Jezus is Meester over de storm in je leven!

18

jan

Alina van Rijn

Ik ga gelijk met de deur in huis vallen. Heb jij wel eens in een storm gezeten? Dat je levensbootje in zwaar weer verkeert en je het gevoel hebt dat de woeste golven je zullen opslokken. Uit alle macht probeer je het roer in bedwang te houden zodat je scheepje niet zal kapseizen. Maar de storm in je leven lijkt het te gaan winnen. Misschien zit je nu wel in zo’n storm. Dan wil ik je graag vertellen, dat ook al lijkt het alsof je de controle verliest, er is iemand die altijd in control is. Ook over de zwaarste storm.

Op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. Er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
– Markus 4: 35-41 (HSV)

De storm in je leven

Ook de discipelen van Jezus weten wat het is om in een storm te zitten. En dat heel letterlijk. Jezus en Zijn discipelen steken het meer van Galilea over. Maar plotseling stak er een hevige storm op. En dan niet zomaar wat wind en wat onrustig water, maar een storm waar zelfs de vissen bang van zijn. Je moet je voorstellen dat er aantal discipelen tussen zaten die van beroep visser waren en die dus ook echt wel wat gewend waren aan stormen. Maar zoals je in Markus 4 kunt lezen, waren ze angstig. De stormen die op het meer van Galilea voorkomen, komen ineens opzetten. Zonder enige vorm van een waarschuwing. Eigenlijk zoals de meeste stormen in je leven ook uit het niets kunnen gaan razen. Dat gebeurde hier ook. En Jezus? Jezus sliep.

De discipelen wekken Hem. ‘Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? Het klinkt bijna als een verwijt. Heere, help dan toch?!’ En Jezus helpt. Hij staat op en spreekt de storm aan. Hij maant de wind en de zee aan. ‘Zwijg, wees stil!’ en direct gaat de storm liggen. Wat moet dit een machtig moment zijn geweest. Hier toont Jezus Zijn macht. Maar dit is niet het einde van dit verhaald. Want Jezus draait Zich om naar Zijn discipelen en bestraft hen. Hij vraagt hen waarom ze zo bang waren . ‘Waar is jullie geloof?’ ‘Waarom vertrouwen jullie niet?’

Ja, waarom vertrouwen ze niet? Voordat ze met het schip het meer gingen oversteken, hebben ze de mooiste woorden uit Jezus’ mond gehoord. Ze hebben gezien Hoe Jezus de mensen genas. Kreupelen die weer konden lopen en blinden die weer konden zien. Maar op het moment in die storm, leek de storm groter dan Jezus.

Gaat dat bij ons niet net zo? De storm in je leven kan zo heftig zijn, dat het kan lijken alsof Jezus ook niet in controle is. Dan lijkt het alsof Hij slaapt en niet eens in de gaten heeft dat je vergaat. Maar eigenlijk zou het feit dat Hij al aan boord is van jouw levensschip, voldoende moeten zijn. Hij is aan boord. Juist in die storm. Want als Hij een storm op het meer tot bedaren kan brengen, zou Hij dan niet de storm in je leven het zwijgen op kunnen leggen? Dat vraagt om geloof en vertrouwen.

Ik weet ook dat sommige stormen niet zullen gaan liggen. Niet elke storm zal Hij bedaren. Dat is moeilijk. Maar weet dan dat Hij aan boord is. Hij kent de storm waar jij je in bevindt. En dan mag je geloven en vertrouwen dat Hij altijd in controle is. En dat maakt het verschil. Klamp je niet uit wanhoop vast aan het roer, maar klamp je in vertrouwen vast aan Jezus. Aan Hem waar de storm, wind en zee gehoorzaam aan zijn.

Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
Door een’ nacht, hoe zwart, hoe dicht,
Voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

Maar wat lot,’t zij dood of leven,
smaad of eerbetoon, mij wacht,
Jezus zal mij nooit begeven:
ben ik zwak, bij Hem is kracht.
Gunst van mensen, raad van vrinden,
bitt’re haat van kwaadgezinden,
hoogte, diepte, vreugd of rouw,
niets ontrooft mij aan Gods trouw.

 Aan de slag!

Luister naar het prachtige lied ‘Storm op het meer’ van Delise. En laat je bemoedigen dat Jezus Heer en Meester is over de storm in je leven!

Deel deze overdenking

  1. CH schreef:

    Pas vroeg iemand of alleen iemand die de Heer kent geholpen wordt door Hem in de storm.van het leven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap