Hoe goed ken jij jouw Vader?

16

jun

Marijke Gootjes-Verhoeve

Vandaag is het Vaderdag, maar hoe goed ken jij jouw vader? Ken jij hem persoonlijk; zijn karaktereigenschappen, zijn passies en wat er in zijn hart leeft? Of ervaar je misschien een meer functionele, (enigszins) afstandelijke relatie? Misschien is er helemaal geen sprake van relatie. Of is jouw vader overleden. Deze Vaderdag wil ik met je stilstaan bij het kennen van God als Vader. 

Voor het persoonlijk kennen van iemand, zijn er drie basisvoorwaarden:
– Elkaar ontmoeten, met elkaar willen omgaan;
– Openheid, kwetsbaarheid, intimiteit, je láten kennen;
– Interesse in elkaar, het verlangen om de ander persoonlijk te kennen. 

Hoe goed ken jij jouw hémelse Vader?

Bij het kennen van onze hemelse Vader is dat niet anders. De vraag is: hoe goed ken jij Hem? 

In het Oude Testament zien we God allereerst als Schepper, waarbij de drie basisvoorwaarden om Hem te (leren) kennen volwaardig aanwezig waren. God wilde Zijn kinderen ontmoeten, wilde Zich laten kennen, en Hij had interesse in Zijn kinderen (Genesis 1:8-9). Door de zondeval kwam er afstand tussen God en Zijn kinderen, maar Hij bleef ernaar verlangen om Zich te laten kennen als een liefdevolle, zorgzame Vader. 

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

– Psalm 103:13 (NBV21)

Drie basisvoorwaarden om God als Vader te kennen

God koos het volk Israël uit om Zijn kinderen te zijn, om Zijn Naam aan te verbinden. (Deuteronomium 7:7-9). Opnieuw zien we de drie basisprincipes die Hij toepaste om aan hen Zijn Vaderhart te tonen. De inspanningen waren echter regelmatig niet wederzijds, waardoor God niet gekend werd als liefdevolle Vader. God ging nog een stap verder en was bereid Zijn eigen Zoon naar de aarde te sturen, om te laten zien Wie Hij is en ons weer terug te brengen naar Zijn hart. Als ik hierover nadenk ontroert het mij: God gaat zó ver om Zich aan jou en mij te tonen als Vader! 

Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen.
– Johannes 1:18 (NBV21) 

Jezus toonde ons de karaktereigenschappen van God, Zijn passies en wat er in Zijn hart leeft, zodat wij Hem zouden kennen als Vader. Als jij jouw hemelse Vader (beter) wilt leren kennen, moet je dus kijken naar Jezus en investeren in je relatie met Hem. Daarvoor is het belangrijk om Hem regelmatig te ontmoeten, met Hem op te trekken, Hem de kans te geven om Zijn hart met jou te delen, en intiem te zijn door Woord en Geest. Dat kun je doen door elke dag een moment te nemen voor gebed, waarbij je niet alleen spreekt, maar ook luistert. Je kunt dit ook doen door de Bijbel te lezen en te vragen of Hij Zichzelf aan je wil tonen, en door aanbidding waarbij je steeds meer zult ontdekken Wie God is. 

Mijn dochter, als je mijn woorden aanneemt,
en mijn geboden bij je opbergt,
om je oor acht te doen slaan op de wijsheid,
als je je hart neigt naar het inzicht,
ja, als je roept om het verstand,
je stem laat klinken om inzicht,
als je het zoekt als zilver,
het naspeurt als verborgen schatten,
dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen,
de kennis van God vinden.
Spreuken 2:1-5 (HSV)

De kennis van God vinden’ gaat over het leren kennen van God. In andere vertalingen staat: ‘Dan raak je met God vertrouwd’ (NBV21) of ‘Dan zul je God werkelijk leren kennen’ (HB).

Wil jij God als Vader (beter)  leren kennen?

Investeren in een relatie kost tijd en inspanning, maar het levert je ook veel op. Hoe beter jij God als Vader leert kennen, hoe steviger jij als dochter in je schoenen zult staan. Je zult gaan merken dat Gods liefde onvoorwaardelijk is, dat Hij je bevestigt in wie je bent en dat Hij voor je zorgt. Maar ook dat Hij je stimuleert om je te groeien in het geloof (1 Petrus 2:2) en uitdaagt om Zijn voorbeeld te volgen en de weg van liefde te gaan (Efeziërs 5:1-2).  Verlang jij er ook naar om God als Vader (nog beter) te leren kennen? Ik wens je een fijne Vaderdag!

Aan de slag!

Zijn de drie basisvoorwaarden vanaf jouw kant aanwezig, of heb je moeite met een of meer aspecten? Zo ja, wat zou je graag anders zien? Luister (weer) eens naar ‘Good Good Father’ van Chris Tomlin en laat de woorden tot je doordringen.

Deel deze overdenking

 1. Grace schreef:

  Marijke, de verwijzing Gen 1:8-9, klopt dit?
  Gezegende zondag.

 2. Fred schreef:

  Zeer mooi, en inspirerend

 3. Sophie schreef:

  🙏❣️

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap