Leer mij uw lijden recht betrachten

06

mrt

Maartje Kok

Ze krijgt het kruisje op haar voorhoofd getekend. As van verbrande palmtakken in de vorm van een kruis. Ze hoort de priester de woorden zeggen vanuit het eeuwenoude Boek. ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.’ De woorden die door God zijn uitgesproken nadat de mens onnoemelijk van Gods liefde was afgeweken door te denken dat Hij niet goed was. Genesis 3:19 op haar voorhoofd. Stof. As. ‘Stof ben je en tot stof zul je wederkeren.’ De uitspraak spoort aan tot bekering, boete en bezinning. Een gedenkteken van het kruis van Jezus Christus op ons vergankelijke lichaam. Bedenken, gedenken en leren om zijn lijden recht te betrachten.

Aswoensdag is een dag die door veel Rooms-Katholieken nog steeds wordt gehouden als het beginpunt van de 40-dagentijd. Daar waar ik eerst niet eens van het bestaan af wist, kreeg dit na het uitzoeken ervan veel meer waarde. De symboliek van het kruis van as heeft een diepe betekenis. De mensen gaan naar de kerk om daar een kruis te ontvangen, een kruis dat met as op hun hoofd wordt getekend.

Alsof aswoensdag ons zegt: ‘Besef wie je bent in dit grote universum. Besef dat niet heel de wereld om jou draait. Weet dat je van het hart van God bent afgeweken en dat het kruis heen wijst naar verzoening en herstel.’ Alsof er aan het begin van deze weken een kruis van as op je voorhoofd getekend staat en het klinkt in je oren: ‘Stof ben je en tot stof zul je wederkeren.’

Als we ons leven in dat perspectief gaan zien, worden we kwetsbaar en klein. Mijn Schepper blies het stof niet weg, maar schiep er de kroon van de schepping van. Dan zien we door het teken van het kruis hoeveel de drie-enige God er voor over heeft gehad om de verbroken relatie tussen de stofmensen en Hem weer in harmonie te herstellen.

De 40-dagentijd nodigt ons uit om hier bij stil te staan en toe te leven naar Pasen. Het heeft geen schoonheid, maar het gaat om Iemand die we niet zouden kunnen aanzien en onze ogen voor zouden sluiten. En het is niet eens een wederzijds liefdesverhaal. Want Hij bewees zijn liefde al toen de stofmensen nog zondaren waren. Geen grootse liefdesbetuigingen met veel woorden, maar een liefdevol zwijgen. Geen meeslepend liefdesnummer, maar drie uur diepe, duistere stilte. Geen volledige aanwezigheid om te vieren, maar een verlaten ‘waarom’. Niet Iemand met veel aanzien en een hoge status om aantrekkelijk te vinden, maar Iemand die werd veracht en als onwaardig werd beschouwd door de mensen.

Stof ben ik en tot stof zal ik wederkeren. De dagen fluisteren het jou en mij toe: ‘Hij voor jou, omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Het zingt onze dagen door als Paulus zegt dat wij ons op niets anders moeten beroemen dan het kruis van Jezus Christus. Zo’n Aswoensdag is nodig. Ik heb het nodig dat er iemand is die het mij laat zien en een symbolisch kruis op mijn leven tekent. Want mijn ogen wijken zo snel af, mijn verstand vergeet zo snel en in mijn hart dooft de liefde soms zo snel. Alsof ik het gewoon ben gaan vinden, de Man van Smarten aan het kruis voor mij en door mij. Hij voor mij, zodat ik de toorn van God niet hoef te dragen. Omdat Hij wil dat ik Thuis kom bij de Vader. Alsof ik het gewoon vind wat ik deed, hoe ik handelde, hoe ik zondigde. Alsof ik het gewoon vind, die genade en zijn gehoorzaamheid, zijn liefde tot in de dood.

Gebed voor de veertigdagentijd

‘Heer, leer mij te zien dat ik stof ben. Leer mij te zien wie Jezus is. Wijs mij de plekken in mijn leven aan die heiliging en bekering nodig hebben. Laat mij zien wat de prijs was die Jezus voor mij heeft betaald. Geef mij berouw. Breek mijn trots. Mijn hoogmoed. Mijn zelfingenomenheid. Leer mij dat U elk gebroken stukje van mijn leven ziet en er heling in wil geven. Dat niets te vuil is voor U. Dat uw genade groter is dan al mijn zonden. Neem mijn leven, en laat het tot uw eer zijn. Verdiep mijn liefde voor U. Leer mij uw lijden recht te betrachten.’

Aan de slag

  • Lees Jesaja 53 eens hardop en overdenk deze woorden, wat staat er, wat wordt er gezegd over de lijdende Knecht?
  • Wat verlang jij te leren in deze veertigdagentijd? Schrijf het op en breng het in gebed.
  • Zing dit lied mee als gebed.
  • Dit album van Fernando Ortega neemt je mee richting Golgotha. Prachtig om tijdens je stille tijd of tijdens rustige momenten in de auto te beluisteren en om te overdenken en het door je hart en hoofd heen te laten gaan.

Deel deze overdenking

  1. Tineke schreef:

    Dankjewel!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap