Jesaja 9 – deel 1: Machtige leiders, krachtpatserij en Gods belofte

05

jan

Hadassa

We hebben het goed in Nederland, vind je ook niet? Er is vrede in ons land. Alles is best wel goed geregeld. We hebben een dak boven ons hoofd en elke dag te eten. Er lijkt niet veel te zijn om je druk over te maken. Toch maak ik me soms zorgen. Als ik hoor over terroristische aanslagen overal ter wereld, die steeds dichterbij komen. Over landen waar alleen maar ellende is. Over leiders die aan de macht komen, maar niet het beste met de wereld voorhebben. Soms vraag ik me af hoe dit allemaal ooit goed moet komen. Of er ooit een einde aan zal komen. En ik vraag me af wanneer wij aan de beurt zijn.

Zo’n 2500 jaar geleden was Jesaja profeet in Israël. Het land was op dat moment in twee rijken verdeeld, met elk hun eigen koning. Het volk leefde ver van God, ondanks de vele waarschuwingen van profeten. Zij kondigden aan dat er onheil zou komen als het volk niet meer op God zou vertrouwen. Hoewel het op dat moment best vredig was, was het toch een spannende tijd. Van buitenaf dreigde er groot gevaar. De koning van Assyrië was bezig zijn rijk uit te breiden door andere landen in te nemen. Hij had al delen van het noorden van Israël ingenomen. Een groot deel van de mensen die daar woonden waren gevangengenomen en meegenomen naar Assyrië. In deze tijd van spanningen, oorlog en geweld, krijgt Jesaja een boodschap van God voor het volk. Tussen alle slechte berichten klinken deze woorden. Hij begint met het aanspreken van de mensen in die noordelijke gebieden:

Maar dit volk dat in het donker leeft, zal weer licht krijgen. Eerst bracht de Heer ellende over het gebied van de stam van Zebulon en het gebied van de stam van Naftali. Maar uiteindelijk zal Hij ervoor zorgen dat het weer goed gaat met dit gebied langs de Dode Zee, langs de Jordaan, het Galilea van de volken. Het volk dat in het donker leeft, zal een groot licht zien. Er komt weer licht voor het volk dat al vlak voor de poorten van de dood leefde. U heeft het volk weer groot gemaakt. U heeft het volk weer blij gemaakt. Het volk viert net zo vrolijk feest als bij een oogstfeest of bij het verdelen van een grote buit.
(Jesaja 8:23-9:2, BasisBijbel)

Jesaja profeteert dat God zal omzien naar de mensen die nu onderdrukt worden door de Assyriërs. Nu leven ze in het duister, maar dan ze zullen weer licht zien! In de Bijbel staat ‘licht’ vaak symbool voor Gods aanwezigheid. God zelf zal naar hen toekomen. Hij zal weer bij hen zijn. Hij zal hen weer zorgeloos laten lachen en hun vreugde teruggeven. Maar dat is nog niet alles wat God zal doen:

Want het juk dat zwaar op hun schouders lag, de stangen op hun schouders en de stok waarmee ze werden geslagen, zijn door U stukgebroken. Het wordt een bevrijding zoals vroeger, toen de Midianieten verslagen werden. Alle stampende soldatenlaarzen en alle met bloed bevlekte soldatenkleren zullen worden verbrand. Ze zullen in het vuur worden gegooid.
(Jesaja 9:3-4, BasisBijbel)

God zal zorgen dat de Assyriërs hun macht kwijt zullen raken. De onderdrukking van hun vijand ligt als een juk op hun schouders. Maar God zal ervoor zorgen dat het juk gebroken zal worden. Er zal niets meer overblijven van waar het volk geweld mee is aangedaan. Het volk wordt dan herinnerd aan een gebeurtenis in het verleden. Je kunt het verhaal teruglezen in Richteren 7. Israël werd toen onderdrukt door een ander volk, de Midjanieten. Maar God stuurde Gideon met een klein leger op hen af en ze versloegen hun vijand. Uit alles in dat verhaal blijkt dat niet Gideon, maar God de overwinning gaf. God bevrijdde zijn volk van de Midjanieten. Zoals Hij toen zijn volk bevrijdde, zo zal Hij hen ook nu bevrijden van de Assyriërs.

Deze profetie laat duidelijk zien dat God boven de situatie staat. Hij staat boven aardse koningen en machten. Hij kan de macht van de vijanden zomaar wegnemen. Aardse leiders zijn niets vergeleken bij Gods macht. Ondanks dat het volk niet heeft verdiend, doet God toch deze belofte: Hij zal de macht van hun vijand wegnemen en vrede geven.

Het is een mooie, maar ook lastige belofte. Want in eerste instantie gebeurt het tegenovergestelde: de rest van het noorden van Israël wordt ingenomen door de Assyriërs. Later wordt ook het zuiden door een andere vijand ingenomen. Het volk kan niet meer in hun eigen land wonen en als gevangenen moeten ze naar een vreemd land.

Toch blijft Gods belofte ook in die tijd staan. Het zal veranderen. De vijand zal niet het laatste woord hebben. God zal ervoor zorgen dat ze hun macht kwijt zullen raken. Hoe groot en angstaanjagend ze ook zijn. Hoe machtig ze ook lijken.

God is vandaag nog steeds dezelfde. Wij mogen, net als Israël, vertrouwen op Gods belofte. Als je het nieuws kijkt. Als je je afvraagt hoe het ooit nog goedkomt in deze wereld. Als oorlog en geweld steeds dichterbij komen. God staat boven machtige leiders een oorlogscampagnes. Hij heeft het laatste woord. Hij zal vrede brengen.

Aan de slag!

Neem de tijd en:
-dank God voor deze belofte
-bid voor een land waar het op dit moment erg moeilijk is
-bid en vraag God of we zijn belofte uit mogen zien komen!

Wil je weten hoe God zijn belofte uit zal laten komen? Lees op 21 januari deel 2!

Deel deze overdenking

  1. Minke schreef:

    Mooi en hoopvok stukje! Ik had muziek aanstaan en hoorde op de achtergrond ‘Cornerstone’ – Throuhg the storm, He is Lord, lord of all.

  2. petra schreef:

    Krachtig Hadassa,
    Dit was net wat ik nodig had: Gods beloften blijven staan dwars door de machtige storm/strijd waar ik momenteel door heen ga. Ook al verklaren mensen me voor gek dat ik nog volhoud. Ik geloof dat God is groter dan onze situatie en dat Hij zal bevrijden en de wonden (van het Hart) zal genezen. 2018 word mijn jubeljaar, Amen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap