Jezus laat zich kennen

23

okt

Jacomien van Urk

Door wie laat jij jezelf kennen? Hoe laat jij jezelf kennen? Wat mogen anderen wel of juist niet van jou zien? Jezus laat zichzelf kennen. Hij doet dit met de woorden die Hij spreekt. Hij toont het door de tekenen aan zijn lichaam. Hij doet dit door gemeenschap te zoeken met zijn volgelingen. Hij deelt zichzelf. Hij geeft zichzelf. Waarom? Waarom maakt Hij, die God is, zichzelf zo klein? Waarom wil Hij zichzelf laten kennen door ons? We zien het heel mooi gebeuren bij de discipelen. Na de opstanding laat Jezus aan hen zien wie Hij is. Kijk je mee?

Jezus komt binnen door gesloten deuren
Jezus is na zijn opstanding verschenen aan de discipelen. Hij kwam bij ze binnen door een gesloten deur, toen ze bij elkaar waren. Dit spreekt al zo van wie Hij is. Hij komt binnen door een gesloten deur! Niet alleen letterlijk, maar Hij komt ook binnen door een gesloten deur in ons hart. Of door gesloten deuren in ons leven. Misschien heb je wel een verborgen kamer in je hart, die je hoe dan ook op slot wilt houden voor iedereen. Je schaamt je ervoor. Je wilt het liever niet weten. Jezus kan ook door deze deur naar binnen komen. Hij zal het je dan zeggen: “Ik wens je vrede toe”. Vrede met God. Vrede met de mensen om je heen. Vrede met jezelf. Jezus doet dit ook bij de discipelen. Maar let goed op: Hij gebruikt niet alleen woorden om zichzelf bekend te maken. Hij laat het ook zíén. Hij blaast op de discipelen. Hij blaast om zo te laten zien dat ze mogen weten dat ze niet alleen op pad hoeven te gaan. Ze mogen ervan verzekerd zijn dat de Heilige Geest met hen mee gaat. De Heilige Geest die hen Jezus zal laten kennen. Die zal laten zien wie Jezus is.

“Jezus zei opnieuw tegen hen: “Ik wens jullie vrede toe! Net zoals de Vader Mij heeft gestuurd, stuur ik ook jullie. Toen blies Hij op hen en zei: “Ontvang de Heilige Geest.”
(Joh 20:21 en 22)

“Omdat jullie bij Mij horen, zal de Vader jullie straks de Helper sturen. Hij is de Heilige Geest. Hij zal jullie alles leren en alles helpen herinneren wat Ik tegen jullie heb gezegd”.
(Joh 14:26)

De discipelen worden verrast
De discipelen mogen eropuit gaan met deze belofte. Maar dat is nog niet alles. Jezus gaat Zichzelf nog meer laten kennen door de discipelen. Als ze op zee zijn om hun dagelijkse werk als vissers te doen, laat Hij weer zien dat Hij de Heer is. We zien de discipelen hard werken maar zonder resultaat. Een Man verschijnt aan de oever die ze toeroept dat ze het net aan de andere kant moeten gooien. Bedenk je dat de discipelen verstand hadden van het vissen. Ze wisten gerust hoe ze het net uit moesten gooien, op welke tijd en op welke plek. Ze hadden ervaring. Maar toch; ze luisteren naar de Man op de oever. Als ze het resultaat zien, zien we de prachtige reacties van Johannes en Petrus. Zo verschillend, zo oprecht.

“De discipel dan die Jezus liefhad [Johannes], zei tegen Petrus: “Het is de Heere! Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in de zee.”(Joh 21:7, HSV)  

Jezus roept de mannen aan de kant en vraagt ze om wat van hun vangst. Had hij dit van hen nodig? Nee. Even daarvoor kunnen we lezen dat Hij zelf een vuur had gemaakt met daarop vis en brood. Zou het kunnen dat Jezus, door dit te vragen, gemeenschap zoekt met de discipelen. Hij wil het leven met hen delen. Samen eten, elkaar ontmoeten. Gemeenschap. Hij zegt het ook: ‘Kom en eet’. Zie je ze daar zitten? In een kring rondom het vuur. Er is vis, er is brood, er is gemeenschap. Jezus en zijn discipelen. Jezus is zichtbaar. Jezus geeft. Jezus deelt.

De discipelen weten het in hun hart: dit is Jezus. Brood van eeuwig leven. Niemand durft het Hem te vragen. Maar ze weten het. Ze hebben het gezien. Jezus heeft zichzelf laten kennen door zijn machtswoord. Hij spreekt, en het is er. Hij gebiedt, en het staat er. Hij zorgt zelf voor de vangst. Hij zorgt zelf voor een rijke zegen. De discipelen hoeven niet bang te zijn. Ze mogen weten dat Jezus zichzelf elke keer weer opnieuw zal laten kennen. Nu lijfelijk; door tot hen te spreken, door met hen te eten, door te géven.

Ken Hem
Wonderlijk hè? Jezus laat zichzelf kennen. Aan Petrus, die hem drie keer had verloochend. Drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende. Aan Thomas, die niet geloofde dat Jezus was opgestaan. Die eerst zijn vinger wilde steken in het litteken van de spijkers en zijn hand in zijn zij. Aan Johannes, de discipel die Hem zo dierbaar was. Aan jou, met je gesloten deuren, met je daden die niet lieten zien dat je op Jezus vertrouwde, met je ongeloof, met alles van jou. Jezus wil zich door jou laten kennen. Hij wil zichzelf aan jou laten zien. Hij wil zijn leven met je delen. Hij wil zijn leven aan je géven. Hij wil de Heilige Geest in jou laten werken. De Heilige Geest die je altijd aan de voeten van Jezus zal brengen, om Hem te kennen.

Aan de slag!

Denk eens na hoe jij jezelf laat kennen aan de mensen om je heen. Vraag concreet aan twee mensen die dichtbij jou staan om jou in een paar woorden te beschrijven. Merken ze aan jou dat je Jezus kent en gekend wordt door Hem? Luistertip: ‘Dit is Jezus’, Kees Kraayenoord. Luister dit prachtige liedje over wie Jezus is. Prijs Hem!

Deel deze overdenking

  1. Monica koers schreef:

    Wauw, Jacomien!
    Zit deze mooie overdenking te lezen en kom er aan het eind achter dat jij de schrijf(st)er bent!
    Wat gaaf! Ik vind het mooi dat je mij, ons hiermee bemoedigt en letterlijk aan de slag zet! Thnx..mooi geliefd mens ben je !

  2. Kim schreef:

    Dankjewel Jacomien ? Voor deze prachtige overdenking ?? en alle eer & glorie aan onze Heer Jezus, de Koning van ons hart en van heel het universum! ♥️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap