Moederdag voor en door Rachel, ook voor jou

14

mei

Sarah Rokach

Moederdag in Nederland herinner ik me als een fijne dag. Een gezellig tafereel speelde zich af waarbij tekeningen, cadeautjes en ontbijt op bed werden verzorgd door de rest van het gezin. Moederdag in Israël ziet er iets anders uit. De dag zelf valt meestal ergens in november en staat in het teken van Rachel en het terugkeren naar God en Zijn geboden.

Moederdag voor Rachel

Toen Rachel merkte dat zij Jakob geen kinderen baarde, werd Rachel jaloers op haar zuster en zei tegen Jakob: Geef mij kinderen, en zo niet, dan sterf ik.
– Genesis 30: 1 (HSV)

Rachel kon in eerste instantie geen kinderen krijgen. Toch werd zij een van de vier Joodse moeders (samen met Sarah, Rebecca en Leah). Haar naam betekent ‘schaap’ en verwijst naar haar liefhebbende, volgzame persoonlijkheid. Jakob was op slag verliefd, maar kreeg eerst Leah als vrouw. Later trouwt hij ook Rachel.

In Genesis 29 lezen we dat Leah zoon na zoon krijgt, zes in totaal, en dat Rachel kinderloos blijft. Het veroorzaakt jaloezie, pijn en verdriet. Toch wordt het ook Moederdag voor Rachel als Jozef wordt geboren. In de betekenis van zijn naam klinkt het gebed van Rachel om meer kinderen te ontvangen. Jozef betekent namelijk ‘hij zal toevoegen’. Haar gebed wordt verhoord en het wordt nogmaals Moederdag voor Rachel. Benjamin wordt geboren, maar echt Moederdag zal Rachel niet meer kunnen vieren. De moeder van twee van de twaalf stammen overlijdt en wordt aan de kant van de weg begraven. Onthoudt dat laatste even; het lijkt misschien raar om iemand te begraven aan de kant van de weg, maar juist die plek werd voor Israël van onschatbare waarde.

Moederdag door Rachel

Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet [meer].
– Jeremia 31:15 (HSV)

Het wordt immers Moederdag door Rachel voor heel Israël. In Jeremia 31 wordt Rachel’s verdriet over haar kinderen genoemd. Vanwege afgoderij bij de Israëlieten werd de tempel verwoest en werden ze weggevoerd naar Babylonië. Verslagen gingen ze op pad. Onderweg kwamen zij langs het graf van Rachel. Een bekende rabbijn legt uit dat veel Israëlieten daar hun harten begonnen uit te storten voor God. Dat er bij dat graf een besef kwam van wat ze gedaan hadden. En dat ze ook beseften dat juist Rachel zo haar best had gedaan om de afgoderij teniet te doen. Ze had de afgoden van haar vader verstopt om hem van de afgoderij af te helpen. En nu lijkt alles verloren. Rachel huilt met haar kinderen, de Israëlieten, mee.

In vers 16 zegt God tegen Rachel dat ze haar tranen moet drogen, want ze zullen zeker terugkeren! Zo is het gegaan. Velen zijn teruggekeerd en kwamen onderweg weer langs het graf van Rachel, waar ze meer dan ooit beseften wat er was gebeurd. Het is voor Israël op die manier Moederdag geworden door Rachel. Het is een dag waarop de nadruk ligt op het terugkeren naar God en alle afgoderij weg te doen uit ieders leven. Een dag van gebed.

Moederdag wordt hier anders ingevuld, en toch komt het ook dichtbij ons. Het gaat over moeders die zielsveel van hun kroost houden, en niets anders willen dan dat hun kinderen geloof in God vinden en behouden. Het gaat ook over vrouwen die (nog) geen kinderen hebben ontvangen, maar bij wie dat verlangen wel aanwezig is. Rachel weet er alles van en ze verwijst ons allemaal door naar God. Waarvoor? Om rust, geloof, vertrouwen, liefde en troost te vinden.

Aan de slag!

Wat betekent Moederdag voor jou? Wat kan jij met de Joodse gedachtegang over Moederdag?

Deel deze overdenking

  1. José Metscher schreef:

    Wat een mooie manier om bij Moederdag stil te staan! En wat een kostbaar iets voor ons als moeders: we mogen onze kinderen verwijzen naar God. Om rust, geloof, vertrouwen, liefde en troost te vinden.
    En dat mag ons ook tot troost zijn als we (nog) geen moeder zijn of geen moeder meer zijn.
    Gods zegen toegewenst🌈

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap