In de wereld is verdrukking, hoe overleef ik dat?

05

aug

Eline

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen”, zegt Jezus (Johannes 16:33, HSV). Jezus heeft overwonnen. Ik hoop dat we het erover eens zijn dat dat fantastisch is en dat we daar allemaal moed uit halen. Maar is de moed die wij daaruit halen genoeg om de verdrukking van deze wereld te weerstaan? Pijn en verdriet lijkt soms de overhand te krijgen. Hoe houden we in die verdrukking stand? Eerlijk is eerlijk, het is soms echt een zware strijd. Wat hulp om deze strijd te strijden kan geen kwaad. Lees door om te zien hoe jij stand kan houden in verdrukking.   

Wereldwijd, maar ook op kleinere schaal, hebben christenen het moeilijk. En dan is het allemaal wel ‘leuk’ dat de belofte van Jezus’ terugkomst er is, maar daar wordt de situatie nu niet per se beter van. Nu heb ik iets nodig om stand te houden tegen alle moeilijkheden. Tegen de pijn van verdrukking van christenen die vervolgd worden, maar ook tegen de pijn van de verdrukking door kwaad.   

Hoe houden we stand  

Wij zijn ongelooflijk gezegend om in een land te leven waar we christen mogen zijn en er geen vervolging is. Wel zijn ook hier kwade krachten die ons verdrukken omdat we Jezus volgen. De satan probeert ons bij Hem weg te houden door kleine maar ook grote moeilijkheden.  

De eerste tip om stand te houden tegen deze verdrukking is weten dat je niet de enige bent. Denk bijvoorbeeld aan Daniël en zijn vrienden die weigerden voor de koning te buigen vanwege hun geloof.  

Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet aanbidt? 

Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed, maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen? 

Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. 

Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. 

En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. 

Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld, en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abed-Nego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven zevenmaal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. 

Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abed-Nego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. 

Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren, en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. 
– Daniël 3: 14-21 (HSV).

Of denk aan Job, verdrukking van satan door verlies, pijn en ziekte. 

Er was nu een dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei: De runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. 

Toen deden Sabeeërs een inval en namen ze mee, en ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. 

Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei: Het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten, en verteerde ze; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. 

Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei: De Chaldeeën stelden drie groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee, en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. 

Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei: Uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene. 

En zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis, en het viel boven op de jonge mensen, zodat zij stierven; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. 
– Job 1: 13-19 (HSV).

Ik geloof niet in leed vergelijken, dat waar jij last van hebt heeft niets te maken met anderen. En daarom wil ik hiermee ook niet zeggen: kijk, het kan veel erger. Wat ik hiermee wel wil zeggen is: je bent niet de enige die het moeilijk heeft. Je bent niet de enige die verdrukt wordt.
Daniël en Job werden verdrukt, maar hielden vast aan God. Job werd boos op God maar uiteindelijk kwamen ze door de periodes van verdrukking heen. Dat kan jij ook. Denk aan de periodes van pijn en moeilijkheden, en kijk naar de periodes die daarna kwamen. Elke verdrukking die je in je leven hebt meegemaakt, heb je overleefd. Je kwam er door heen. Deze keer kan je dat ook, samen met God.  

Uiteraard is Hij het allerbelangrijkste. Zonder God zijn die periodes misschien veel langer, zwaarder, aan een stuk door. Job en Daniel waren zonder Gods kracht echt niet zo sterk geweest tegen de verdrukking. Dat denk ik tenminste. Ook wij zouden lang niet zo sterk staan tegen satan als Jezus niet overwonnen had. Gelukkig hoeven we daar niet achter te komen want Jezus heeft wél overwonnen. Alle strijd, alle pijn heeft Hij voor ons overwonnen. God is onze beschermheer en Hij vecht met ons mee tegen de verdrukking van deze wereld. En aangezien Hij al heeft gewonnen, moet je dan echt nog vragen of je deze periode van verdrukking gaat overleven?  

Aan de slag!

Eén van mijn favoriete nummers van dit moment is Jezus Overwinnaar van Mozaïek0318. Een lied vol van kracht en moed. Het helpt mij er aan herinneren dat Hij de strijd al heeft gestreden. Dat ik niet alleen ben en dat ik alles aan kan met Hem. Luister ook eens naar dit lied en kies één zin waar je vandaag op gaat mediteren.

  • Welke zin uit dit lied raakt jou het meest?
  • Hoe zie je dit terug in de Bijbel?
  • Welk gevoel geeft dit jou?    

Deel deze overdenking

  1. Margreet schreef:

    Bedankt Eline! Dit had ik net even nodig… Het lied Jezus Overwinnaar vind ik ook prachtig! Bedankt voor de bemoediging!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap