Hanna’s kleine verhaal en het grote verhaal van God

14

jun

Martina Fraanje

De geschiedenis van de koningen van Israël begint weinig idyllisch. Het lijkt wel een soap waarbij sterke emoties en plotwendingen niet van de lucht zijn. Toch wordt ook deze schijnbare soap en het verdriet van een kinderloze vrouw onderdeel van Gods verhaal met mensen.  

We ontmoeten drie mensen. Elkana had het toch moeten weten. Het is helemaal niet in zijn handen als hij en zijn lief Hanna geen kinderen krijgen. God geeft vruchtbaarheid, dat betekent zijn naam. Toch probeert hij het te regelen. Een tweede vrouw moet eraan te pas komen. Een gezin heeft hij dan wel voor elkaar, maar een erg harmonieus gezin lijkt het niet te zijn. Dan Peninna: als kind moest ik bij haar altijd een beetje denken aan de stiefmoeder van Assepoester en haar naam klonk als pinnig. Toch zal het voor haar ook niet makkelijk zijn geweest de tweede vrouw te zijn, die er vermoedelijk met name is voor het baren. Ze reageert haar frustratie af op de lievelingsvrouw met de troef die zij heeft en die Hanna duidelijk mist.  

Geen emotie-eter 

Het hele gezin moet toch met elkaar door het leven. Als ze samen op reis gaan om de religieuze feesten te vieren, maakt Peninna het wel heel bont. Hanna kan het niet meer aan. Elkana probeert haar te troosten met eten en met lieve woordjes. Zijn liefde is haar toch meer waard dan duizend zonen. Ja, hallo, kan het iets minder zelfverzekerd? Het is nogal ironisch dat haar liefde hem niet meer waard was dan die gewenste zonen. Dat helpt natuurlijk niet en Hanna blijkt ook geen emotie-eter te zijn. In plaats daarvan zoekt ze het in Gods huis.     

Het verlangen van een vrouw 

Hanna heeft een menselijk verlangen dat veel vrouwen hebben. Ze wil heel graag moeder worden. Misschien wil ze dat in de eerste plaats wel voor zichzelf.  Ze verlangt ernaar een baby in haar armen te houden. Als vrouw in die tijd is er nauwelijks ruimte voor haar als ze geen moeder kan zijn. In plaats van dat ze steun krijgt, wordt ze erom getreiterd. Zelfs in Gods huis kan ze eerst niet met haar verdriet terecht. Eli stigmatiseert haar als ‘alweer zo’n dronken vrouw.’ Maar God ziet haar wel. Het bijzondere is dat Hanna haar verlangens en talenten toch ook in dienst wil stellen van God en van haar volk. Dat mag haar ook wat kosten. Ze wil zelfs haar zoon weer terug geven aan God. Hij luistert als ze haar hart uitstort.    

Het Grote Verhaal van God 

God vervult het verlangen van Hanna. Ze zal inderdaad een zoon krijgen zoals ze heeft gebeden. Op de plek waar ze erom gebeden heeft, barst ze uit in een lied. In Hanna’s lied gaat het over wat God doet. Ze zingt over vrouwen die geen kinderen hadden en nu moeder zijn en over God die lege handen vult. Dat is precies wat God voor haar heeft gedaan. Ze was een vrouw die niet meetelde in de maatschappij en haar talenten en gevoelens nauwelijks kon gebruiken omdat ze onvruchtbaar was, maar nu is ze zwanger! Ze had nooit gedacht moeder te worden en nu voelt ze een kind in haar buik. Maar het lied van Hanna houdt niet op bij de vreugde over haar zwangerschap. Het gaat verder en is grootser. Hanna ziet uit naar de redding van haar volk van zijn vijanden maar het lied krijgt ook iets profetisch.  

Zij die verzadigd waren, hebben zich om brood verhuurd, 

maar zij die hongerig waren, zijn het niet meer.

Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard,

maar zij die veel kinderen had, is verkommerd.

(1 Samuel 2:5, HSV) 

Het weerklinkt in de lofzang van Maria en echoot na in de Bergrede, Het gaat over het Grote Verhaal van God met de wereld. Hanna’s kleine leven krijgt een plaats in Gods grotere plan, maar haar levensverhaal is ook een soort plaatje van wat God in het groot doet. In de nieuwe wereld van God is alles anders. Mensen krijgen hun recht. Armen zullen genoeg hebben. Vrede zal stromen.   

Het lied van Hanna 

Denk je weleens dat jouw leven maar klein is? Je bent maar gewoon een vrouw met dromen, talenten en verlangens, soms met verdriet en wanhoop. Vaak is het leven mooi, maar soms voelt het zo zinloos. De wereld zit oneerlijk in elkaar en wat kun je er nou echt aan doen?
Sta eens stil bij Hanna’s profetische lied. God zal alles veranderen. Kun jij met jouw verlangens en talenten een rol spelen in Gods Grote Verhaal? Misschien kun je vandaag iets goeds zeggen en iemand bemoedigen. Misschien kun je vandaag een lieve moeder zijn en Gods liefde weerspiegelen aan jouw kinderen. Misschien kun je uitdelen van wat je hebt. De wereld is groot en de opties zijn eindeloos.
God ‘kan’ er wel wat mee.  
 

Aan de slag!

  • Het lied van Hanna lijkt erg op de lofzang van Maria, het Magnificat dat door talloze mensen op melodie is gezet. Luister naar de lofzang van Maria door Sela (of in een andere versie) en probeer in je hart mee te doen in deze lofprijzing.  
  • Denk er eens over na waar jouw verlangens en talenten liggen. Hoe kun je ze gebruiken in Gods Koninkrijk? 

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Mooi :’) dankjewel ❤️🙏

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap