Mijn vrede geef Ik je, mijn vrede laat Ik je

21

sep

Gastblogger

Vandaag is het de ‘Internationale Dag van de Vrede’ of ‘Wereld Vrede Dag’ (Day of Peace). Sinds 1981 door de Verenigde Naties uitgeroepen om aandacht te vragen voor vrede. Met als doel een wereldwijde dag van wapenstilstand en geweldloosheid. In de katholieke kerken wordt sinds 1967 jaarlijks op 1 januari ‘Wereld Vrede Dag’ gevierd. Vandaag valt deze dag gelijk met de opening van de Vredeweek (21 t/m 29 september). Vredeorganisatie PAX organiseert sinds 1967 de Vredesweek. Elk jaar met een ander thema. Het thema van dit jaar is: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Over het algemeen associëren wij vrede met de afwezigheid van oorlog of een conflict. Maar wat zegt de Bijbel over vrede? 

Shalom

Welk bijbelvers komt er in jouw gedachten als je nadenkt over vrede? Ik moest gelijk denken aan het vers waarin Jezus spreekt over vrede. Namelijk het vers:  

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’  

Een prachtige tekst uit het Nieuwe Testament, die vertaald is vanuit het Grieks. Het Griekse woord voor vrede is eirènè. Waarschijnlijk ben jij, net als ik, meer bekent met het Hebreeuwse woord shalom wat in het Oude Testament gebruikt wordt voor vrede. De Griekse vertaling van het Oude Testament (Septuaguint) vertaalt het woord ‘shalom’ ook met ‘eirènè’. 

Shalom (eirènè) is zoveel meer dan vrede zoals wij het kennen in onze taal. Als wij spreken over vrede hebben we het over de afwezigheid van oorlog of een conflict. Maar als we kijken naar de betekenis van het woord shalom zullen we ontdekken dat het zoveel meer is dan dat. Shalom betekent ook wel: compleet of heelheid. Shalom is voor mij het leven zoals God het vanaf het begin bedoeld heeft, voordat dit verstoord werd in de hof van Eden. Dagelijks hebben we te maken met de gevolgen van wat er toen gebeurde. Er kunnen bepaalde situaties in ons leven zijn, zoals ziekte, verlies, gebroken relaties of iets anders waardoor onze compleetheid uiteenvalt en herstel nodig heeft. 

Vredevorst

In de hof van Eden, na de zondeval, kwam er een eind aan de shalom zoals God het voor de mensen bedoeld had. Er was geen compleetheid meer en de relatie tussen God en de mensen, van wie Hij zielsveel hield, raakte verstoord. Maar God heeft altijd voor ogen gehouden om dit te herstellen. Zo profeteert Jesaja dat er een Vredevorst geboren zou worden, en dat er aan zijn heerschappij en aan de shalom (*compleetheid, degelijkheid, welvaart, vrede, veiligheid) geen einde zal komen. Na de geboorte van Jezus kondigen de engelen ‘vrede op aarde’ aan. Jezus kwam om eirènè (*een staat van nationale rust; vrijstelling van de woede en verwoesting van oorlog; veiligheid, welvaart, geluk; de weg die naar vrede leidt) te brengen.  

Daar waar in de hof van Eden de compleetheid in relatie met God verstoord werd, betaalde Jezus in de Hof van Getsemané de prijs om het te herstellen voor allen die geloven.  

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
– Romeinen 5:1 (HSV). 

Geef zijn vrede door

Als Vredevorst bracht Jezus verzoening tussen God en de mensen. De basis van Jezus’ rijk van vrede is het bloed van het kruis (Kolossenzen 1:20). Doordat wij verzoend zijn met de Vader mogen we ook zijn innerlijke vrede ervaren, zelfs als het leven lastig of zelf erg moeilijk is. Paulus roept ons op om dan niet bezorgd te zijn, maar ons verlangen in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend te maken bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Wat een rijke zegen is dat! We zijn gezegend om een zegen te zijn voor anderen, en zo mogen we ook de vrede van Jezus Christus doorgeven aan anderen. De wereld heeft de boodschap over vrede van Jezus Christus nodig, een vrede die alle begrip te boven gaat. Niet alleen door hierover te vertellen, maar vooral door dit uit te leven en ons te houden aan het gebod wat Jezus ons gegeven heeft: heb elkaar lief! 

Aan de slag! 

Wat betekent het vers:Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden’ voor jou persoonlijk? Welke gedachten brengt het jou? 

Bid vandaag en de komende week hier eens voor: waar en op welke manier jij Gods vrede kan brengen?  

Welke tools heeft God jou daarvoor gegeven? 

Vredesorganisatie Pax heeft dit jaar het thema: ‘Vrede verbindt de grenzen’. De Heilige Geest wil grenzen verbreken die door mensen zijn gemaakt.

Luister naar het lied: Samen in de naam van Jezus.

Bronnen
– Internationale Dag van de Vrede, Wikipedia
– Thema 2019, PAX Vredesweek
– The meaning of Shalom in the Bible, New International Version
– Word Study – Peace / Shalom, Youtube

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Dankjewel Carola voor deze mooie overdenking ❤️😊 Gods zegen en shabbat shalom 🙏😘

  2. Jo schreef:

    Mij is geleerd dat de engelen eigenlijk zongen
    ‘Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen’ d.w.z waar De Heer een welbehagen in heeft, want goddelozen hebben geen vrede.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap