Kun je een held zijn, terwijl je je een angsthaas voelt?

27

jan

Tirza Rots

Vandaag zoomen we in op het bijzondere verhaal van Gideon. Het volk Israël heeft het Beloofde land in bezit genomen en is God helemaal vergeten. Baäls en Astartes worden vereerd in plaats van God. Omdat de Israëlieten zich niet meer aan God en Zijn regels vasthouden en zij slechte dingen doen, levert God hen zeven jaar over in de hand van de Midianieten.  

Een periode van angst en hongersnood breekt aan. Israelieten verschuilen zich in holen en grotten en bergvestingen. Oogsten worden vernietigd, alle vee wordt gedood. En dan roepen de Israëlieten het uit tot God (Richteren 6:5). God heeft een plan om de Midianieten te overwinnen, waarvoor hij Gideon wil gebruiken. Gideon staat tarwe uit te kloppen in de wijnpers als hij ongebruikelijk bezoek krijgt:

Toen kwam een Engel van de HEERE. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiëzriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem: De HEERE is met u, strijdbare held!
– Richteren 6:11-12 (HSV)

Toen wendde de HEERE Zich tot hem en zei: Ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb Ik u niet gezonden?
– Richteren 6:14 (HSV)

Wie ben ik?

Gideon voelt zich te onbeduidend, te klein. Ik kom uit een arm geslacht en ik ben de jongste in mijn familie, brengt hij in (vers 16). Hij vraagt de Engel om een teken. Als Gideon de Engel vlees en ongezuurde broden aanbiedt, moet hij deze op een rots leggen. Het eten wordt volledig verteerd door vuur dat uit de rots opstijgt (vers 21).

Diezelfde nacht krijg hij de opdracht om het altaar van Baäl, dat zijn vader heeft opgericht, omver te halen en op die plek een altaar voor God te bouwen. Gideon is bevreesd voor zijn familie en stadsgenoten. Hij doet wat God hem opdraagt, maar doet dit ‘s nachts (vers 27).

Herkenbaar toch, dat wat anderen over ons denken ons in de weg kan staan om te doen wat God van ons vraagt?!

Angst en twijfel

Gideon blijft angstig en onzeker en vraagt God om een schapenvel te mogen neerleggen. De eerste nacht is het vel nat en het land eromheen droog. Precies zoals hij had gevraagd. Hij vraagt nogmaals bevestiging aan God en de volgende dag is het land nat en de vacht blijft droog (vers 37-40). Nog is Gideon niet overtuigd. God bemoedigt en bevestigt hem telkens opnieuw. Hij geeft aan dat Gideon Midian zal verslaan, omdat de HEERE zélf met hem zal zijn (vers 16).

Góds wonder dóór Gideon

“Waar zijn al Gods wonderen?”, vraagt Gideon zich aan het begin van het verhaal af (vers 13). Hoe bijzonder dat Gideon zelf deel uitmaakt van het wonder dat God in petto heeft. God selecteert uiteindelijk slechts 300 mannen om met hem op te trekken en de overwinning te behalen. Zodat God alleen de eer krijgt. Maar voordat het zover is lezen we dat Gideon opnieuw bevreesd is. God komt hem in zijn angst tegemoet! In het kamp van de tegenstander hoort Gideon (bij een verkenningstocht) een Midianiet vertellen over zijn droom (Richteren 7: 13). Degene aan wie hij die droom vertelt ,duidt de droom als volgt:

Dat is niets anders dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëlitische man Joas. God heeft Midian en heel dit kamp in zijn hand gegeven. En het gebeurde, toen Gideon het verhaal van de droom en zijn uitleg had gehoord, dat hij zich in aanbidding neerboog. Hij keerde terug naar het kamp van Israël en zei: Sta op, want de HEERE heeft het kamp van Midian in uw hand gegeven.
– Richteren 7:14 (HSV)

Angst en heldenmoed

Ik vind het zo bemoedigend dat God Gideon een dappere held noemt, terwijl hij zich allerminst dapper voelt. Het laat Gods geduld zien met hem in zijn angsten en twijfels over zichzelf en zijn roeping. God bevestigt hem stap voor stap en geeft Gideon Zijn geest om de taak die God voor hem in petto had tot een goed einde te brengen (vers 34). Er is ruimte voor zijn angsten, maar dat verandert niets aan het feit dat Gideon door God geschikt wordt geacht. En dat hij toch Gods wil gaat uitvoeren! “Waar zijn Gods wonderen?”, vroeg Gideon zich af. Welnu, hier is Gods wonder Gideon. Door jouw eigen leven heen!

Aan de slag!

Kies ervoor je niet door angst, maar door God te laten leiden! Breng je angst, zorgen en twijfels bij God, maar ga wél de weg die Hij wijst. Zodat Hij ook door jou Zijn wonderen kan uitwerken!

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend en telkens weer moet ik Uw stem verstaan!
  Toch rijst in mij een lied van overwinning, ik bouw op U en ga in uwe Naam!

  Dankjewel voor de aanmoediging en bemoediging Tirza!

 2. Gea schreef:

  Wat een mooie overdenking, God kent ons door en door

 3. Willemijn schreef:

  Zoooooo gaaaaaaf Dank U Heere!!!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap