Het evangelie in een notendop

29

apr

Stefanie

Pasen ligt inmiddels al een tijdje achter ons, maar toch gaan we vandaag weer even terug naar de basis. Terug naar de kern van het geloof: het evangelie van Jezus Christus. Dát is wat ons geloof onderscheidt van andere religies. Alle wereldgodsdiensten hebben een god of meerdere goden die worden aanbeden. Ze kennen allemaal tempels en ‘heilige’ plaatsen waar ze bijeenkomen om hun god(en) te aanbidden. Maar op één vlak onderscheidt het christendom zich van de andere godsdiensten: het evangelie van Jezus, de Zoon van God, die ons het eeuwige leven heeft gegeven door zijn eigen leven te geven.

Jezus is misschien wel de meest bijzondere persoon die ooit heeft geleefd. Daar twijfelen de meesten niet aan. Hij was anders. Deed niet met de grote mensenmassa mee, maar ging tegen de stroom in. Het evangelie van Jezus intrigeert veel mensen. Wat Hij leerde was verfrissend, zijn leer bracht nieuwe inzichten. In de jaren dat Jezus op aarde leefde waren veel mensen onder de indruk van wie Hij was en wat Hij deed. Maar ook vandaag is Jezus’ levensstijl voor veel mensen een inspiratiebron. Toch is Jezus niet alleen naar deze wereld gekomen om mensen te inspireren, te verwonderen of te genezen. God zelf werd mens om ons te redden van de dood (Mattheüs 18:11). Dat is de kern van het evangelie.

Ik heb jullie het belangrijkste van het goede nieuws geleerd. En dat is: Christus is gestorven voor al onze ongehoorzaamheid aan God. Dat was ook van tevoren in de Boeken opgeschreven. Hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan. Ook dat was van tevoren in de Boeken opgeschreven. Daarna is Hij door Petrus gezien, en daarna door de twaalf leerlingen. Daarna is Hij door meer dan 500 broeders tegelijk gezien. Sommigen van hen zijn al gestorven, maar de meesten leven nog. Daarna is Hij gezien door Jakobus. Daarna nog een keer door de twaalf leerlingen.

Het goede nieuws van Christus zegt dat Hij uit de dood is opgestaan. Hoe komen sommigen van jullie er dan bij dat er geen opstanding uit de dood bestaat? Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus óók niet opgestaan uit de dood. En als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan betekent onze boodschap helemaal niets. Dan heeft het ook geen zin om in Hem te geloven.
(1 Korintiërs 15:3-7;12-14, BasisBijbel)

Het bovenstaande gedeelte is het evangelie in een notendop en kunnen we opsplitsen in twee delen:

  1. Jezus Christus is gestorven voor onze zonden.
  2. Hij is begraven en op de derde dag weer uit de dood opgestaan.

Gelukkig is het niet bij het eerste punt gebleven. Het eindigt niet met Jezus die sterft aan het kruis. Als dat zo zou zijn, zou ons geloof geen enkel nut hebben. Het feit dat Jezus is opgestaan uit de dood – en daarmee de dood heeft overwonnen – geeft ons redding en maakt dat wij samen met Hem een eeuwig leven kunnen hebben.

Aan de slag!

Luister naar dit nummer van Hillsong Worship waarin wordt beleden dat Jezus Christus, de Zoon van God, is geboren uit de maagd Maria. Dat Hij voor onze zonden heeft geleden en is gekruisigd en dat Hij door zijn opstanding de dood heeft overwonnen en voor eeuwig regeert aan de rechterhand van zijn Vader.

Pak nu een vel papier en schrijf jouw eigen ‘geloofsbelijdenis’. Als je dat lastig vindt, kun je ook (een deel van) de tekst uit 1 Korintiërs 15 van hierboven overschrijven of een gedeelte van de lyrics van het lied This I believe (The Creed), hier vind je de gehele tekst. Hang ‘m op, leg ‘m naast je bed of stop ‘m in je Bijbel zodat je er telkens weer aan herinnerd wordt.

 

Deel deze overdenking

  1. carola schreef:

    ♡ love it! Thx xx

  2. Kim schreef:

    Dankjewel lieve Stefanie, zo prachtig!! :’)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap