Het is zaliger te geven dan te ontvangen – is dat echt waar?

24

jun

Renske Hoste

Het is zaliger te geven dan te ontvangen. De meesten van jullie zullen dit bijbelvers wel kennen. Maar is dat écht zo, dat geven je blijer maakt? Ik denk het wel. Als voorbeeld noem ik even het prachtige (!) initiatief ‘True Art Of Giving Collective’. De ware kunst van het geven. Wauw, dat klinkt al mooi. Zoek het eens op, of klik hier. Elk jaar zet een fantastische vrouw zich in om (web)shops en merken te benaderen, om hen te vragen of zij een product willen doneren. De producten worden geveild, 100% van de opbrengst gaat naar het goede doel. Van dit geld werden vorig jaar jassen gekocht, voor moeders en kinderen. Dit jaar worden er speeltuinen van gebouwd, omdat ieder kind écht kind zou moeten kunnen zijn. Wauw, dan denk ik: inderdaad, het is zaliger te geven dan te ontvangen! 

Misschien denk jij: het lijkt wel een reclame zo. Ja, natuurlijk wil ik graag dat jullie ‘True Art Of Giving Collective’ gaan volgen op Instagram. Omdat ik er zo blij van word – en jullie hopelijk ook. Omdat meer volgers betekent dat er waarschijnlijk meer geld wordt opgehaald voor het goede doel – dat zou geweldig zijn. Maar ik wil er ook iets mee zeggen. Want misschien denk je: “Ja, leuk, met je ‘het is zaliger te geven dan te ontvangen’, maar mensen kopen hier als het ware gewoon spullen en het geld gaat toevallig naar het goede doel! Het is zaliger te geven dan te ontvangen? Nee hoor.” Ik snap je. Maar, er is een ‘maar’. Elk jaar vind ik het weer zo mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn die bereid zijn meer te geven voor een product. Want als het écht alleen om ontvangen ging, zouden al die mensen niet structureel meer geven voor een product dan het waard is.  

Jezus als voorbeeld 

Het ultieme voorbeeld als het gaat om geven, is toch echt Jezus, onze Verlosser. We lezen in de Bijbel over zijn grootste gift aan ons.  

“En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was,  opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst! Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, omwikkelden die met hysop en brachten die aan Zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij:  Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.” 
(Johannes 19:30, HSV) 

Eigenlijk gaat het hier om meerdere giften. Jezus geeft ons wat wij nodig hebben, dat komt heel duidelijk naar voren in dit stuk uit Johannes. Terwijl Jezus ontzettend leed, zag Hij zijn moeder. Hij wist dat zij een zoon nodig zou hebben, als Hij er niet meer was – en Hij gaf haar een zoon. Jezus zag zijn discipel en Hij wist dat hij een moeder nodig zou hebben – en Hij gaf hem een moeder. Maar Jezus zag ook ons, daar aan het kruis – en Hij gaf de geest. Dat was niet het enige, Hij gaf ons ook zijn Geest. Juist, zijn Geest met een hoofdletter – omdat Hij wist dat wij die nodig zouden hebben. Jezus wist: het is zaliger te geven dan te ontvangen.  

De vruchten van de Geest 

Jezus gaf ons de Geest, de Geest geeft ons zijn vruchten. We lezen in de Bijbel over deze vruchten. 

“De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.” 
(Galaten 5: 22-26, HSV) 

Liefde, vriendelijkheid, goedheid, eigenschappen die géven. Het geven van liefde. Vriendelijk zijn tegen anderen. Goed zijn voor je medemens. Geven gaat niet altijd om geld, om cadeaus – en zeker niet om grote cadeaus. Geven gaat vooral om liefde, vriendelijkheid, goedheid. Om elkaar zien, zoals Jezus ons zag. Dit stukje eindigt niet voor niets met de zin: “Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.” Laten we goed zijn voor de ander, want het is zaliger te geven dan te ontvangen! 

Aan de slag! 

Geven kan heel simpel zijn. Zo kreeg ik van een studiegenootje een tijdje geleden een briefje, waarop staat: “You’re like sunshine on a cloudy day.” Wauw, het was iets kleins, maar het maakte me zo blij!
Schrijf vandaag eens een mooie quote of tekst op een briefje en geef dit briefje aan iemand in je omgeving, iemand die het verdient of kan gebruiken. Ik weet zeker dat het twee mensen blij maakt! Yes, jou ook, het is zaliger te geven dan te ontvangen! 

Deel deze overdenking

  1. Angela Dekker schreef:

    Wauw, wat een liefde van Jezus hè! Dit thema speelt voor mij op dit moment. Zo vroeg een goede vriend pas aan mij: Mag ik jou blij maken met een klein bedrag? Zeg niet gelijk “Nee”. Zijn blije gezicht raakte mij: Hij wilde me zoooo graag geven wat hij kon geven, zodat ik naar een event van Royal Mission kon gaan waar ik als coach ook weer opgebouwd zou worden. Toen zag ik ook deze tekst ahw voor mijn ogen gebeuren. En besefte dat ik in het (durven) ontvangen, ook zoveel aan hem gaf: oprechte blijdschap!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap