Liefde voor je naaste, hoe dan?

21

sep

Paola Don

Soms klikt het niet zo met een bepaald persoon en zou je diegene liever kwijt dan rijk zijn. Toch leert Jezus ons dat de liefde voor je naaste een van de belangrijkste geboden is. Hoe kun je nu liefde voor iemand hebben, als je eigenlijk niet zo goed met elkaar overweg kunt? Dat leren we uit Markus 12 vandaag.

En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
– Markus 12:28-31 (HSV)

Het volledige Bijbelgedeelte voor vandaag is Markus 12:1-34.

Hoe doe je dat, liefhebben?

Markus 12 gaat over het omgaan met anderen. Jezus geeft eerst een vergelijking over landbouwers, die slecht omgaan met hun meerderen. Vervolgens legt Hij in vers 17 uit dat mensen hun belasting moeten betalen. Hij zegt: ‘Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.’
En in vers 31 benadrukt Jezus dat je liefde voor je naaste moet hebben.

Maar hoe doe je dat, liefhebben, als je je niet kunt vinden in de mening en handelswijze van je meerdere? Misschien ben je het niet eens met bepaalde keuzes die worden gemaakt binnen de politiek. Of misschien gaat je werkgever een andere kant op met het bedrijf dan jij zou willen.

Als je het met iemand oneens bent of het simpelweg niet goed met iemand kan vinden, voel je soms weinig liefde voor diegene. En toch noemt Jezus de liefde voor je naaste als het tweede van alle geboden. Dat betekent: uit dit gebod zijn veel andere geboden afgeleid. 

Door in God te blijven!

Het antwoord op dit vraagstuk is uiteraard ook te vinden in de Bijbel. Een stuk verder, in 1 Johannes 4:11-13 en 19: ‘Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. […] Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.’

God heeft ons altijd eerst liefgehad, en daardoor kunnen wij Hem en onze naasten liefhebben. Hij heeft Zijn Geest gegeven en dat is een Geest van liefde. 

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
– Galaten 5:22 (HSV)

Als jij in God blijft, zal Zijn liefde in je wonen, waardoor jij je die ander, ondanks al jullie verschillen, toch lief kunt hebben. En dat niet alleen! Je zal dan ook blijdschap voor de ander ervaren. Vrede, geduld, vriendelijkheid en ga zo maar door. De Geest van God maakt je een beter mens, waardoor dingen die onmogelijk lijken, toch mogelijk worden. Je hoeft alleen maar op Hem te vertrouwen en de Geest te verwelkomen.

Aan de slag! 

Voel jij weinig liefde voor je naaste, om wat voor reden dan ook? Bid God dan om Zijn Geest in je te laten werken. Vertel Hem dat je het moeilijk vindt en dat je Zijn hulp erbij nodig hebt. Vertrouw erop dat God je Zijn liefde zal geven.

Deze maand lezen we samen het Evangelie van Markus. Heb je een overdenking gemist? Je leest hem terug in het overzicht van de Themamaand: Markus.

Deel deze overdenking

  1. Monique ter haar schreef:

    Komt precies op het ju
    Iste moment. God weet precies wat je nodig hebt. Bedankt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap