Het geloof is een vaste grond van de dingen die je hoopt en het bewijs van de zaken die je niet ziet

19

nov

Dorine

Dit zijn de woorden waarmee Hebreeën 11 begint. Woorden die mij vanaf het eerste moment hebben gefascineerd. Het geloof is een vaste grond van de dingen die je hoopt en het bewijs van de zaken die je niet ziet (NBV). Allemaal ongrijpbare dingen: het geloof, hoop, zaken die je niet ziet. En toch staat het hier zo stellig: het is een vaste grond, het is hét bewijs. Als je hierover nadenkt, is dit een geweldige definitie van ons geloof.

Het geloof

Wat zijn dan de dingen waarop we hopen? Wat is het bewijs wat we niet kunnen zien? Wanneer we de rest van hoofdstuk 11 doorlezen, worden deze vragen uitgebreid beantwoord. De schrijver noemt allemaal voorbeelden van helden uit het verleden. Helden, omdat ze een rotsvast vertrouwen in God laten zien. Hier kunnen wij van leren!

“Door het geloof heeft Abraham, toen hij [door God] op de proef gesteld werd, Izak geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft [zijn] eniggeborene geofferd. Tegen hem was gezegd: Dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was [hem] zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug.”
(Hebreeën 11: 17-19, HSV)

God had Abraham een belofte gedaan. Uit jouw zoon Izak zal een heel volk voortkomen. Aan deze belofte hield Abraham vast, toen God hem vroeg om zijn eniggeboren zoon te offeren! Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was [hem] zelfs uit de doden op te wekken. Wauw, wat een vertrouwen!

In de verzen hiervoor worden de mensen geprezen om hun geloof in God. Hun geloof op een betere toekomst, het verlangen naar het hemels Vaderland.

“Daarom zijn er zelfs uit één [man] en dat uit iemand wiens [kracht] al gestorven was, [zovelen] geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee, dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben [de vervulling van] de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het [vaderland] gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels [vaderland]. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt.”
(Hebreeën 11: 13-16, HSV)

Jezus heeft ook een hemels vaderland aan jou beloofd

Jezus heeft in zijn leven hier op aarde een belofte gegeven aan de mensen:

“In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet [zo was], zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.”
(Johannes 14: 2-3, HSV)

Jezus belooft hier dat Hij in de hemel een plaats voor ons aan het klaarmaken is. Wanneer die klaar is, zal Hij terugkomen en mogen we eeuwig bij Hem zijn! Wat een toekomst waar we naar mogen uitkijken!

Je hoeft het niet alleen te doen

Hij belooft nog iets:

“Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom [weer] naar u toe. Nog een korte [tijd] en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader [ben], en u in Mij, en Ik in u. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.”
(Johannes 14: 19-21, HSV)

Hier belooft Jezus dat Hij je niet alleen zal laten. Hij zal de Trooster, de Heilige Geest sturen, die in ons komt wonen tot de dag gekomen is dat Hij weer terug komt. Wat een belofte.

En hier gaat het om in Hebreeën 11. Geloof jij in de beloften die Jezus ons heeft gegeven? Geloof jij dat Hij in de Hemel is en dat Hij terug komt? Geloof jij dat het goed is, wanneer Hij straks terug komt? Geloof jij dat je nu de Heilige Geest in je hebt wonen?

Als je hier allemaal ‘ja’ op kan zeggen, dan geloof je in de dingen waarop je hoopt, je bent overtuigd van de dingen die je niet ziet.
Wanneer je weg door een diep donker dal gaat, wanneer je door de hoge golven heen moet, wanneer het stormt in je leven of wanneer je dwars door de woestijn gaat, hou je ogen gericht op Jezus…
Je hebt hoop op een betere toekomst – de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En je weet dat Hij er is in het hier en nu. Hij is bij jou, Hij woont in jou.
De pijn, moeite en verdriet zal Hij niet altijd uit je leven wegnemen, maar je weet dat Hij er is en dat Hij geen moment van je zijde zal wijken. Tot je veilig aan de overkant bent.

Aan de slag!

De schrijver van de Hebreeën-brief heeft een heel hoofdstuk geschreven, waarin we kunnen lezen over mensen die ons zijn voorgegaan in het geloof. Ze zijn door moeilijke tijden gegaan. Hun geloof hebben ze niet verloren, maar het is juist sterker geworden, door standvastig op God te vertrouwen.

Lees Hebreeën 11 rustig door.

 • Welke geloofsheld spreekt jou aan?
 • Op welke manier stelt deze geloofsheld zijn of haar vertrouwen in God?
 • Wat kun jij hiervan leren?

Deel deze overdenking

 1. Bep schreef:

  Dankjewel Dorine, zo is het. Hoe meer verdriet je kent in dit leven, met des te meer reikhalzend verlangen kijk je uit naar de Wederkomst.

 2. Cleo schreef:

  ♥️♥️♥️♥️

 3. Bea hofsink schreef:

  Heel bemoedigend.
  Kracht voor vandaag
  Blijde hoop voor de toekomst

 4. Arie schreef:

  Verdriet raakt ieder mens. Geloven geeft kracht en uitzicht. Geloven is vertrouwen. Wat een voorbeeld is Abraham voor ons. Alles uit handen geven , vertrouwen op God, dat is het meest gelovige wat je doen kunt in een ongelovige wereld. Jezus laat niemand staan die zijn leven en vertrouwen aan Hem geeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap