Is jouw geloof goed genoeg?

05

okt

Christa Noteboom

“Hoe weet ik dat mijn geloof écht is?” Ik keek onze voorganger aan en wachtte op zijn antwoord. In de omgeving waar ik opgroeide, was het soms lastig om rust te vinden bij Jezus. Er was van alles dat je ‘moest’ geloven, voelen, aanvaarden of meemaken. Ik vond het verwarrend. Hoe kun je zeker weten dat het goed is tussen God en jou? Hoe weet je zeker dat jouw geloof goed genoeg is om met Jezus in zijn nieuwe paradijs te mogen wonen? 

Het antwoord van onze voorganger kan ik mij niet herinneren. In de loop van de jaren heb ik meerdere antwoorden gekregen op deze vraag. Zoals het feit dat je aan de vruchten de boom zult kennen (Matteüs 7), de woorden uit 1 Korinthe 12:3 (HSV):
Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest’,

of deze mooie tekst uit Romeinen 10:9 (HSV):
Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.’

Niet overtuigd

Toch kreeg ik er geen rust bij. Iedereen kan wel zeggen dat Jezus Heer is. Iedereen kan zeggen dat hij bij Jezus hoort, en daarmee zichzelf en anderen voor de gek houden. En wat betreft de vruchten… ik heb zoveel mooie, ongelovige mensen gezien die een grotere zegen voor hun omgeving zijn dan hun gelovige buren. Het enige dat voor mij in de buurt kwam van een criterium voor echt geloof, was dat je met je hart gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Deze laatste opsteker werd afgelopen week helaas ook om zeep geholpen in een artikel dat ik onder ogen kreeg.

Satans geloof

In zijn artikel haalt John Piper een intrigerende tekst uit Jakobus 2:19 (NBV) aan:

U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen.

Blijkbaar is geloof in God niet iets dat alleen christenen hebben. Satan en zijn aanhangers zijn ook gelovigen. Misschien geloven zij wel op een dieper level dan veel volgelingen van Jezus. Zij waren erbij, toen de hemel openscheurde en de Geest van God als een duif op Jezus neerdaalde. Satan probeerde uit alle macht te voorkomen dat Jezus geboren zou worden, of dat Hij zou sterven en weer opstaan in onze plaats. Toen hij dat niet tegen kon houden, probeerde hij ervoor te zorgen dat mensen niet kunnen geloven in de feitelijke opstanding van Jezus. Omdat hij wéét dat de opstanding van Jezus het kantelpunt is waar onze redding om draait.

Gelooft Satan met heel zijn hart dat God Jezus liet opstaan uit de dood? Ja! Belijdt hij dat Jezus Heer is? Ja! (Mattheüs 8:29 en Markus 1:24)

Reddend geloof

Wat is dan het verschil tussen Satans geloof en een reddend geloof? Ís er wel een verschil? Paulus laat in zijn brieven zien dat er een groot verschil is:

Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent.
(Romeinen 6:17, HSV)

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwangwant God heeft een blijmoedige gever lief.
(2 Korinthe 9:7, HSV)

Het grote verschil is dat Satan onmogelijk met vreugde God kan belijden, geloven of aanbidden. Hij móet geloven dat God bestaat, hij kan niet anders dan belijden dat Jezus Heer is en hij wéét dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Maar hij vindt het verschrikkelijk en doet dat alleen met de grootste walging en tegenzin.

Een oprecht gelovige volgelinge van Jezus kan niet anders dan blij zijn als ze de naam van Jezus hoort. Of ze nu introvert of extravert is: zij zal in haar hart een diepe vrede en vreugde voelen als ze Hem mag dienen in alles wat zij doet, als ze belijdt dat Jezus haar Heer is en dat God Hem voor háár redding liet sterven en weer opstaan. Dát is iets, dat onmogelijk kan zonder het werk van de Heilige Geest.

Geloof groter

En dan nu de grote uitdaging voor jou en mij: geloof gróter dan Satan en bid de gebeden die hij niet kan bidden. Aanbid God de Vader, Zoon en Geest met alles wat in je is. Bid niet voor je eigen geluk en welzijn (Jakobus 4:4), maar vraag of Gods naam geheiligd mag worden, of zijn Koninkrijk ook door jou heen gebouwd mag worden en of Zzjn wil zal gebeuren in hemel en op aarde. Bewaar Gods woorden liefdevol in je hart en wees gericht op de influisteringen van de Geest. Dan wordt Hij door jouw geloof heen groot gemaakt!

Aan de slag!

Geloven is zeker weten. Satan weet ook zeker dat Jezus de Redder van de wereld is. Wat is volgens Piper het grote verschil tussen het geloof van Satan en het geloof van een christen? Kun je meer aspecten van een oprecht, christelijk geloof noemen?

De volgende opdracht kan jou helpen om meerdere aspecten aan ‘geloven’ te ontdekken.

Nodig:

  • Je Bijbel
  • Een concordantie (of Bijbelse zoekmachine)
  • Een leeg A4
  • Pen

1. Vouw een a4 doormidden en schrijf linksboven ‘Satans geloof’ en rechtsboven ‘reddend geloof’.
2. Zoek in je Bijbel voorbeelden op van momenten waarin Satan laat merken dat hij God / Jezus als meerdere erkent. Schrijf deze in de linker kolom.
3. Zoek ook teksten op die gaan over een ‘echt’, reddend geloof. Schrijf deze in de rechter kolom.
4. Schrijf voor jezelf op welke overeenkomsten en verschillen je tegenkomt.

Mooi om er op een volgende Zij Lacht kring-meeting samen over door te praten… of je grootste ontdekking te delen op de Zij Lacht Community op Facebook!

Uitdaging:

John Piper lanceert in zijn artikel het ‘Exegetical devil-principle’. Hij zegt: ‘Als je zoekt naar de betekenis van een Bijbelse opdracht, vraag jezelf dan af hoeveel Satan van die opdracht waar kan maken. Wees niet tevreden als je hetzelfde als satan kan doen. Elke christelijke opdracht in de Bijbel omvat méér dan wat de duivel kan doen’.

Ik wil je uitdagen om de komende tijd het principe van John Piper eens toe te passen als je de Bijbel leest. Ik denk dat we versteld zullen staan van de grootheid van God en van de grote dingen die we God door ons heen zullen zien doen!

Bron: ‘Do you pray like the devil?’, John Piper, DesiringGod.org

Deel deze overdenking

  1. Sabine schreef:

    Wauw, heel verhelderend! Super mooi inzicht zo, tof dat artikel te lezen.
    Bedankt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap