Laat Mij bij jou wonen

28

jan

Suzanne Verschoor

Tijdens zijn verblijf op de berg Sinaï ontving Mozes voorschriften van God voor het bouwen van de tabernakel. Het woord ‘tabernakel’ is afgeleid van het Latijnse ‘tabernaculum’, dat ‘tent’ of ‘woning’ betekent. God wil dat de Israëlieten een woning voor Hem maken, zodat Hij heel dicht bij hen kan zijn.

Een heiligdom om in te wonen

Toen sprak de HEERE tot Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor Mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor Mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen: goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat Ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zó moet u het maken.
– Exodus 25:1-9 (HSV)

God geeft vanaf Exodus 25 een vrij gedetailleerde beschrijving van hoe de tabernakel en alles wat daarin komt, eruit moet komen te zien. Het is namelijk geen tent voor zomaar Iemand, het is een verblijfplaats voor de Heilige God.

Hij wil bij jou wonen

God is duidelijk over hoe Hij wil dat wij leven, maar Hij is ook duidelijk over iets anders: Hij wil bij jou wonen! Zoals Hij in Exodus 25:8 zegt dat de Israëlieten voor Hem een heiligdom moeten maken, zodat Hij in hun midden kan wonen, zo wil Hij ook bij jou wonen.

In Johannes 14:23 staat: “Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.” (NBV)

Hoe geweldig is het, dat wij een God hebben Die niet over ons wil heersen, maar Zich om ons bekommert?! Hij wil een relatie met ons. Hij wil bij ons wonen: dichtbij zijn!
Voel Zijn aanwezigheid in alles wat je doet. In je blijdschap en je verdriet. Als je moeilijke keuzes moet maken. Hij is zo dichtbij, dat je alleen maar hoeft te praten tegen Hem om in contact te komen. Dat je alleen maar om je heen hoeft te kijken om Hem te zien. Ik ben dankbaar voor de enige echte God, Die zo dicht bij mij wil zijn!

Aan de slag!

Luister Opwekking 502: ‘Jezus ik wil heel dichtbij U komen’.

Deel deze overdenking

  1. Riet Kraaijeveld schreef:

    1e keer gelezen, site net ontdekt.
    Wat een verrijking!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap