Lang leve zijn wijsheid!

30

sep

Renske Tijhof

Wijsheid. Ik vind het fijn om steeds meer kennis op te doen, om steeds een stukje wijzer te worden. Maar wat is wijsheid nu eigenlijk? De Dikke van Dale definieert het als volgt: het wijs-zijn, inzicht en verstand. Wat de Bijbel erover zegt, komt daar eigenlijk wel mee overeen. God gaf – en geeft – veel mensen wijsheid. Bezaleël en Aholiab. Jozua. Samuël. Salomo. Tot zover lijkt wijsheid iets goeds. Want als iets door God gegeven wordt, dan moet het toch wel goed zijn? Paulus schrijft echter: “Ik zal laten zien dat de wijsheid van wijze en geleerde mensen niets voorstelt. Hun hele manier van denken is maar dwaas.”

Iemand die ook veel nadenkt over het leven en iets over wijsheid heeft geschreven, is de schrijver van het boek Prediker. Hoe hij zijn verhaal begint, vind ik al bijzonder.

“Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien en voor mij was zij groot.”
(Prediker 9:13, HSV)

Voor mij was zij groot. Een belangrijke levensles. Een wijsheid, over wijsheid.

“Er was een kleine stad met maar weinig bewoners. Een machtige koning viel die stad aan. Hij omsingelde de stad en bouwde er hoge aanvalstorens bij. In die stad woonde een arme, wijze man. Hij had met zijn wijsheid de stad kunnen redden. Maar niemand dacht aan die arme man, omdat hij arm was. Toen zei ik: “Wijsheid is beter dan wapens, maar de mensen luisteren niet naar de wijsheid van arme mensen.” Toch is het beter om te luisteren naar de rustige woorden van een wijs man, dan naar het geschreeuw van een leider van dwazen. Wijsheid is beter dan wapens, maar één slecht mens bederft veel goeds.”
(Prediker 9:14-18, BasisBijbel)

Het kleine stadje was een makkelijke prooi voor de machtige koning en dat had hij zelf ook door. Toch was er iemand die de stad had kunnen redden. Een arme, wijze man. Er luisterde niemand naar hem, omdat hij arm was. Waarom zou Paulus dan in vredesnaam schrijven dat wijsheid niks voorstelt, als er een stad mee gered had kunnen worden?

Om het antwoord op die vraag te vinden moeten we verder lezen in 1 Korintiërs 1, waar Paulus’ uitspraak van net zomaar uitgeplukt is.

“Waar blijven nu de wijzen, de geleerden en de filosofen van deze tijd? Wat zij als ongelovige mensen wijs vinden, vindt God maar dwaas. Want met al hun wijsheid hebben ze Hem niet leren kennen. Daarom besloot God mensen te redden door het ‘belachelijke’ verhaal van het kruis. Want de mensen die het geloven, worden daardoor gered.”
(1 Korintiërs 1:20-21, BasisBijbel)

Het gaat hier om wijsheid die niks met God te maken heeft. Wijsheid die mensen afhoudt van het geloof in God. Eerlijk gezegd moest ik wel een beetje lachen om de vertaling, het ‘belachelijke’ verhaal van het kruis. Maar anderzijds is dit een heel goed gekozen vertaling. Aardse wijsheid zorgt er namelijk voor dat het verhaal van Jezus als belachelijk wordt gezien. En dat is best logisch. Met deze wijsheid is het namelijk niet te verklaren. Dat kan best frustrerend zijn.

Maar we hoeven niks te verklaren, want Jezus geeft ons Gods wijsheid.

“Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan Hem te danken. Want alleen door Jezus Christus hebben we nu Gods wijsheid. En alleen dankzij Hem zijn we vrijgesproken van schuld en zijn we gered. Alleen door Hem horen we nu bij God.”
(1 Korintiërs 1:30, BasisBijbel)

Als we het over Jezus hebben, denk ik weer even terug aan het stuk uit Prediker. De arme, wijze man doet me namelijk aan iemand denken. Jezus. Hij kan met zijn wijsheid iedereen redden, maar de mensen zien Hem niet staan. Leer van de wijsheid van Prediker. Luister naar de rustige woorden van een wijs Man.

Aan de slag!

Hierboven schreef ik over een aantal personen uit de Bijbel die wijsheid van God ontvingen. Bezaleël en Aholiab. Jozua. Samuël. Salomo. De wijsheid die zij ontvingen, konden ze inzetten in Gods koninkrijk. Bid of jij ook wijsheid mag ontvangen die je in kan zetten in voor je Vader!

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Zo mooi :’) Dankjewel <3

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap