Jezus is de rots 

29

jun

Suzanne Verschoor

Als je van huis uit het geloof mee hebt gekregen, of je hebt op een christelijke basisschool gezeten, dan ken je vast en zeker het verhaal van de wijze man die zijn huis op de rots bouwde. Ook al is het een bekend verhaal, soms is het goed om het nog eens te horen, om de boodschap weer nieuw leven in te blazen. 

De Bergrede 

Tijdens de bekende Bergrede van Jezus, waar we veel van kunnen leren, eindigt Hij met een keuze. De mensen die Hem horen kunnen kiezen of ze Hem wel of niet willen gehoorzamen. 

De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart, en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg? Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde [het] fundament op de rots.

Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd. Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot. 
– Lucas 6:45-49 (HSV)

Als kind dacht ik dat de boodschap van het verhaal was dat wie snel klaar wilde zijn dwaas was, zoals de bouwer die zonder fundament zijn huis op het zand neerzette. En dat als je goed nadacht over wat je deed en tijd erin stopte, je was zoals de wijze man die een stevig huis had op de rots.  

Dit is wel een deel van de boodschap die Jezus met deze gelijkenis duidelijk wilde maken. Want de haastige zal ook zeker niet goed kunnen doen wat Jezus hier bedoelt. Maar het is meer dan alleen goed nadenken over wat je doet. 

Niet luisteren en niet doen – het huis op het zand 

In vers 49 worden we gewaarschuwd: wie wil bouwen zonder fundament, zal tijdens het oordeel (de watervloed/storm in de gelijkenis) niet overeind blijven staan. Een leven dat niet gebouwd is op het fundament van het geloof in Jezus, zal bij de grote storm instorten. Het ‘huis’ vált dan niet alleen, maar “de val is groot”. Jezus benadrukt met deze woordkeuze hoe serieus en noodzakelijk het is om je fundament op Hem te bouwen. Niet om je bang te maken of om je te dwingen. God wil dat je in vrijheid voor Hem kiest. Maar wel voor bewustwording dat het een grote levenskeuze is om wel of niet in Jezus te geloven. 

Luisteren én doen – het huis op de rots 

Alleen luisteren is niet voldoende. Jezus’ woorden horen is goed, maar er vervolgens niets mee doen resulteert alsnog in een huis dat zonder fundament op het zand wordt gebouwd. Wanneer je luistert naar Gods Woord én er vervolgens naar handelt, ben je net zo wijs als de man die zijn huis met fundament op de rots bouwde. Degene die hoort en Jezus volgt in daden en keuzes zal stevig staan. 

Jezus is de rots 

Wanneer wij in Jezus geloven, kunnen we op Hem bouwen. Hij is dan ons fundament. De rots in ons leven die zorgt dat wij niet omvergeblazen worden. Jezus bedoelde in deze gelijkenis met ‘de storm’ niet direct de gebeurtenissen in ons leven, maar het oordeel dat uiteindelijk komen zal. Maar er zijn wel stormen in ons leven. En dan is het een troost te weten dat we met Hem als ons fundament altijd stevig staan. Ook al voelt dat soms niet zo. Bouw op Hem! 

Ken je dit kinderliedje van Elly & Rikkert nog? 

“Hij is de rots, waar ik op sta. 
Hij is de weg, waar ik op ga. 
En ik zal voor Hem zingen, zolang ik leef.” 

Aan de slag! 

Luister Opwekking 206: ‘De rots waarop ik sta’ 

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap