Heersers stoot Hij van hun troon

13

dec

Linda Aalbers

Lezen: Psalm 9 

Koning David heeft veel vijanden. Buitenlandse heersers willen Israël in bezit nemen, maar David heeft de Almachtige God van Israël aan zijn zijde! David weet: God zorgt voor de overwinning. En David zingt dan dit prachtige lied.

Dit loflied is ook een profetie: God zal álle machten overwinnen, door Jezus. Maria’s ongeboren baby zal later de dood overwinnen en voor eeuwig regeren! 

Misschien zijn er ‘heersers’ in jouw leven: onderdrukking, zorgen, zonden of iets anders … Satan wil niets liever dan deze moeiten gebruiken om jou bij God weg te krijgen. Maar ook deze ‘heersers’ stoot Jezus van hun troon. Keer je tot Hem! Want niets en niemand kan jou scheiden van Gods liefde. Jezus overwon!

Jezus, Koning der koningen, dank U dat U regeert en dat ik mag delen in Uw overwinning!

Deel deze overdenking

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap