Hij drijft uiteen wie zich verheven wanen

12

dec

Suzanne Verschoor

Lezen: Psalm 68:1-11

God ís gerechtigheid. David zong het. Maria zong het. Zijn vijanden, de mensen die zichzelf verheven voelen, drijft Hij uiteen. Hij zal ze overal verspreiden, laten smelten voor Zijn aangezicht. Maar de rechtvaardigen, de mensen die bij Hem horen, zullen juist blij zijn en juichen als zij God zien. Op deze wereld is gerechtigheid soms ver te zoeken, maar wanneer Hij komt zullen we dansen. Gerechtigheid zal zegevieren! Zoals Mirjam zong: ‘Uw hand, HEER, verplettert de vijand. U toont uw majesteit en breekt uw tegenstanders. De HEER is koning voor eeuwig en altijd!’ En zoals Debora zong: ‘Maak wie U liefhebben onstuitbaar als de opgaande zon.’ (Richteren 5:31). Zing met deze vrouwen over Zijn nabijheid en zegen:

Halleluja, niemand is zo rechtvaardig als U!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap