Maak je klaar voor de strijd en omgord jezelf!

28

jun

Sarah Rokach

De strijd die we in dit leven moeten voeren kan heftig en zwaar zijn, maar met God en Zijn Woord als jouw waarheid kan jij alles wat op je pad komt aan! Rabbijnen binden tijdens gebedsmomenten een extra gordel om hun pak, om zich voor te bereiden op de spirituele strijd. De strijd van volledig menszijn met alle gebreken en tegelijkertijd je helemaal willen overgeven aan God. 

Omgord jezelf, God wil ons ontmoeten

Die gordel die de rabbijnen omdoen noemen we de ‘gartel’. Het is een zwarte band die men een paar keer om de middel bindt, net voor een gebedsmoment. Daarna begint de rabbijn zijn gebed. Deze traditie verwijst naar de priesterkleding, zoals beschreven in Exodus 25. Daar lezen we dat priesters een linnen gordel om hun middel droegen, voordat zij de spirituele strijd in de tempel aangingen. Maar dat is niet de enige reden dat veel rabbijnen vandaag de dag nog steeds een linnen gordel omknopen. In Amos 4 vers 12 staat: ‘Maak u gereed om uw God te ontmoeten, Israël!’ (HSV)

Na heftige profetieën over wat God met Israël en andere landen zal doen, krijgt Israël de opdracht om zich klaar te maken om God te ontmoeten. Als ik het boekje Amos lees, voel ik hoe machtig God is en hoe klein ik ben. Er kan zoveel tussen God en mij in staan dat het contact verstoord raakt. En daarom, om met heel het hart, heel de ziel en het hele verstand tot God te komen, bindt de rabbijn deze band om. Hij maakt zich klaar voor de spirituele strijd die in hemzelf zit. Jezelf helemaal aan God willen geven, terwijl je strijdt tegen zonden. Gelukkig strijden we niet alleen, God wil ons sterken met Zijn Woord!

Omgord jezelf, God doet wonderen

En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij.
– Handelingen 12:8 (HSV)

We komen vaker in de Bijbel situaties tegen waarin mensen opgeroepen worden zich te omgorden. Een voorbeeld is in Handelingen 12. Petrus zit in de gevangenis als een engel hem wakker maakt. Hij beseft niet geheel wat er gebeurt, maar luistert naar de engel. Petrus doet letterlijk zijn kleren (gordel) aan, maar ik denk dat we een laag dieper mogen gaan: Petrus wordt bevrijd. God gaat een groot wonder doen in zijn leven en dus omgordt Petrus zich met gehoorzaamheid aan de engel en daarmee aan God. 

Zie jij de wonderen die God doet in jouw leven, klein of groot? Omgord jezelf met Hem, wees trouw en gehoorzaam, zodat je kan zien wat God heeft gedaan voor jou!

Omgord jezelf met de waarheid

Een ander voorbeeld is Paulus, die de gemeente van Efeze oproept om zich te omgorden met de gordel van de waarheid. Hoewel er een logisch verband lijkt te zijn met de letterlijke gordel die de Romeinen droegen, kan ik me voorstellen dat Paulus iets verder terug in de tijd dacht. Paulus was een afstammeling van de stam Benjamin: een stam waaruit koning Saul voortkwam en ook veel belangrijke soldaten. Al deze mannen werden ondergebracht bij rabbijnen, om onderwijs te krijgen over het voeren van oorlogen naar Gods geboden. Paulus was leerling geweest van Gamaliël, een rabbijn die bij het Sanhedrin werkte. Daarmee had Paulus ongetwijfeld kennis van de linnen gordel die de priesters droegen. 

De strijd in ons leven kan alleen maar overwonnen worden door ons te omgorden met de waarheid, met God. Geloof niet alleen in de waarheid, in God, maar omgord jezelf ermee. Hou het vast en laat het niet meer los. Door Gods Woord worden we klaargestoomd voor iedere strijd in ons leven. Wat er dan ook op je afkomt, je kunt alles aan met Gods Woord op je lippen!

Aan de slag!

Ervaar jij strijd in je leven? Op welk gebied? Bid om Gods kracht en standvastigheid!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap