Heb jij je tot God (terug) gekeerd? Wacht niet langer!

18

mrt

Daniëlle Geneugelijk

Je herkent het misschien wel: dat gevoel dat de tijd voorbij vliegt. Die keer dat je je bewust naar God gaat keren en voor Hem gaat kiezen… dat komt nog wel. Of je hebt ooit echt voor God gekozen, maar “pfft, dat staat even op een wat lager pitje hoor, want God…” God heeft je teleurgesteld en dat maakt je opstandig. Dwars door deze gedachten heen, heeft Jesaja vandaag een belangrijke boodschap!

Jesaja de profeet

Jesaja leefde zo’n 750 jaar voor Christus in Jeruzalem en had een belangrijke taak in Gods Koninkrijk. Jesaja was namelijk een profeet en sprak namens God tegen de leiders van Jeruzalem en Juda. Zijn naam heeft een bijzondere betekenis, namelijk: ‘’Jahweh is redding’’. Jahweh, ook wel JHWH, is in de Hebreeuwse Bijbel de naam van God. In zijn Bijbelboeken heeft Jesaja het over verschillende soorten redding. Eén vorm daarvan zullen we er vandaag uitpikken, dat is de persoonlijke redding van de zondaar die zijn vertrouwen stelt in de Verlosser. Jesaja schrijft als volgt:

Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig’
– Jesaga 55:6-7 (HSV).

Uitnodiging tot Gods leven brengende boodschap

Deze oproep is in eerste instantie geschreven aan de opstandige mensen uit het volk van Israël. Zij waren opstandig richting God met een verhard hart, omdat zij hun vertrouwen in God verloren zijn en het gevoel hadden dat God hun problemen negeerde. Het voert te ver om dit hier verder uit te leggen, maar dit is belangrijk om te weten, want in Jesaja 55 worden de Israëlieten uitgenodigd tot het heil. Ze krijgen de uitnodiging om gehoor te geven aan God zijn levenbrengende boodschap: door naar God terug te keren.

Geschreven staat dat wie Hem zoekt en Hem aanroept, Hem zal vinden, want Hij is nu nabij, maar dat zal niet steeds zo zijn. In vers 7 staat dat de goddelozen hun boosheid achter zich moeten laten; de boosdoeners zich moeten afkeren van hun weg en Gods rijke vergeving moeten vinden. God wil zijn genade en vergeving schenken, als de zondaar tot berouw komt en zich in geloof tot Hem wendt.

Opnieuw of voor het eerst

Ik kan me voorstellen dat dit herkenbaar kan klinken. Keren we ons soms niet van God af, omdat hij – voor ons gevoel – niet voorziet in onze noden? Of misschien lees jij dit en denk je: keren tot God? Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja, ik ga wel naar de kerk, want dat hoort erbij. Of ik lees regelmatig iets over God om te ontdekken wie Hij is, maar ik heb hem persoonlijk nog nooit aangeroepen. Dan klinkt hier ook de oproep/waarschuwing van Jesaja voor jou: Zoek en roep de Heere aan, want Hij is nu nog te vinden, Hij is nu nog nabij. Dit suggereert dat dit niet voor altijd zo zal zijn, dan is het te laat om je tot God te keren. Wanneer dat zal zijn weet ik niet, maar wacht niet langer.

Stel het niet uit – keer je tot God

De boodschap dat we de Here moeten zoeken, zolang hij nog te vinden is. Dat we Hem moeten aanroepen, nu Hij nog dichtbij is, wil ons in actie zetten. We weten dat elke dag weer een dag dichterbij het moment is dat Jezus terugkomt. We moeten daarvoor onze keuze gemaakt hebben. De wereld is in nood en heeft mensen nodig die opstaan voor Christus. Wij hebben Christus nodig in ons leven! Hij is tenslotte degene die ons het leven geeft. Stel het dus niet uit om opnieuw of voor het eerst God te zoeken, hem aan te roepen en jezelf in geloof tot hem te keren! Hij zal Zich dan over jou ontfermen met zijn liefde en je veelvuldig vergeven.

Aan de slag!

Denk na over of je je op dit moment tot God gekeerd hebt. Als je dit lastig vindt of over door wil praten, zoek anderen christenen op en bespreek dit met elkaar.

Deel deze overdenking

  1. Dochter van de Allerhoogste schreef:

    SUPER belangrijk deze oproep. Jezus komt spoedig, dat geloof ik met mijn héle hart. En ieder die in Hem gelooft, dwz, zijn leven volledig aan Hém overgegeven zal Hem tegemoet gaan in de lucht. Wat een geweldige ontmoeting zal dat zijn. En wat een zware tijd gaat iedereen tegemoet die Hem dan (nog) niet aangenomen heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap