Met vallen en opstaan achter Jezus aan: wat leer jij van Petrus?

15

sep

Tamara Bal

Je kent de apostel Petrus inmiddels vast wel. Petrus had besloten om Jezus te volgen, toen Jezus hem een paar jaar geleden riep. Sindsdien heeft hij veel tijd met Jezus doorgebracht. Hij leert over wie Jezus is en wat Hij doet. Petrus probeert steeds meer op Hem te gaan lijken. Zoals een goede discipel dat hoort te doen, met vallen en opstaan. Vandaag wil ik je meenemen in het gesprek dat Jezus heeft met Zijn discipelen over Zijn lijden en Petrus’ reactie daarop.

En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan.
– Markus 8:31 (HSV)

Het volledige bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 8:27-38.

Een interessante reactie van Petrus

Jezus heeft Zijn discipelen bij elkaar gebracht en legt uit dat Hij moet lijden. Petrus’ reactie is het bestraffen van Jezus. Dat is een interessante reactie. In Markus 8:29 (HSV) zegt Petrus: ‘U bent de Christus’, maar nu bestraft hij Jezus?! 

Hoewel Petrus weet en belijdt dat Jezus de Christus is, begrijpt hij nog niet ten volle wat dat betekent. Hij heeft al veel tijd met Jezus doorgebracht. Hij heeft Hem wonderen zien doen en heeft Hem zelfs zijn eigen schoonmoeder zien genezen!

Maar Petrus heeft ook een heel andere voorstelling van de zo lang verwachte Messias. Hij gelooft, net als andere Joden, dat de Messias een rijk van vrede en gerechtigheid gaat stichten. En als Jezus uitlegt dat Hij gaat sterven aan het kruis, kan Petrus dat niet begrijpen. De Meester waarvan hij zoveel leert, die zijn grote held is, en redding zal brengen voor het land, zal gaan sterven aan een kruis?! 

Maar Jezus bestraft Petrus en zegt: ‘Ga weg achter Mij, satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.’ (Markus 8:33, HSV). Jezus is hier heel fel en bestraft de duivel direct. Als je Jezus volgt, zal de duivel proberen om je te beïnvloeden, zoals hij hier bij Petrus doet.

Misschien herken je het wel, dat je erg je best doet om het goede te doen. Om de Bijbel te lezen en daarnaar te leven. En toch merk je dat je gedachten, zo af en toe, met je aan de haal gaan. Dat de twijfel toeslaat. Of dat er dingen gebeuren in je leven die je niet begrijpt. Je hoeft niet alles te begrijpen om Jezus te kunnen volgen. Petrus was een van de discipelen die het dichtst bij Jezus stond en hij ervoer aanvechting. Hij trok met Jezus op en was dicht bij de Messias, maar begreep niet alles wat Jezus zei. 

Jezus volgen betekent jezelf verloochenen

Om Jezus te volgen moet je jezelf verloochenen.

Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
– Markus 8:34 (HSV)

Dit betekent dat je jouw eigen ego, jouw eigen wil en rechten en jouw identiteit moet opgeven. Jezelf volledig overgeven. Leren om te accepteren, dat je niet alles hoeft te begrijpen om Jezus te kunnen volgen. Maar jezelf mogen overgeven aan Hem. 

Met vallen en opstaan

En dat brengt risico’s met zich mee. Petrus moet erop vertrouwen dat Degene die Hij zo liefheeft, weet wat Hij doet. Als we verder lezen in de Bijbel, weten we dat Petrus vaak vragen stelt aan Jezus. Soms begrijpt hij niet waarom Jezus kinderen zegent of waarom de rijke jongeman alles op moet geven om het Koninkrijk van God in te kunnen gaan.

Het is Petrus die belijdt dat Jezus de Christus is, maar uiteindelijk ook Jezus verloochent. Maar we weten ook dat Petrus degene is, die uiteindelijk de Kerk van Jezus bouwt; die mensen geneest in Jezus’ Naam; die het Evangelie vertelt aan veel mensen en hen tot Jezus brengt.

Jezus wijst Petrus niet af, omdat hij Hem niet begrijpt of fouten maakt in zijn leven. Maar Jezus houdt Petrus dichtbij, omdat het leven met Jezus en de relatie die we mogen hebben hem, genoeg is.

Aan de slag!

Luister het lied ‘Christ is Enough’ en laat het je herinneren dat Jezus genoeg is. En dat we met vallen en opstaan achter Hem aan mogen gaan!

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap