Laat je gebruiken door de Bouwmeester!

20

jun

Tirza Rots

Hoe kun jij op een goede manier invulling geven aan het leven dat God jou heeft gegeven? Vandaag kijken we naar jouw leven als ‘bouwwerk’. Jouw leven staat echter niet op zichzelf. Wij sámen zijn onderdeel van Gods grote verhaal. God is onze ‘Bouwmeester’ en jij mag je laten gebruiken in Zijn plan. Op jouw unieke manier! 

Als christenen mogen we sámen bouwen aan Gods Koninkrijk. Ieder met onze eigen talenten. We vullen elkaar aan! Misschien voel je af en toe ook wel wat schuring om ingevoegd te kunnen worden in het grotere geheel. Het gaat er hoe dan ook om dat wij Gods liefde ten toon spreiden. En Gods goede nieuws delen met de wereld om ons heen!

Fundament

In de eerste plaats is het belangrijk dat jij jouw leven bouwt op een stevig fundament. Dat fundament is Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. Hij kan jou vaste grond onder je voeten geven. En Hij is de Rots waarop jij mag bouwen, zodat je onwankelbaar zult staan. Ongeacht wat er in jouw leven allemaal op je afkomt.

Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus.
– 1 Korinthe 3:11-14 (HSV)

Kostenpost

Jezus Christus is het beste fundament van je leven! Maar een bestendig bouwwerk kost je iets. Daarom roept de Bijbel ons op om de kosten te berekenen. Als jij jouw leven aan God toewijdt en wilt bouwen op Jezus Christus als fundament, dan is Hij de basis van je leven. Dit vraagt om toewijding aan Zijn bouwplan. Genade is gratis. Maar leven uit liefde tot God kost je iets, namelijk je leven.

Wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?

– Lukas 14:27-28 (HSV)

Hoeksteen

Zelfs als we ons vertrouwen op Jezus Christus stellen als onze Redder, zijn we als mens nóg geneigd op eigen houtje ons eigen leven vorm te geven. Maar dat gaat mis als Jezus Christus niet de hoeksteen is (en blijft). Zonder hoeksteen stort het bouwwerk in. 

De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.
– Psalm 118:22 (HSV)

Bouwmeester

We mogen ons leven opbouwen en vormgeven in afhankelijkheid van God. We hoeven het niet op eigen kracht te doen. Dat geeft rust! 

Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan.
– Psalm 127:1 (HSV)

Bouwwerk

Gelukkig mogen we bouwen in het besef dat Gód ons als christenen (en ook als plaatselijke gemeente!) vormt tot een bouwwerk. Hij overziet het ‘bouwproces’. Hij maakt af wat Zijn hand begon! Het gaat er niet om wat jíj allemaal tot stand kunt brengen. Het gaat erom dat jij, met jouw leven en met jouw unieke kleur, een bijdrage mag leveren aan Gods Koninkrijk!

Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods bouwwerk bent ú.
– 1 Korinthe 3:9 (HSV)

Solide

Als mensen zijn we vaak geneigd om ‘groots’ te willen bouwen. God roept ons echter op om duurzaam te bouwen. Wat kan Gods toets doorstaan?

Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. (…) En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven.
– 1 Korinthe 3:12, 13 (HSV)

Doelgericht

Nog een belangrijke bouwregel: bouw niet voor je eigen eer, maar tot eer van God!

Doe alles tot eer van God.
– 1 Korinthe 10:31 (HSV)

Toekomstbestendig

Laat liefde de bouwsteen zijn van wat je doet. En houd je oog gericht op Jezus.

Maar u, geliefden, bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest, bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.
– Judas 1:20-21 (HSV)

Voltooi!

Blijf volharden, geef niet op. Ook niet als de bouw moeizaam verloopt, stagneert of er weleens iets instort. Ga door!

Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien.
– Lukas 14:29-30 (HSV)

Lieve vrouw, bouw je leven op God, in afhankelijkheid van de grote Bouwmeester!

Aan de slag!

Bid je mee: ‘God, help mij mijn leven op U te (blijven) bouwen.’

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Ik bouw op Jezus, anders niet,
  het is zijn bloed dat redding biedt.
  Wie op Hem hoopt,
  wordt niet beschaamd;
  ik steun alleen op Jezus’ naam.
  refrein
  Hij is de rots waarop ik sta,
  de vaste grond voor mijn bestaan,
  de vaste grond voor mijn bestaan.
  strofe 2
  Ook als de nacht mijn zicht vervaagt,
  toont Hij zijn liefde die mij draagt.
  Al woeden stormen om mij heen,
  mijn anker rust in Hem alleen.
  brug
  Ik bouw op Jezus, anders niet,
  het is zijn bloed dat redding biedt. strofe 3
  Want zijn belofte en zijn bloed
  die doen mij sterk staan in de vloed.
  Als alles wankelt rondom mij,
  mijn fundament, mijn hoop blijft Hij!
  strofe 4
  Wanneer Hij komt met luid geschal,
  weet ik dat Hij mij kennen zal.
  Bekleed met zijn gerechtigheid
  ben ik van Hem in eeuwigheid.
  Bron: Musixmatch

  Ik moest denken aan dit lied bij deze blog!
  Prachtig Tirza, dankjewel!
  Jezus mijn fundament, vast en zeker!

 2. Naomi schreef:

  “Genade is gratis. Maar leven uit liefde tot God kost je iets, namelijk je leven.” Dit dus…Het vlees kruisigen terwijl het schreeuwt “ik wil” of “ik kan het zelf wel”. Eerlijk gezegd heb ik de kosten nooit zo berekend maar ik merk dat de baten alles overstijgt. “De vrede die alle verstand te boven gaat” is onbetaalbaar.

 3. Sophie schreef:

  🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap