Groot? Ben ik! Nee, is Hij!

15

apr

Anne-Saar Kunz

Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht, voor elk die wond’ren van Hem verwacht! Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. Ik brul het mee. Of nee – eerlijk gezegd – ik kende het lied niet. Maar het is zo’n liedje van als-je-het-een-paar-keer-zingt-dan-weet-je-het-wel. De melodie is niet zo moeilijk en de tekst is mooi. Dus, wat wil je nog meer. Later hoorde ik de tekst nog een keer. In een preek in mijn eigen gemeente. Het is ruim twee jaar geleden maar ik weet de preek nog als de dag van gisteren. Gek hè, dat zoiets dus indruk op je kan maken en dat je dat nu nog weet. Ik moest eraan denken toen ik bezig was met het thema van deze overdenking, namelijk: de grootheid van God. Daar gaat het vandaag over. Want, dat is wat vaak wordt gezegd. God is groot. Toch? 

Even eerlijk: is God echt zo groot? Ja, zou je misschien zeggen. Lees maar in de Bijbel! Genoeg bijbelteksten die spreken over de grootheid van God. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 145 vers 3: “Groot is de HEER, Hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.” Of 1 Kronieken 29 vers 11: “U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.” Hier wordt geschreven over hoe groot onze God is. Groots en machtig en Hem alleen komt alle lof toe. Maar is Hij ook echt voor jou zo groot?  

Klein voor God  

Kan jij je klein maken? Werkelijk klein voor God? We zeggen zo vaak: lieve vrouw, sta op en schitter! Ja, tuurlijk. Eens. Maar? Zijn we ook nog klein? Kunnen we oprecht nog zeggen: grote God, U bent daar in de hemel en U ziet mij, U kent me, en U weet hoe kwetsbaar ik ben. U bent groter dan ik ooit kan beseffen, leer mij om U niet klein te maken. Laten we God werkelijk de regisseur zijn van ons leven? Of geven we hem liever een bijrol? Of dat Hij zich soms even met de regie mag bemoeien maar liefst niet teveel? Het zijn gedachten die bij mij opkomen als ik naar mijn eigen leven kijk. Hoe vaak wil ik zelf niet de regie houden en maak ik God als het ware klein. Maar heel lang hou ik het vaak niet vol. God roept me terug en zegt: Laat mij maar de regie houden. Ik ben de grote Regisseur.  

Ik zat pas in een dienst, en ik wist het eerlijk gezegd even allemaal niet meer. Ik had geen regie over iets waar ik graag regie over wil hebben. De dominee sprak over de gelijkenis van het zaad. Een korte geschiedenis maar met een duidelijke boodschap. Het raakte me. Lees je mee?  

“En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad strooit op de aarde: hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.” (Markus 4: 26-29, NBV)  

In deze geschiedenis gaat het over een zaad dat wordt gestrooid in de aarde. Bij zaaien hoort wachten, iets waar wij in onze tijd niet (meer) zo goed in zijn. Maar naast wachten gaat het hier ook om nog iets anders. Geloof. Geloven dat Hij groter is dan wij en dat Hij echt zijn ‘zaken’ op orde heeft. Geloven dat Hij, de grote God, ons leven leidt en ook zo’n zaad zal brengen op de plek waar het moet ontkiemen. Zaaien is niet vruchteloos, God is bezig. En Hij zegt vandaag tegen je:  

Stil maar, laat Mij maar werken en vertrouw. Geloof. En denk groot van Mij en van de kracht van het zaad.  

Denk groot van Mij.  

Denk groot van Mij. 

Denk groot van Mij.  

Ik schrijf het even drie keer op omdat ik wil dat dit tot je doordringt. Groot denken van God. Doen wij dat? Werkelijk? Geven we de touwtjes uit handen? Laten we Hem de regisseur zijn van ons leven?  

Aan de slag!

Het is bijna Pasen. We gedenken dan dat Jezus ging, die zware weg, voor ons. Hij voor jou, omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik las ergens dat aan het kruis de grootheid van God zichtbaar wordt. De verheerlijking van Jezus loopt via Golgotha. Kom je dichterbij? Want daar, aan de voet van het kruis, ontmoeten we een kwetsbare Koning. Maar dwars door alles heen laat God Zijn grootheid zien! Hij overwon de dood. Wat een evangelie!  

Zullen we Hem groot maken? En zullen we met diepe verwondering uitkijken naar Pasen? Want Hij ging, voor jou. Niets vanuit ons, maar alles vanuit Hem. Niets tot eer van ons maar alles tot eer en meerdere glorie van Hem.  

Zing je het mee? Of fluister je het mee, deze dagen op weg naar Pasen?  

Dank, mijn Heiland voor uw lijden, 

voor uw bitt’re bange nood, 

voor uw heilig, biddend strijden, 

voor uw trouw tot in de dood,  

voor de wonden, U geslagen,  

voor het kruis, door U gedragen;  

duizend, duizendmaal o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer.  

Deel deze overdenking

  1. Kim schreef:

    Amen!! :’) Zo prachtig!! Dank voor deze mooie overdenking!! “In Him (Yeshua) all things hold together” (Kolossenzen 1:17), aan Hem hebben we alles te danken :’). “Hij moet groter worden en ik kleiner” (Johannes 3:30)
    Dankjewel Anne Saar! En God zegene jullie allen 🙏❤️

  2. Martijn schreef:

    Amen zus. God is groot en wij moeten minder worden voor om zelf. De zelfgerichtheid moet dood!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2024 Zij Lacht | Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap