Mindfulness versus het eeuwige nu

24

jul

Dorine

We zijn het zat! We zijn het zat om steeds te stressen, haasten, beter te moeten worden, te moeten veranderen, we moeten zoveel van onszelf. Het zorgt ervoor dat we nooit onze volledige aandacht aan het nu kunnen geven. We rennen onszelf voorbij, we voelen ons falen en mislukken. We leven met verdriet over het verleden en met angst voor de toekomst. We willen rust in ons hoofd, in ons lichaam, in ons gezin en op het werk. Het antwoord dat we voorgeschoteld krijgen in tijdschriften, zelfhulpboeken, trainingen, en therapieën is ‘Mindfulness’. We moeten mindful leren leven, mindful leren denken. Met andere woorden: leven in het nu.

Mindfulness

De oorsprong van mindfulness ligt in het boeddhisme. Het boeddhisme kent een aantal fases die je moet doorwerken om de hoogste vorm van bewustzijn te kunnen bereiken. Je moet jezelf helemaal leeg maken en opgaan in wat je doet; als je over het gras loopt, ben je het gras, wanneer je een kop thee drinkt, word je een met de thee. Geen oordeel, geen gevoel, alleen maar zijn.

Mindfulness is een fase naar deze staat van zijn. Bij mindfulness draait het om het moment van nu, je volle aandacht geven aan wat je nu aan het doen bent. Je niet laten storen door het verleden of de toekomst of door oordeel van jezelf of van een ander. Leven in het nu.

Het eeuwige nu

Ik vind de gedachte ‘leven in het nu’ goed aansluiten bij de Bijbel! Als we kijken naar het leven van Jezus hier op aarde, was Hij bij uitstek degene die leefde in het nu. Al Zijn aandacht ging uit naar waar Hij mee bezig was. Hij liet zich niet leiden door het oordeel van anderen, hij liet zich niet leiden door gebeurtenissen uit het verleden of door de angst voor wat er ging komen. Hij gaf iedereen de aandacht die hij of zij verdiende.

Iedereen haastte zich om naar het huis van Jaïrus te gaan, Jezus liep met hen mee. En dan opeens staat Hij stil…

Jezus merkte onmiddellijk dat er kracht van Hem was uitgegaan. Hij draaide Zich om in de grote groep mensen en zei: “Wie heeft mijn kleren aangeraakt?
(Markus 5:30)

Er waren daar zoveel mensen, de leerlingen waren verbaasd over wat Jezus zei. Ze liepen hutje mutje, iedereen raakte iedereen aan. Jezus voelde echter dat hij met intentie was aangeraakt, door iemand die hem nodig had, die hem vertrouwde en naar zijn kracht verlangde.

Als we op de Jezus’ houding letten in de bijbel, dan zie je dat Jezus in het nu leefde.

Zijn vriend Lazarus overleed. Hij ging er niet meteen naartoe. Zou Jezus zich zorgen hebben gemaakt? Zou Hij ’s avond hebben zitten piekeren? Ik denk het niet. Jezus leefde in het eeuwige nu. Hij leert ook ons te leven in dit eeuwige nu:

Daarom zeg Ik jullie: maak je nergens zorgen over. Niet of je wel eten en drinken zal hebben. Ook niet of je wel kleren zal hebben om aan te trekken. Het leven is toch belangrijker dan het eten? En het lichaam is toch belangrijker dan de kleren?… Pieker niet: ‘Wat moeten we eten?’ Of: ‘Wat moeten we drinken?’ Of: ‘Wat moeten we aantrekken?’ De mensen van de andere volken doen dat wél. Maar jullie hemelse Vader weet dat jullie deze dingen nodig hebben.
(Matteüs 6:)

Mindfulness versus het eeuwige nu

Er is alleen een essentieel onderdeel waardoor ik, als christen, moeite heb met het boeddhistische mindfulness. Het zoekt God niet! Direct na de bovenstaande tekst zegt Jezus het volgende:

Geef het Koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven. Dan zal Hij jullie al deze dingen geven. Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen.
(Matteüs 6:26-34)

Als christen zijn we niet op zoek naar het volledig leeg worden van jezelf, we zijn niet op zoek naar het één worden met de wereld. Wij zijn op zoek naar God, wij willen minder worden, wij willen leeg worden van zelfgericht zijn zodat de Heilige Geest ons kan opvullen en we meer liefde en rust van God kunnen ontvangen en in relatie met Hem kunnen leven.

Waarom leven in het eeuwige nu?

Wanneer je bezig bent met het verleden of met de toekomst, ben je vaak bezig met het grip krijgen op je leven. Toch gebeurt het zo vaak dat alles weer instort, net als we denken dat we het nu voor elkaar hebben!

… jullie zeggen ook: “Vandaag of morgen gaan we op reis naar die-en-die stad. Daar blijven we dan een jaar om zaken te doen en veel geld te verdienen.” Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien! Want een mens lijkt op een mistwolk: een poosje is hij er, en dan is hij weer verdwenen. Jullie zouden beter kunnen zeggen: “Als de Heer het wil en als wij nog leven, gaan we dit of dat doen.”
(Jacobus 4:13-15)

We moeten ons leven loslaten en de regie in Gods handen leggen. Als we dat doen dan gaan we open staan voor wat God ons allemaal te geven heeft.

Aan de slag!
Denk vandaag eens na over waar jij vaak zit: in het verleden of in de toekomst?

Verleden-denken
Denk je vaak aan gebeurtenissen die zijn geweest? Ervaar je nog vaak de pijn uit het verleden?
Was vroeger alles beter? Als ik dit nou had gedaan… Als ik een minuut eerder of juist later was geweest…
Leven in het verleden zorgen vaak voor gevoelens van spijt en boosheid en creëren vaak gevoelens van nostalgie, vroeger was alles beter.

Toekomst-denken:
Ben je bang om plannen te maken, ben je bang voor verandering, ben je bang voor…Maak je je snel zorgen, pieker je veel? Moet er eerst iets gebeuren voordat je kan veranderen? Als de kerstdagen voorbij zijn ga ik… Als de kinderen weer naar school zijn ga ik…Stel nou dat…
Leven in de toekomst zorgt vaak voor gevoelens van angst en zorgen en creeërt onrealistische verwachtingen.

Het is niet erg om aan het verleden en aan de toekomst te denken. Het is zelfs nodig om dat te doen! Maar als je het de hele dag meedraagt, dan heb je een zware last te dragen. Een last die niet nodig is. Ga naar Jezus toe en leg je lasten bij Hem neer!

Jezus,
U zegt: Kom naar Mij als je moe bent.
Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.
Wilt U mij vandaag helpen om in het nu te leven
Niet te denken aan wat er vroeger was
Niet te denken aan wat er in de toekomst gaat gebeuren
Help mij te bedenken dat ik het verleden niet ongedaan kan maken
En de toekomst niet kan voorspellen
Help mij te bedenken dat mijn naam in uw hand staat
En dat Uw hand mij nooit zal loslaten
Vul mij met Uw vrede en Uw rust
Amen

Bronnen
– Zoals een moeder (Lin Button)
– Mindful met Jezus (Phillip Troost)

Download de dagtekst en deel ‘m op Instagram, Pinterest of Facebook!

 

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewaren

Deel deze overdenking

  1. Truus van selm schreef:

    Dank je wel Dorine.
    Dank voor je bemoedigende woorden.
    Een fijne dag!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap