Hoe kun jij een dienstknecht van God zijn?

23

apr

Paola Don

Jakobus noemt zichzelf een dienstknecht van God. In onze huidige maatschappij lijken we ons leven steeds meer in te willen vullen zoals we dat zelf willen. Wat betekent het om knecht van God te zijn? En hoe past dat in ons leven van nu?

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd!
– Jakobus 1:1 (HSV)

Dienstknecht van God?

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt het woord ‘dienstknecht’ meerdere keren genoemd. Een kleine woordstudie vertelt ons het volgende: ‘dienstknecht’ is een vertaling van het Griekse woord δοῦλος (doulos). Dat betekent letterlijk ‘slaaf’. Zijn meester werd κύριος (kurios) genoemd, wat letterlijk ‘heer’ betekent. Jakobus noemt zichzelf in dit vers dus de slaaf van zijn Heer, een dienstknecht van God. En hij is niet de enige in de Bijbel die dat doet: lees maar eens Openbaring 1:1 en Galaten 1:10.

Vroeger en nu

Slavernij was in de Oudheid een geaccepteerd concept. Slaven werden niet verhandeld om er geld aan te verdienen, althans, dat was niet de vorm van slavernij die in de Bijbel staat omschreven. Wat wel gebeurde, was dat wanneer mensen schulden hadden en die niet af konden betalen, ze in plaats van met geld, hun schuld inlosten met arbeid. Een soort vrijwillige slavernij dus. Degenen die als slaaf gingen werken, moesten zich wel gehoorzaam opstellen aan hun heerser (dus hun schuldenaar) en diegene in al zijn behoeften voorzien. Daarmee waren slaven dus wel degelijk onderdanig aan een ander en committeerden ze zichzelf aan de zorg van een ander, maar dat gebeurde niet vanuit een positie van dwang. Juist vanuit deze onderdanige positie, konden de slaven zichzelf vrijkopen.

Het zijn van een dienstknecht van God, is gebaseerd op hetzelfde principe. Ook wij hebben schulden, in de vorm van zonden. Omdat we als mens zo veel te klein en te nietig zijn om deze schuld af te kunnen betalen bij God, heeft Jezus dat voor ons gedaan. Hij heeft al onze schulden afbetaald, zodat wij verlost zijn van onze zonden.

Wat bekent dat voor ons?

In de huidige maatschappij wordt anders tegen onderdanigheid aangekeken dan in de tijd van de Bijbel. Mensen zijn op zoek naar vrijheid, willen hun leven invullen zoals zij dat zelf willen en het onderwerp zelfbeschikking neemt een grote plaats in binnen de maatschappij. Wat een verschil met vroeger! Maar… al die vrijheid betekent niet meteen dat we ook de goede keuzes maken. Als we alleen onszelf als leidraad hebben en aan niemand gehoorzaam hoeven te zijn, hoe bepalen we dan welke kant we op moeten, gaan met ons leven?

Zijn wij als christenen dan als enigen in de maatschappij nog wel slaven, omdat wij verantwoording afleggen aan God, onze ‘Heerser’? Ik kan me voorstellen dat dat weerstand bij je oproept. Ook jij en ik vinden het waarschijnlijk fijn om onze eigen keuzes te kunnen maken. Maar laten we niet vergeten dat de Heere Jezus onze schulden heeft afgelost. Zijn wij het Hem dan niet verschuldigd om door onze levensweg onze dankbaarheid te laten blijken en in alles wat we doen Hem te gehoorzamen?

Een vrije dienstknecht voor God

Ondanks dat het woord ‘slaaf’ of ‘dienstknecht’ misschien een negatief gevoel bij je oproept, kan het juist ook vreugde geven om God in alles te gehoorzamen. Jezus deed dat ook: toen Hij naar de aarde kwam en gelijk werd aan de mensen, werd hij gelijk aan een slaaf:

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.
– Filippenzen 2:5-8 (HSV)

Jezus nam de gestalte van een slaaf aan, vernederde zichzelf en is gehoorzaam geworden aan Zijn Vader. Zoals Jezus Zijn offer bracht, gaf Hij hét voorbeeld voor hoe je leeft in gehoorzaamheid en dienstbaarheid. Door dat te doen, leggen we onze oude levens af en worden we vernieuwd. Dan is Christus alles en in allen (Kolossenzen 3:9-11). Dat is ons doel op aarde: steeds meer gaan lijken op Christus. Dat brengt vreugde! En vanuit deze vreugde mogen wij zelf een keuze maken. Wil je Jezus volgen? Neem dan een nederige houding aan, en ga het leven tegemoet in gehoorzaamheid aan Hem. Dan ben je een vrije dienstknecht van God.

Aan de slag!

 • Oefen jezelf vandaag in nederigheid aan God. Bid en vraag Hem om sturing in je leven.
 • Kijk eens om je heen naar de mensen in je leven. Op welke manier kun je God dienen in je relatie met deze mensen? Denk daarover na.

Deel deze overdenking

 1. Yvonne schreef:

  Dankjewel Paola.
  Ja, nederigheid.
  Zo goed dat je dit schreven hebt.
  Het is zooo belachelijk om nederig te zijn.
  Ik ben aan het leren om door een poortje te gaan ,een laag poortje(dus op mijn knieeen)
  Naar de Heer.
  Heel nederig en dan te vragen wat is U wil voor mij.
  Liefs en Gods zegen voor iedereen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap