Hoger dan de blauwe luchten, of toch niet?

28

jul

Yael Juch

Vroeger zong ik wel eens het liedje ‘Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud, woont de Vader in de hemel die van alle kinderen houdt’. Een mooi liedje met een liefdevolle boodschap dat God de Vader van al zijn kinderen houdt, maar wat zegt dit liedje van Gods woonplaats? Woont God ‘hoger dan de blauwe luchten’? Als kind heb ik wel eens op mijn rug gelegen in het gras, kijkend naar de wolken boven mij, fluisterend vroeg ik: “God, woont u daar?” Ik weet dat ik op dat moment ervan overtuigd was dat God niet zo ver weg kon zijn. God was toch veel te groot om op een wolk te zitten? Terugdenkend aan deze gedachtegang, terwijl ik opnieuw in het gras lig op een zomerse middag kijkend naar de wolken boven mij, komt er een vraag naar boven: Waar woont God?  

Gods woonplaats in het Oude Testament 

God was in het paradijs. God was in een altaar. God was in een wolk. God was op de berg bij Mozes. God was in de ontmoetingstent. God was in de ark. God was in de tabernakel. God was in de tempel.  

Eigenlijk kun je zeggen dat God door de hele Bijbel heen bij de mensen wilde wonen. Zijn bedoeling met het scheppen van mensen was niet om vervolgens toe te kijken hoe de mens alleen op de aarde rondliep, Hij was altijd op zoek naar een woonplaats temidden van zijn volk. Hij wilde relatie en omgang met de mensen. Toch zie je dat de mens er steeds niet in slaagt om God zijn eeuwige thuis te geven op aarde. Door onder andere schaamte, angst, afgoden en hoogmoed wordt elke woonplaats van God steeds weer afgebroken.  

God met ons   

Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.   
– Mattheüs 1:27 (HSV).

Jozef kreeg al van de engel te horen wie Jezus zou vertegenwoordigen op aarde. Jezus is ‘God met ons.’ Door Jezus was God op aarde, wonend onder de mensen. In de tijd dat Jezus opgroeide was het volk nog steeds bezig met het opbouwen van hun huis voor God: de tempel. Jezus had respect voor de tempel, hij gaf daar les als twaalfjarige. De tempel ging Hem aan het hart. Dat zie je aan zijn boosheid, wanneer Hij ziet dat mensen er een handelsplaats van maken.   

Jezus antwoordde en zei tegen hen: Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen. De Joden zeiden dan: Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd, en Ú zult hem in drie dagen laten herrijzen? 
– Johannes 2: 19-20 (HSV).

De mensen in die tijd waren nog zo druk met de bouw van de tempel, dat ze niet zagen dat de vervulling van de tempel in hun midden was. Jezus sprak niet over de tempel die zij zagen en met mensenhanden werd gemaakt, maar over zíjn lichaam: Gods tempel.   
Hij zou zijn lichaam geven om het leven van de mens met God weer een nieuwe kans te geven. Gods plan was niet een tijdelijke tempel. Jezus draagt de naam ‘Immanuel’ wat betekent: God met ons. Jezus was de vervulling van de tempel. Bij Jezus vindt verzoening plaats met God de Vader. 

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.
– Romeinen 3:25 (HSV).

Deze verzoening bracht Jezus doordat hij de strijd won met onze zonde aan het kruis. Daardoor werd het voorhangsel gescheurd, het symbool van de afstand die er tussen de mens en God was gekomen door de zonde. Zo kon God weer in de nabijheid van mensen zijn en konden de mensen weer bij God komen. 

En zie het voorhangsel  van de tempel scheurde in tweeën, van boven naar beneden. 
– Mattheüs 27:51 (HSV).

God is thuis  

Jezus is nu niet meer lijfelijk bij ons aanwezig, maar toen hij naar de hemel ging, beloofde Hij zijn volgelingen een vervanger: ‘de helper’. De Heilige geest bracht God thuis hier op aarde. Wanneer wij Jezus uitnodigen in ons hart, geloof uitspreken in zijn offer, ons leven overgeven, komt Hij bij ons wonen.  

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.  
– Openbaring 3:20 (HSV).

Je bent zelf dan de tempel van Gods tegenwoordigheid geworden. Zijn wetten zijn geschreven in je hart (zoals de geboden vroeger in de tempel waren). God is alomtegenwoordig, dit betekent dat Hij in ons allemaal tegelijk kan zijn en ook nog in de hemel. Onvoorstelbaar.
Het zou toch wat zijn als God toch alleen in Groningen zal wonen in een tempel, dan hebben we een probleem. Wat ben ik dankbaar voor Gods meesterplan en Jezus’ liefde voor ons om dit plan te vervullen. Soms kunnen wij geen goede woonplek vinden voor God. Door de zonde in je leven kan je huis een rommeltje zijn. Weet dat de kracht van genade, beschikbaar door Jezus offer aan het kruis, er juist is voor onze grootste puinhopen. Zet de deur van je hart open en laat Hem bij jou thuiskomen. God met mij! God met jou! God met ons!  

Kijkend naar de wolken die langstrekken, zing ik op dezelfde melodie van het liedje uit mijn kindertijd:  
“Dichterbij dan ik durfde te dromen, God met ons Immanuel, ik zette de deur voor Hem open, waar woont Hij? Ik weet het wel… ook in mij, Yael [vul je eigen naam in].” 

Aan de slag! 

Luisterdit lied: God with us, Terrian.

Kijk samen met mij uit naar het moment dat Gods woonplaats volledig wordt hersteld en wij verhuizen naar onze mooiste woonplaats, nog dichterbij Hem! 

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn  en  hun God zijn. 
– Openbaring 21:3 (HSV)

Deel deze overdenking

 1. Renee schreef:

  In Johannes 14:23 staat,
  Jezus antwoordde: Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader (God)zal hem liefhebben en mijn Vader ( God) en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen!
  Zo dichtbij, nooit alleen, wat een liefdevolle ,trouwe God en Vader!

 2. Kim schreef:

  Ontzettend mooi ✨ heel erg bedankt Yael! ❤️ En alle eer en glorie aan onze Hemelse Vader voor Zijn liefde en vergeving voor ons 🙏

 3. Danielle schreef:

  Dankjewel Yael!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap