Hoe materialistisch ben jij? 

13

jun

Suzanne Verschoor

Overal om ons heen zien we een toename van materialisme. Zelfs bij tieners in mijn omgeving zie ik het: “Zij woont in een vet groot, vrijstaand huis”, “Zij hebben echt een mooie auto”, “Hij heeft een elektrische fiets”. Er wordt dan niet gesproken over wat je zelf hebt, maar over wat een ander méér heeft. We vergelijken ons niet automatisch met mensen die het minder hebben, maar wel met mensen die meer hebben. En wij willen dan ook meer… 

De Bijbel over materialisme 

De Bijbel spreekt veel over materialisme en rijk willen zijn. Zo schrijft Paulus in zijn brief aan Timoteüs het volgende: 

Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd. 
– 1 Timoteüs 6:6-12 (NBV21) 

Wat is tijdelijk en wat is eeuwig? 

We weten het zo goed: geld en spullen zijn aards en daarom tijdelijk. We kunnen niets meenemen vanuit deze wereld. Maar het geloof neem je in eeuwigheid mee. Het feit dat jij een kind van God bent, is blijvend. Dat vergaat niet wanneer je van de aarde vertrekt. Paulus zegt het tegen Timoteüs, maar het is ook een oproep aan ons: strijd de goede strijd van het geloof en win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent! 

God is eeuwig. Hij zal altijd bij je zijn. In Hebreeën 13:5 staat: ‘Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’ (NBV21)

Geld is een machtig wapen 

Het klinkt zwaar en dat is het ook, want de Bijbel staat vol met waarschuwingen als het aankomt op hebzucht, geldzucht of materialisme. Het is een valstrik waar we ons compleet in kunnen verliezen als we niet opletten. Iets waar we doodongelukkig door worden. Het kan ons verleiden tot zonden, en tot het verleggen en overschrijden van grenzen om zo rijker te worden. Om meer en meer te hebben. In 1 Timoteüs 6:10 staat zelfs dat de wortel van alle kwaad geldzucht is. Geld is een machtig wapen voor de duivel, waar wij mensen behoorlijk gevoelig voor zijn. 

Verleg je focus (weer) op God 

Ik denk dat er weinig mensen zijn die compleet ongevoelig zijn voor materialisme. Ook ik verlies me weleens in het vergelijken met andere mensen, het willen hebben van een groter huis, nieuwe kleding en noem maar op. Maar God roept ons op om ons hier verre van te houden. Laten we onze focus weer verleggen op wat van God is. Zoals in vers 11 staat is dat: rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.  

Het is een illusie dat rijke mensen zich niet leeg kunnen voelen en dat voor arme mensen het hebben van geld de enige oplossing is. Geld is een mooi gegeven en kan je leven vergemakkelijken. Rijkdom is een geschenk, maar we moeten waakzaam zijn dat het ons leven niet beheerst. Want het ware geluk, echte vreugde, vinden we door te leven naar Gods richtlijnen. 

Lees maar in Psalm 119:14: ‘Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde, meer vreugde dan rijkdom en overvloed.’ (NBV21)

Aan de slag! 

Lukt het jou om de scheidslijn tussen mooie dromen en materialistische hebzucht te bewaken? Vraag God of Hij je waakzaam wil maken. Ik bid dat jij en ik mogen ontdekken dat we vreugde vinden door te leven naar Gods wil. Ik bid dat we het goede nastreven waardoor we een heerlijk gevoel van tevredenheid zullen kennen.  

Deel deze overdenking

  1. Hill schreef:

    Heel mooi geschreven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap