Helden op sokken // Deel 2: Abigaïl

28

feb

Renske Hoste

Deze maand de tweede ‘Held op Sokken’; een bekend of minder bekend Bijbels figuur met wat overbekende menselijke trekjes. Dit keer powervrouw Abigaïl die bewijst dat sommige mannen écht even naar hun vrouw zouden moeten luisteren.

Een korte samenvatting. In Maon woonde een bijzonder rijke man, Nabal. Naast bijzonder rijk was hij ook nog eens bijzonder onbeschoft en ruw. Hij was rijk gezegend met een enorme hoeveelheid schapen en geiten (het oudtestamentische equivalent van een garage vol Porsches) én een prachtige vrouw. Beauty én brains, die Abigaïl. Op een zekere dag was Nabal zijn schapen aan het scheren, een feestelijke gelegenheid waarbij vaak lekker werd gegeten en gedronken. David stuurt een groepje mannen naar hem toe met een verzoek: of hij misschien wat te eten wil meegeven omdat Davids mannen zijn schapen met rust hebben gelaten en beschermd.

Nabals antwoord is verre van subtiel: forget it. Hij steekt de draak met David en gunt hem niks van zijn bezit. Hij vergeet daarbij even dat hij die zegeningen zelf van God heeft gekregen. Dit viel logischerwijs niet in goede aarde bij David, hij gaat op oorlogspad.

Nu wordt het mooi: een knecht gaat naar Abigaïl toe en vertelt wat er gebeurd was. Hij smeekt haar in te grijpen, ‘want anders gebeurt er een ramp’. Ik kan me zo voorstellen dat ze hier met haar ogen rolt en zucht. Hoe ze ook aan hem verbonden is geraakt, het was vast niet haar keuze. Ze neemt een grote hoeveelheid voedsel en stuurt het alvast naar David. Zelf rijdt ze er achteraan, zonder maar een woord tegen haar man te zeggen.

David, op oorlogspad. Met spreekwoordelijke rookwolkjes uit z’n oren is hij op ramkoers om Nabal een lesje te leren. Abigaïl onderschept hem en neemt de schuld op zich. Zij neemt de verantwoordelijkheid die haar man had moeten dragen. Beide mannen zet ze op hun plaats: Nabal als dwaas, David als gezalfde van de HEER.

Met haar smeekbede weet ze hem tot stilstand te brengen en tot inzicht te laten komen. Daarnaast bemoedigt ze hem ook.

David was bijna een kopie van Saul geworden. Wat hij voorheen altijd had geweigerd, stond hij nu op het punt om te doen: zich wreken. Hij had een bloedschuld op zich kunnen laden door onschuldigen te doden en dat beseft hij zich maar al te goed. Beiden gaan terug naar hun verblijfplaats, de situatie gesust en een bijzonder domme fout voorkomen.

Waarom ik Abigaïl ‘Held-op-Sokken-waardig’ vind? Omdat ze geen enkel voordeel had in deze situatie. De maatschappij van toen draaide om mannen. Deze vrouw was waarschijnlijk onvrijwillig uitgehuwelijkt aan Nabal, gedwongen om passief thuis te zitten en mooi te zijn. Geen enkele man had vanuit hun opvoeding een goede reden om naar haar te luisteren. Ze was immers ‘maar’ een vrouw.

Toch stuurt God haar om deze situatie te sussen. Zij had alles in huis om dit ook daadwerkelijk te doen: geloof, daadkracht, intelligentie, welbespraaktheid. In een situatie die draait om mannen laat zij zien superieur te zijn aan beide.

David leert een les via een ongewoon ‘wapen’: Laat je trots niet spreken. Het is niet aan hem om zich te wreken. Dat is aan God en aan niemand anders.

Nabal leert dezelfde les op een harde manier: zijn misplaatste trots wordt gewroken door de Heer, hij sterft.

En Abigaïl? Abigaïl laat je een prachtig voorbeeld zien van hoe God de meest onwaarschijnlijke personen kan gebruiken om een situatie naar zijn hand te zetten, dus ook jou!

Aan de slag!

Welke les kan jij leren uit dit verhaal? De les van David, de les van Abigaïl of iets anders?

Heeft God jou wel eens gebruikt om een verandering te brengen? Waar merkte je dat aan?

Hoe voelde dat? Hoe zou Hij dat op dit moment kunnen doen?

Vraag God om jou te gebruiken voor zijn doel.

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap