Je bent een kind van God, geen slaaf meer!  

31

jan

Linda Aalbers

Als je de brief van Paulus aan de Galaten leest, proef je zijn boosheid en frustratie. Wat een dwazen, denkt en schrijft Paulus. Ze hebben het goede nieuws van hem te horen gekregen: Jezus heeft je gered uit de slavernij van zonden en je vrijgekocht van de vloek van de wet. Je bent een nieuw mens, Gods kind, alleen door in Jezus te geloven! Hij heeft alles volbracht! Maar nu lijken de Galaten weer terug bij af te zijn…

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen?
– Galaten 3:1 (HSV)

Gewend om slaaf te zijn

Terug bij af, bij het oude verbond. De Galaten zijn toch weer gaan geloven en verkondigen dat het voor je redding van belang is dat je je aan de Joodse wetten houdt. Ze denken het zelf te moeten verdienen en vertrouwen dus niet op de waarheid van de redding door Jezus. Wat jammer! 

Het zal ook een hele ommezwaai zijn geweest voor de mensen in Galatië, een provincie in het huidige Turkije. Ze waren eeuwenlang gewend aan de Joodse tradities en hadden geleerd dat God wilde dat ze zo leefden. Ze deden hard hun best om het goed te doen voor God, om op die manier gerechtvaardigd te worden. 

Voordat Jezus kwam was de wet onze leermeester (Galaten 3:24). De wet maakte Gods wil bekend en zei hoe we met elkaar en God om moesten gaan. Maar mensen kunnen hier niet aan voldoen. Hoe hard we ook ons best doen, we kunnen uit onszelf niet tippen aan Gods grote heiligheid en volmaaktheid. We zaten gevangen in de wet, als slaven. 

En toen kwam Jezus, Halleluja!

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.
– Galaten 3:13-14 (HSV)

Door Jezus’ offer zijn we geen slaven meer! We zijn bevrijd en zelfs tot Gods kinderen aangenomen, omdat onze bevrijding in Zijn Zoon Jezus is en wij in Hem zijn! We hebben nu een directe relatie met God, onze Vader. De Heilige Geest woont nu in ons. Hij laat ons beseffen dat we van Christus zijn. Hij bemoedigt en vertelt ons waar we van Hem mogen getuigen. En Hij geeft ons de kracht en het verlangen om te doen wat God wil: God en elkaar liefhebben. 

Een totale ommezwaai voor de Galaten: van slaaf naar kind

Paulus vertelt dit allemaal in Galatië: je wordt niet gered door je aan de wet te houden, maar door Jezus! Dat betekent voor de Galaten dat ze eerst door het stof moeten. Ze moeten beseffen dat al hun harde werken nooit genoeg zal zijn voor God, en daarna leren accepteren en erop vertrouwen dat Jezus de Zoon van God is, Die dit puur uit liefde voor hen heeft gedaan. Niet omdat ze dat verdienden. 

Dit nieuws heeft alles veranderd voor de Galaten. Ze moeten hun rituelen en tradities loslaten en Jezus vertrouwen. Ze ontvangen het nieuws enthousiast, maar dat verandert weer snel als er mensen komen die hen laten twijfelen over deze waarheid. Gelukkig voor hen schrijft Paulus dan deze felle brief om ze goed wakker te schudden en hun blik weer te richten op hun verlosser Jezus. 

Je bent geen slaaf meer, maar een vrij kind van God

Het lijkt soms makkelijker te zijn om zelf te werken voor je redding. Te denken de controle te hebben over je eigen ziel en zaligheid, in plaats van ontspannen te geloven dat Iemand dit allemaal al voor je heeft volbracht. Klinkt dit bekend? Voor mij wel. Ik merk dat ik elke keer weer verwonderd ben over de grote genade van mijn God en Zijn onvoorwaardelijke liefde voor mij. Ik kan of hoef zelf niets te doen om Zijn liefde groter te maken. Zorg ervoor dat dit jouw waarheid blijft, zodat je niet opnieuw slaaf wordt! Je bent een vrij kind van God. Ontspan en geniet van dit grote geschenk! 

Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
– Galaten 3:26 (HSV)

Aan de slag!

Luister het lied ‘No Longer Slaves’ van Jonathan David and Melissa Helser.

Deel deze overdenking

  1. Ans Hendriksen. schreef:

    Wat een bijzondere boodschap. Eenvoudig en echt de waarheid. Gods zegena

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap