Mozes twijfelt over zijn roeping – jij ook?  

11

jul

Mandy

Ik zag pas de film ‘Prins van Egypte’, een musical/animatiefilm uit 1998 over het leven van Mozes. Misschien ken je hem? Je volgt Mozes terwijl hij geroepen wordt om het volk van Israël uit Egypte te bevrijden. Je ziet zijn twijfels, maar ook die van het volk. En daar gaan we de komende twee dagen bij stilstaan.

Mozes wordt geroepen wanneer hij ver van het volk van Israël verwijderd is. Hij is herder voor zijn schoonvader Jethro en heeft het leven in Egypte achter zich gelaten. En dan verschijnt God aan hem in een brandende struik en vertelt Mozes Zijn plan. 

Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden.
– Exodus 3:9-14 (HSV) 

Mozes is vol twijfels over zijn rol in Gods plan 

Ook nadat de Heer Zijn plan nóg verder uit de doeken heeft gedaan, is Mozes niet gerustgesteld. Nog drie keer legt hij zijn twijfels op tafel. 

Toen antwoordde Mozes en zei: Maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen: De HEERE is niet aan u verschenen. 
– Exodus 4:1 (HSV) 

Toen zei Mozes tegen de HEERE: Och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat U tot Uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam.
– Exodus 4:10 (HSV) 

Maar hij zei: Och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand U deze boodschap ook maar wilt zenden.
– Exodus 4:13 (HSV) 

God maakt het heel duidelijk: Hij roept Mozes 

Heel eerlijk, ik vraag me af of ik zou staan te springen als dít is waar God mij toe roept. Een heel volk uit de slavernij bevrijden? Mozes zou liever bij zijn schapen blijven, en zijn dagen slijten in de woestijn. Maar toch vraagt God hém. Op iedere twijfel heeft God een antwoord. Hij blijft standvastig: Mozes moet deze taak op zich nemen.  

Wat vertelt dit ons? Dat een roeping niet altijd iets is waar je op zit te wachten. Dat het niet altijd leuk is – of in ieder geval niet de hele tijd. Dat we soms in situaties gebracht worden waarvan we weten dat we ertoe geroepen worden, maar het niet per se willen. Dat we bovendien propvol twijfels kunnen zitten, maar dat dat niet betekent dat we gediskwalificeerd zijn.

Aan de slag! 

Als jij je in zo’n situatie bevindt, wat staat je dan te doen? Ik denk om, net als Mozes, de ene stap voor de andere stap te zetten en God te volgen naar waar Hij je roept. Met Hem in gesprek te blijven. Je zorgen en twijfels te delen en Hem de ruimte te geven om je Zijn moed en vertrouwen te geven.  

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap