelden hen en lieten hen zwaar slavenwerk doen. Van klei moesten ze bouwstenen maken Om deze bouwstenen te maken werd er stro door klei getrapt. Daarna werden er een soort van bakstenen van gevormd. Die werden gedroogd in de zon. Ze werden dus niet in een oven gebakken. en ze moesten allerlei zwaar werk op het veld doen.
(Exodus 1:6-14)

Als je dit zo leest, denk je misschien: Nou, mooi is dat. Jozef had er zoveel vertrouwen in dat het goed af zou lopen met het volk Israël. Maar dan komt er opeens een farao die nooit van Jozef heeft gehoord en hij wordt bang voor de Israëlieten. Het volk wordt te groot en is te sterk. Zal Jozef het dan mis hebben gehad? Nee, dat geloof ik niet. Hij blijft erop vertrouwen dat God hen uit Egypte weg zou halen, want dat had God beloofd. Lees maar mee in Handelingen 7:6-7.

God zei ook dat zijn familie ná hem als vreemdelingen in een ander land zou wonen. Dat ze 400 jaar lang slecht behandeld zouden worden door de bewoners van dat land. Ze zouden hun slaven zijn. ‘Maar Ik zal het volk dat hen als slaven behandelt, straffen,’ zei God. ‘Daarna zullen ze uit dat land vertrekken. Dan zullen ze Mij op deze plaats aanbidden.’

Stefanus haalt in een toespraak de bovenstaande tekst aan, hij verwijst hierin naar een moment waar God tegen Abraham heeft gezegd wat er met de Israëlieten zou gaan gebeuren. Dit kun je lezen in Genesis 15:12:14. Zo zie je dat God niets aan het toeval overlaat. Hij wist precies wat er allemaal zou gebeuren met de Israëlieten. Hij zorgde ervoor dat er steeds meer kinderen werden geboren, zodat de Egyptenaren nog banger zouden worden. Ze werden zelfs zo bang dat ze hen uiteindelijk tot slaven maakten. Het gaat hier ook niet over een korte periode, de Israëlieten werden voor 400 jaar slecht behandeld. 400 jaar! Ik kan me voorstellen dat het vertrouwen op de belofte dat God voor hen zou zorgen en hen zou bevrijden soms ver te zoeken was. Toch konden ze zich hieraan vasthouden, want God doet wat Hij belooft, maar wel op Zijn tijd! Zoals Beth Moore in haar Bijbelstudie zegt: “Alles gebeurde precies volgens het tijdschema op de kalender van Gods koninkrijk (en dat is trouwens vandaag nog steeds zo).”

Onthoud dat God een plan heeft met je leven. Hij heeft jouw leven tot in detail uitgestippeld en niets aan het toeval overgelaten. Soms lijkt het misschien alsof God een foutje heeft gemaakt, maar sommige moeilijkheden hebben we nodig om meer op Hem te vertrouwen en sterker op onze bestemming aan te komen. En die bestemming zal goed zijn, dat geloof ik zeker!

Aan de slag!
Misschien zit op dit moment in een lastige periode waar geen einde aan lijkt te komen. Misschien ben je het vertrouwen in God een beetje verloren en zit je met allerlei vragen. Maar ook als het op dit moment goed met je gaat, mag je blijven vertrouwen op Gods belofte. Wat we ook meemaken in dit leven, Hij is erbij. Hij helpt ons erdoorheen, dat blijft Hij doen totdat we op onze eindbestemming komen.

En IK BEN alle dagen met jullie, totdat de tijd van de wereld om is.
(Matteüs 28:20)

Creatieve verwerking: Schrijf voor jezelf als een reminder ‘Ik vertrouw op U!’ op. Stop het briefje in je Bijbel of geef ‘m een mooi plekje in je huis of kamer, zodat je er dagelijks aan wordt herinnerd dat je ondanks alles op God mag blijven vertrouwen! Deel je creatie met #zijlacht op instagram, we zijn benieuwd!

Naar ‘God op zijn Woord vertrouwen’ – Beth Moore

 

Download de dagtekst en deel ‘m op Instagram, Pinterest of Facebook!

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Deel deze overdenking

  1. Isabella schreef:

    Dank je wel Stefanie. Dit was weer even reminder na de beth more studie. Die kan ik wel effe extra gebruiken.

  2. Trijnet schreef:

    Mooi, kennen jullie ook zussenliefde op fb ?. Hetzelfde onderwerp, vulde elkaar mooi aan. Toeval bestaat niet, een mooie bemoediging.

  3. Bert de Jong schreef:

    De argumenten ‘t.a.v. Toeval bestaat niet vind ik niet overtuigend. B.v. een spookrijder rijdt een echtpaar dood..die daar op dat moment reden. Of een dronkaard sceot een voetganger ip een zebrapad..dat zijn ook voorbeelden die helaas nooit genoemd worden. DUS met 2 seconden verschil van moment bepaald een grote ellende..waar is de vrije wil en nog erger..waar is dan de rechtvaardige en barmhartige God..met toeval hoef ik dat mijn Vader niet aan te rekenen. Overigens staat in 3 situaties toeval in de Bijbel. Ruth ontmoet toevallig Boa’s, prediker 9 vers 11 spreekt…alles is toeval..Dat zijn voorbeelden die niet benoemd worden..beetje eenzijdi dus dit verhaal. Graag reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap