Kus me!

21

mei

Gastblogger

Je krijgt of geeft allemaal weleens een kus. Ook in de Bijbel lezen we verhalen waarin er een kus gegeven wordt. Een kus die van grote betekenis kan zijn.

Het is al weer een tijdje geleden dat ik van iemand een berichtje kreeg met een mooie bemoediging. Het was een stukje tekst uit het boek The sacred Journey van Brain & Candice Simmons. Het stukje ging over één van mijn favoriete Bijbelboeken, namelijk Hooglied. Met daarin de betekenis van het Hebreeuwse woord voor “kus me”. Dat vond ik zo bijzonder dat het mij verder aan het denken heeft gezet.

Hooglied is een liefdeslied dat is geschreven door koning Salomo. Het gaat over de liefde tussen een koning, en een Sulammitisch meisje. Maar wordt ook wel uitgelegd als de relatie tussen Jezus en Zijn bruid (de gemeente). Ik maak het liever nog persoonlijker, de relatie tussen Jezus en mezelf. De relatie tussen Jezus en jou!

Hooglied begint gelijk heel intens, het meisje zegt daar tegen de koning:

Kus me! Kus me toch met je verrukkelijke mond!
(Hooglied 1:2)

Alles in dit vers spreekt verlangen uit. Als we dit vers bekijken in onze persoonlijke relatie met Jezus, dan spreekt het van een verlangen naar het feit dat Jezus heel dichtbij komt. Zo dichtbij dat Zijn lippen jou aanraken. Dat Hij jou kust! Misschien vind je dit best een gekke gedachten, maar persoonlijk zie ik het als een verlangen naar een diepere intieme relatie met Jezus. Hij is de liefde van mijn leven, dus is het toch ook niet gek dat ik naar Hem verlang. Dat er een honger en dorst is naar meer van Jezus in mijn leven. Soms in periodes van onzekerheid, als er ineens weer twijfels zijn aan Zijn onvoorwaardelijke liefde, is er een verlangen naar een bevestiging van die liefde. Een bevestiging naar een zeker weten diep van binnen dat het goed is! Ik ben gewenst, geliefd en gezegend door de Geliefde.

Zijn kus, in een intieme relatie leven met Jezus, maakt je zeker genoeg om te zeggen:

Mijn liefste is van mij en ik ben van hem.
(Hooglied 2:16)

Het Hebreeuwse woord wat in Hooglied gebruikt wordt voor “kus me” is nashaq. De meeste keren in de bijbel staat dit voor kus of kussen, maar het wordt ook gebruikt voor toerusten of uitrusten (met wapens). Is het niet mooi om te bedenken dat we door een kus van Jezus worden toegerust voor de geestelijke strijd die we in het leven kunnen ervaren?

Ik neem je ook nog even mee naar Lukas 15, daar lezen we het verhaal van de verloren zoon. Een verhaal dat misschien niet direct bekend staat om het feit dat er gekust wordt. Toch kunnen we dat er lezen en schuilt er een diepe betekenis achter. Jezus vertelt hier dat een vader twee zonen had, en dat de jongste alvast om zijn deel van de erfenis vroeg. Hiermee zegt hij min of meer: ‘vader, voor mij bent u dood, kom nu maar op met mijn geld.’ Zijn vader geeft de jongen zijn deel en dan vertrekt de zoon. Het geld raakt op en de zoon heeft vreselijke honger. Zoveel honger dat hij zelfs bereid is het voer van de varkens te eten, maar op dat punt bedenkt hij zich. Hij krijgt berouw en wil terug naar zijn vader. Hij wil toegeven dat hij fout is geweest en gezondigd heeft tegen God en tegen zijn vader. Dat hij het niet waard is om zijn zoon te zijn en zelfs blij is als hij als knecht terug mag komen om te werken. En zo ging de zoon weer terug naar huis. Dan lezen we in vers 20:

“Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. “

Het verhaal gaat nog verder, maar ik stop hier bewust. Wat hier gebeurt, is zo mooi! De vader ziet zijn zoon van ver aankomen en gaat snel op hem af. In de basisbijbel staat dat de vader medelijden had met zijn zoon, maar in de HSV-vertaling lezen we dat de vader met innerlijke ontferming bewogen was. Vanuit zijn buik voelde hij bewogenheid voor zijn zoon, hij was emotioneel geraakt. De vader gaat zijn zoon snel tegemoet, omdat hij hem gemist heeft en uitziet naar verzoening, omdat hij zo veel van hem houdt. Wellicht liep de vader hem ook snel tegemoet om te voorkomen dat andere mensen zijn zoon eerder aanspraken en hem zouden veroordelen om wat hij gedaan had en hem hiermee zouden ontmoedigen. Hierdoor zou zijn zoon misschien kunnen besluiten dat het geen zin had om terug naar huis te gaan. (Hoe worden wij soms niet door de duivel aangeklaagd waardoor er schaamte is om naar de Vader te gaan?) Dus, de vader liep hem snel tegemoet en voordat de zoon iets kan zeggen omhelst de vader hem al en kust hem.

Met deze kussen bevestigt de vader zijn zoon dat het weer goed is. Dat hij hem vergeeft, en dat hij zo ontzettend blij is dat zijn zoon weer thuis is.

Jezus liet met dit verhaal zien wat er in het hart van Onze hemelse Papa leeft.

Ook wij zijn zo door onze Hemelse Vader bevestigd in het feit dat wij Zijn koningsdochters zijn. Hij zag jou van ver, Hij rende op je af, omhelsde jou en kuste jou!

Die kus waarmee de Vader jou bevestigt en jou laat zien wie je bent in Christus zorgt er ook voor dat je beter bestand bent tegen aanvallen van de duivel.

Nu weer even terug naar het vers uit Hooglied. Als wij ten diepste gaan beseffen hoe onze positie als koningsdochter tot stand is gekomen, namelijk door het offer van Jezus uit diepe liefde voor ons, kan het toch bijna niet uitblijven dat wij een verlangen hebben naar een intensere, diepere relatie met Jezus. Dat Hij dichtbij komt om ons een kus te geven. Leven in intimiteit met Jezus zorgt ervoor dat jij en ik steeds meer gaan ontdekken wie wij werkelijk zijn door en in Hem. Dan leren we dat we in alle moeilijkheden meer dan overwinnaars zijn, dankzij Hem die van ons houdt. (Rom. 8:37)

Maak er een gewoonte van om de dag te beginnen met een verlangen naar intimiteit met Jezus. Met een verlangen dat Hij heel dichtbij komt en je kust en je daarmee toerust voor de komende dag zodat de duivel jou met zijn sluwe streken geen kwaad kan doen.

Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld.
(Efeze 6:11-12)

Aan de slag!

  • Heb jij een verlangen dat Jezus heel dichtbij komt, jou een kus geeft? Of vind je dat eigenlijk best spannend? Ga eens voor jezelf na hoe je hier over denkt?
  • Ervaar jij aanvallen van de duivel? Bid om toerusting zodat de aanvallen geen schade aanrichten; laat je kussen!

Naar The sacred Journey – Brain & Candice Simmons

Deel deze overdenking

  1. Marleen vis schreef:

    prachtig lieve schat, dit is waar jij voor geroepen bent en wij allemaal voor geroepen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap