Wat kunnen we leren van de vrouw die bekend staat als zondares?

10

aug

Gastblogger

Jezus vertelt dat de Vader verlangt naar aanbidders die Hem aanbidden met hun geest en vol van waarheid. (Johannes 4:23) Het gaat niet zo zeer om de plek waar je Hem aanbidt of op welke manier dat je dit doet, maar om je hartgesteldheid waarmee je God aanbidt. Aanbidding ontstaan vanuit het hart.

Volgens het woordenboek betekent aanbidden: vereren, liefhebben, beminnen. In het Grieks, de vertaling van het nieuwe testament, staat er voor het woord aanbidding het woord ‘proskuneo’ wat zich neerbuigen om te kussen betekent. Laten we eens gaan kijken naar een vrouw die zich letterlijk voor Jezus boog en Zijn voeten kuste, wat kunnen we van haar leren?


Dankbaarheid

Daar zit ik op mijn knieën, voorovergebogen bij het kruis. De tranen stromen over mijn wangen. Op de achtergrond hoor ik ze zingen: “Bij het kruis, bij het kruis geef ik alles aan U, vol ontzag voor U, vol ontzag voor U.” De tranen die stromen, komen voort uit intense dankbaarheid. Dankbaar dat ik mijn zonde aan Jezus heb mogen geven. Met Zijn kostbaar bloed heeft Hij mij witter gewassen dan sneeuw. In aanbidding ben ik voor Hem op mijn knieën gegaan. Ik kan niet anders: is Hij die Zijn leven voor mij gaf, het niet waard om te aanbidden?!

Ik aanbid Hem met alles wat ik in mij heb, omdat Hij Zijn leven voor mij gaf. Niet omdat ik zo “goed” was en het verdiende. Nee integendeel, juist ik was een zondares zoals beschreven staat in Lucas 7: 36-50. Deze vrouw toonde haar liefde, wat ze deed was een vorm van pure aanbidding. Het gaat zoveel verder dan alleen maar dankbaar zijn. Het kennen van Jezus, Zijn liefde voor ons, maakt dat wij Hem lief kunnen hebben.

De liefde van een zondares

Alle vier de evangeliën beschrijven op de één of andere manier de zalving van Jezus door een vrouw. Maar ze beschrijven het allemaal net een beetje anders. Het is mij niet helemaal duidelijk of het allemaal om dezelfde situatie gaat of dat er meerdere momenten zijn geweest dat Jezus gezalfd werd. Johannes beschrijft dat Maria, de zus van Martha en Lazarus, degene was die Jezus’ voeten zalft en in de andere evangeliën zien we geen naam staan. Maar hoe dan ook, alle verhalen staan in het teken van het tonen van intense liefde voor Jezus. Ik wil jullie vandaag meenemen naar Lucas 7:36-39 (N.B.V) In deze vertaling staat boven de tekst: De liefde van een zondares.

Eén van de farizeeën nodigde Hem uit voor de maaltijd, en toen Hij het huis van de farizeeër was binnen gegaan, ging Hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares had gehoord dat Hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar binnen met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en Zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met olie. Toen de farizeeër die Hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als Hij een profeet was, zou Hij weten wie de vrouw is die Hem aanraakt.

Natuurlijk weet Jezus dit – Hij weet tenslotte alles. En de vrouw moet ook geweten hebben wie Jezus was, want het is nog al iets wat ze hier doet. Het maakt haar niet meer uit wat mensen van haar denken. Ze stapt het huis van Simon binnen en ze lijkt geen schaamte of angst te hebben. Ze heeft maar één doel voor ogen en dat is haar liefde tonen aan Jezus, en in aanbidding knielt ze voor Hem neer.

Ze aanbidt Jezus ook echt met alles wat in haar is:

 • met haar emotie; ze wast Zijn voeten met haar tranen.
 • door te dienen; met haar haren droogt zij de voeten van Jezus.
 • met haar lichaam; ze knielt voor Hem neer en kust Zijn voeten.
 • met haar bezit; ze zalft de voeten met kostbare olie.

Simon had Jezus dan wel uitgenodigd in zijn huis, maar wist hij eigenlijk wel wie Jezus werkelijk was? Dat Hij het Lam van God is dat al zijn zonden op zich zal nemen? We kunnen niet lezen wat de motieven van Simon waren om Jezus uit te nodigen. Maar uit wat Jezus zegt, kunnen we wel opmaken dat Simon niet veel aandacht geschonken heeft aan het feit dat Jezus te gast is in zijn huis. Misschien vind Simon het allemaal maar “gewoon”. Want als Simon werkelijk zou geloven wie Jezus is en Zijn hart voor hem zou kennen, dan had hij toch ook wel op zijn knieën voor Jezus gegaan? Misschien is jouw relatie met Jezus ook wat “gewoontjes” geworden? Misschien ken jij het hart van Jezus, Zijn liefde die Hem dreef tot in de dood aan het kruis om jou te redden, nog niet zo goed? Maar hoe toon jij jouw liefde voor Hem? Durf je Hem jouw liefde te tonen?

Sommigen zouden het weleens afstotend kunnen vinden als jij je liefde voor Jezus toont, maar Jezus zelf absoluut niet!

Vanuit het verhaal leren we dat…

 • Jezus het voor je op zal nemen wanneer anderen jou veroordelen.
 • Jezus jou niet afwijst als je tot Hem nadert – wat je ook gedaan hebt.
 • Hij jouw aanbidding, in welke vorm dan ook, accepteert.

Een heerlijk reukoffer

De geur van de olie waarmee de vrouw de voeten van Jezus gezalfd heeft, heeft vast en zeker het hele huis heerlijk doen laten ruiken. Zo mogen ook wij de geur van Christus verspreiden aan de mensen om ons heen. Laat ons gehele leven een uiting zijn van dankbaarheid, een leven in aanbidding met een hart dat alleen gericht is op Hem, als een heerlijk reukoffer.

Aan de slag!

Hoe zit dat met jou? Is je relatie met Jezus wat “gewoontjes” geworden? Of durf je jouw dankbaarheid nog niet zo te uiten? Sluit je ogen en wees nog heel even stil. Weet dat Jezus jou eerst lief had, en dat het uit Zijn liefde voor jou was dat Hij stierf aan het kruis zodat jouw zonde vergeven zouden zijn. Laat je hart vullen met dankbaarheid en aanbid Hem.

Luister vandaag eens naar dit volgende lied. Wil je de rest van het verhaal lezen? Dat kan hier!

Bronnen
Wat is aanbidding?
Lesmateriaal van Nehemia College

Download de dagtekst en deel ‘m op Instagram, Pinterest of Facebook!

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Deel deze overdenking

 1. Kim schreef:

  Prachtig ? Ontzettend bedankt :’) ♥️

 2. Maaike schreef:

  Als ik bid, richt ik me meestal tot God omdat ik het moeilijk vind om te bidden tot Jezus. Ik weet wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan, maar ik vind het moeilijk om Hem beter te leren kennen. Ik zou dit wel heel graag willen en wil graag mijn levensweg met Hem bewandelen, maar ik weet niet goed hoe. Voor mijn gevoel stel ik me wel open, maar tot Hem bidden blijf ik lastig vinden omdat ik Hem dan niet echt voel en daardoor het gevoel heb dat Hij er niet is of niet wil zijn voor mij, dat ik niet goed genoeg ben. Ik vond dit een hele mooie post! 🙂

  • carola schreef:

   Lieve Maaike,
   Bedankt voor je lieve berichtje. En dank je wel dat je openhartig bent in het delen van hoe jij in het geloof staat op dit moment. Dat kan ik heel erg waarderen.
   Ik vind het lastig om er een “goed” antwoord te geven.
   Ik wil beginnen met het stukje dat jij zegt: als ik bid, richt ik mij altijd tot God. Dat is toch super , Jezus leert Zijn discipelen ook in het onze Vader dat ze zich “moeten” richten op God. Hij zegt daar, bid dan: Onze Vader die in de hemel is……
   God is onze Hemelse Vader waar jij je in gebed tot mag richten. Dus dat doe je prima! Je mag je in gebed richten tot de troon van genade waar God zit en liefdevol wacht op jou tot je komt in gebed, en aan de rechter hand van de Vader zit Zijn zoon Jezus! De verheerlijkte Jezus.
   Daarnaast leren we dat Jezus en de Vader één zijn. (Klinkt altijd gelijk weer zo ingewikkeld en vind ik lastig om zo kort en bondig uit te leggen.)
   Wat ik wel stellig durft te zeggen is dat jij zeker goed genoeg bent voor Jezus! Jezus wijst niemand af die tot Hem nadert! Jezus verlangd zelfs er naar dat jij tot Hem nadert. Als je bid tot de Vader, mag je Jezus verheerlijken / danken voor wat Hij gedaan heeft. Zo kan jij je bv tot Hem richten.
   Hij ziet ook jouw verlangen. Hij kent jouw hart.
   De Heilige Geest en het woord van God (de bijbel) leren jou wie Jezus is!

   Ik wil zo vrijmoedig zijn om het volgende gebed over je te bidden .
   Liefdevolle Vader in de Hemel, ik kom met Maaike voor Uw troon. Dank U wel dat we zo vrijmoedig mogen naderen in Uw nabijheid door het offer van Jezus. U Jezus heeft de weg tot de Vader vrihgemaakt. Dank U wel Jezus, lieve jezus dat U voor Maaike gestorven bent. U deedt dit omdat U zoveel van haar houd. U ziet het verlangen van haar hart, U weet dat zij er naar verlangd U beter te leren kennen, haar levenswandel samen met U te doen.
   Heilige Geest vul zo Maaike met meer van U en openbaart U zich zelf aan haar. Dat ze u mag ervaren en mag weten; ik ben goed genoeg voor Jezus. Hij houdt van mij. En zo samen met U op weg mag gaan, in alle ontspannenheid.
   Dit alles bid ik in Jezus’ naam. Amen

   Verder wil ik zeggen, richt je niet alleen op wat je voelt of ervaart, maar geloof als het woord zegt: Jij bent kostbaar in Mijn ogen en Ik Ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld.

   God zegen en veel liefs Carola

   • Maaike schreef:

    Lieve Carola,

    Heel erg bedankt voor je mooie antwoord. Ik waardeer het enorm dat je de tijd hebt genomen om op deze manier in te gaan op mijn bericht. Het gaf me een heel erg goed gevoel om het te lezen en ook zeker steun, je hebt me hier echt mee geholpen! Nogmaals bedankt 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap