Het ‘happily ever after’ van Ruth

20

okt

Gastblogger

Terug in de tijd: wat kunnen we leren van het verhaal van Ruth? Waarom was zij een bijzondere vrouw? Hoe is God te zien in haar leven? Het verhaal van Ruth is niet alleen een verhaal over trouw en geloof, maar er zit ook romance in. Ruth neemt grote stappen in geloof, omdat ze vol vertrouwen heeft in haar God. God zorgt voor haar en brengt mensen op haar pad die haar helpen. Wat kunnen wij als koningsdochters leren van het geloof van deze vrouw?

Ruth was een bijzondere vrouw: ze was moedig, trouw en vol geloof. Laten we één stapje teruggaan, wat weten we over Ruth? Ruth was een Moabitische vrouw. Ze was getrouwd met één van de twee zonen van Elimelech en Naomi. Elimelech was met zijn gezin naar Moab gevlucht vanwege de hongersnood in Bethlehem. Heel wat jaren later overlijden Elimelech en zijn twee zoons. Een aantal jaar daarna besluit Naomi terug te gaan naar Bethlehem, omdat de hongersnood daar voorbij is. Orpa, de schoonzus van Ruth, wil niet met haar schoonmoeder Naomi mee, maar Ruth wel.

Naomi zei tegen Ruth: “Kijk,  je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar goden. Ga nu maar met haar mee!” Maar Ruth antwoordde: “Vraag me alsjeblieft niet om je in de steek te laten. Want waar jij heen gaat, zal ik heen gaan. En waar jij zal slapen, zal ik slapen. Jouw volk is mijn volk en jouw God is mijn God. Waar jij sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Ik zweer bij de Heer dat alleen de dood ons zal kunnen scheiden.” Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan. Daarom hield ze erover op. Samen reisden ze verder naar Bethlehem.
– Ruth 1: 15-19 (BasisBijbel).

Ruth neemt hier een grote stap, haar geloof in de God van haar schoonmoeder is zo sterk dat ze ervoor wil verhuizen naar een land waar ze niemand kent en men waar haar ziet als een heiden, onder andere omdat haar volk afgoden vereert. Daarnaast laat ze haar eigen familie en vertrouwde cultuur achter voor het geloof in een God die heeft toegestaan dat haar man, schoonvader en zwager overlijden. Ondanks dit alles is Ruth vastberaden Naomi te volgen naar Bethlehem. Waarom? Omdat ze geloofde in de God van Naomi en veel van haar hield.

Eenmaal in Bethlehem aangekomen neemt Ruth het op zich om voor Naomi te zorgen, onder andere door graan te zoeken voor het eten.

Ruth zei tegen Naomi: “Laat mij naar een akker gaan om graan te zoeken.  Er is vast wel iemand die het goed vindt dat ik de halmen opraap die bij het oogsten op de grond zijn gevallen.” Naomi antwoordde: “Dat is goed.” Ruth ging naar een akker en raapte de halmen op die achter de maaiers op het veld waren blijven liggen. Toevallig was ze op het veld van Boaz, die familie van Elimelech was.
– Ruth 2: 2-3 (BasisBijbel)

[…] Toen zei Boaz tegen Ruth: “Hoor eens, meisje, je hoeft niet naar een andere akker te gaan. Blijf hier maar werken bij de andere vrouwen. Blijf op het veld dat gemaaid wordt en verzamel daar graan. Ik zal tegen de knechten zeggen dat ze je met rust moeten laten. En als je dorst hebt, kun je water gaan drinken uit de kruiken die de knechten hebben gevuld met water uit de put.” Ze liet zich voor hem op haar knieën vallen, boog zich diep en zei: “Ik ben hier maar een vreemdeling. Waarom bent u dan toch zo vriendelijk voor me?” Boaz antwoordde: “Ze hebben me alles verteld wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan nadat je man is gestorven. Dat je je ouders en je eigen land hebt verlaten om met haar mee te gaan naar een onbekend volk. De Heer zal je daarvoor belonen. De God van Israël zal het je terugbetalen. Want je bent bij Hem komen schuilen.” Toen zei Ruth: “U bent wel heel vriendelijk voor mij, mijn heer. Uw woorden troosten mij. U heeft mij weer hoop gegeven, ook al hoor ik niet bij de vrouwen die voor u werken.”
– Ruth 2: 8-13 (BasisBijbel)

Boaz is onder de indruk van Ruth, haar geloof en haar zorg voor Naomi. Hij zegt tegen zijn knechten dat ze goed voor Ruth moeten zorgen. Het is geen toeval dat Ruth naar de akker van Boaz ging voor graan, God heeft het zo geleid om zijn trouw en liefde voor Ruth te tonen. Zij heeft in geloof alles achtergelaten en God stuurt mensen op haar pad om voor haar te zorgen. Het verhaal gaat verder en eindigt met een ‘happily ever after’. Ken je het nog niet? Lees dan verder in Ruth 3 en 4.

Het verhaal van Ruth illustreert Gods trouw, redding en liefde heel goed. Ruth besluit God te volgen en alles achter te laten, omdat ze overtuigd is van Gods grootheid. Haar geloof in God wordt beantwoord met Gods trouw en liefde. Hij zorgt ervoor dat zij niets tekort komt. In de persoon van Boaz zie ik veel van God: Hij neemt ons op in zijn gezin, neemt verantwoordelijkheid over ons en zorgt voor ons.

Aan de slag!

Durf jij het aan God te vertrouwen met alles wat je hebt? Durf jij een onbekende weg in te slaan en te vertrouwen dat God voor je zorgt? Wat staat er voor jou in de weg om God in alles te vertrouwen? Ik wil je uitdagen hierover na te denken en dit met God te delen. Hij wil net als Ruth ook voor jou zorgen, laat jij Hem toe?

Naar: Be committed, Ruth & Ester – Warren W. Wiersbe

Schrijfster
Deze overdenking is geschreven door Anna-Carina, oud-blogster van Zij Lacht.

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Mooi & bemoedigend :’) Dankjewel ❤️🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap